Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

NYHET Publicerad

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.

Ursula von der Leyen

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade på BusinessEuropes årliga konferens.

Hur kan vi ta hand om planeten samtidigt som vi stärker vår ekonomi och säkerställer allmänhetens acceptans? Jo, den viktigaste och definitivt svåraste utmaningen framöver är hur man kombinerar de tre hållbarhetspelarna – miljö, ekonomi och sociala frågor.

EU-kommissionens gröna giv kommer att innebära en stor omställning, men i detta ligger också en stor potential. Inte minst svenska företag, som ligger i framkant på miljöområdet, kan få fler affärsmöjligheter samtidigt som de bidrar till klimatnytta.

– Att bara minska utsläppen är relativt lätt, att minska utsläppen samtidigt som det säkerställer ekonomisk tillväxt och ett bättre liv för EU-medborgarna är en svårare uppgift. Det är därför fullständigt nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, kanske till och med den allra viktigaste.

Detta menade Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson på BusinessEuropes årliga konferens, BusinessEurope Day, den 5 mars. I år var temat ”Välstånd, Människan, Planeten” och fokus låg bland annat på näringslivsfrågor såsom vad den framtida europeiska industristrategin ska innehålla och hur politiken för små och medelstora företag på en integrerad inre marknad ska utvecklas. 

BusinessEurope, och dess medlem Svenskt Näringsliv, menar att en stark ekonomi med innovativa och konkurrenskraftiga företag är nödvändigt för att bygga ett hållbart Europa. En viktig tillväxtkomponent kan bli den gröna giv som EU-kommissionen nyligen lanserat. Hur kan den gå hand i hand med ett välmående och framgångsrikt näringsliv? Detta diskuterades i en panel i vilken Fredrik Persson deltog tillsammans med kommissionären för energifrågor Kadri Simson, Saori Dubourg, som sitter i ledningsgruppen för BASF, ENIs VD Emma Marcegaglia samt Maciej Witucki, VD för vår polska systerorganisation Lewiatan.

Energikommissionär Simsons inledningsanförande om hur hon arbetar med den gröna given ur ett energiperspektiv höll sig kring ett par punkter.

– Först vill jag understryka vätgasens potential. Det kommer bli ett allt viktigare energialternativ för industrin och den som är tidigt ute kommer sannolikt få konkurrensfördelar. För det andra måste vi i allt högre grad uppmärksamma hur stor del av utsläppen som kommer från byggsektorn; det är faktiskt cirka 40 procent. Därför ska vi renovera ineffektiva byggnader i ett snabbare tempo. EU står för ungefär nio procent av världens utsläpp. Vi måste bli bättre på att övertyga andra att följa vårt exempel med vårt klimatarbete. Exportera våra energistrategier och ständigt påpeka vikten av detta i våra externa relationer.

Nyckelordet i den efterföljande paneldebatten var samarbete. Näringslivsrepresentanterna passade på att ställa en del krav på hur detta samarbete skulle kunna se ut. Inte minst påtalade de industrins och företagens nödvändiga del i klimatarbetet; via innovationer och en tillväxt som gör att vi får råd att ställa om.

– Vi alla, i näringslivet, i forskningen och i politiken, måste vara pragmatiska. Det är oerhört viktigt att den gröna given inte medför mer byråkrati och regelkrångel för företagen, för då kommer vi att misslyckas med att nå målen om lägre utsläpp och en renare miljö. Om inte signalerna är tydliga blir det heller inga investeringar i innovationer. Denna gång får vi inte stanna vid ambitioner, det måste bli konkret, sade Emma Marcegaglia, VD för italienska energibolaget ENI och tidigare ordförande i BusinessEurope.

Hon fick medhåll av Maciej Witucki, som ansåg att näringslivet måste bli lika tydliga som aktivisterna och försöka bli mer fokuserade.

– Vi kan inte fortsätta med att invänta lagstiftning att klaga på, vi måste vara proaktiva, konkreta och med rationella argument försöka påverka politikerna att fatta smarta beslut som inte påverkar näringslivet negativt.

Fredrik Persson höll med om vikten av proaktivitet och riktade in debatten på konkurrenskraft. Han menade att näringslivet dessutom i högre grad måste berätta vad de behöver för att kunna leverera det som önskas av dem – såsom minskad regelbörda. Och Kommissionen måste bli bättre på att uppmärksamma företagen. Så, vad skulle han göra om han fick bli kommissionär för en dag?

– Jag skulle lägga alla mina ansträngningar på att skapa lika villkor. Bristen på lika villkor är det är det största hindret i den globala kampen mot klimatförändringarna. Vi vill inte att företagen, de som verkligen kan göra tekniska genombrott, ska flytta bort. Det skulle inte bara vara skadligt för sysselsättningen och tillväxten inom EU, det skulle också göra global skada.  Sen måste vi alltid komma ihåg att det är genom handel med resten av världen som vi alla blomstrar, och att göra försämringar, som att stänga våra gränser kan aldrig vara svaret på globala frågor.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.