NYHET1 december 2021

WTO:s ministerkonferens uppskjuten – en förlorad möjlighet eller en möjlighet att nå i mål 

WTO är den primära möjliggöraren för regelbaserad internationell handel. Flera delar av organisationen behöver däremot moderniseras för att den ska förbli relevant.

Foto: WTO

Handelsregler som inte uppdaterats eller slutförts på 20 år, ett icke-fungerande överprövningsorgan och geopolitiska spänningar som letar sig in i förhandlingsrummen är alla exempel på utmaningar som WTO står inför. Denna vecka var det tänkt att medlemsländerna skulle sammanträda för den stora ministerkonferensen MC12 i Genève, men schweiziska reserestriktioner och en ökande global smittspridning skjuter på mötet ännu en gång. 

Förväntningarna på stora framsteg inför mötet var begränsade, men även om beslutet att ställa in var korrekt är det en stor förlust för världshandeln. För det svenska näringslivet är det nu viktigt att det fortsätts göras framsteg i centrala förhandlingar för att skapa en känsla av optimism fram till det att MC12 kan äga rum.

Tidigare i vår tog Svenskt Näringsliv fram sin agenda med prioriteringar för WTO 2021 och framåt. I denna lyfter vi bland annat behovet av en reformering av organisationen, vikten av uppdaterade regler på bland annat det digitala området och för tjänstehandeln, samt tydligare regler för industrisubventioner. De flesta av de prioriteringar vi nämner i agendan var högst aktuella inför MC12 och kommer att förbli så framgent. Några av dessa är av extra stor vikt just nu. 

Först och främst behöver WTO reformeras. Detta innefattar bland annat att stärka WTO-sekretariatets roll i förhandlingar och övervakning av regelefterlevnad, återupprätta ett fungerande överprövningsorgan, samt att se över utmaningar kopplade till principen om särskild och differentierad behandling (SDT) för utvecklingsländer. Det är också viktigt att det strukturerade samarbetet mellan WTO och näringslivet stärks. Det är trots allt företag som handlar, och därför bör handelspolitiken spegla företagens verklighet. På detta tema har vi tillsammans med 13 andra näringslivsorganisationer tagit fram fem konkreta förslag på hur dialogen kan förbättras.

WTO:s regelbok är i mångt och mycket omodern och behöver uppdateras, framför allt kring regler för tjänstehandel, digital handel samt handel och miljö. Det finns exempelvis nu momentum för att slutföra förhandlingarna som ska underlätta tidskrävande byråkratiska förfaranden för tjänstehandlare. Dessa förhandlingar kan låta banala men har potential att få stora positiva konsekvenser för tjänstehandeln. Det är också viktigt att det befintliga moratoriet som garanterar tullfrihet på elektroniska överföringar förlängs bortom MC12. Därtill hoppas vi på ytterligare framsteg i förhandlingarna om ett e-handelsavtal och kring investeringsförenkling.

Slutligen har pandemin visat på vikten av en fungerande internationell handel, inte minst när det kommer till sjukvårdsrelaterade varor, komponenter till vaccinproduktion och tjänster kopplade till detta. Därför är det från näringslivets sida önskvärt att medlemsländerna lyckas presentera konstruktiva resultat kring hur diverse exportrestriktioner och handelshinder för dessa varor och tjänster kan undvikas i framtiden inom ramen för initiativet kring handel och hälsa.

MC12 kommer fortsatt att vara en gyllene möjlighet för medlemsländerna att visa på relevansen och betydelsen av WTO som möjliggörare för regelbaserad internationell handel. Mötet må vara uppskjutet på obestämd framtid men behovet av moderna handelsregler för det svenska näringslivet kvarstår. Därför blir det nu än mer viktigt att näringslivet och andra intressenter bidrar med sitt engagemang för att bibehålla momentum. 

WTOHandel
Skriven avBjörn WedinAnders Rehnberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist