Efterfrågad yrkesutbildning måste bli mer attraktiv

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Kompetensförsörjningen är en av svenska företags största utmaningar. Det måste bli lättare att byta spår senare i livet och yrkesutbildningarna måste bli mer attraktiva. Annars kommer problemen att växa. ”Det är väldigt allvarligt. Kan vi inte matcha bättre på marknaden står vi inför brutala problem”, sa Caroline af Ugglas, vice vd, under ett seminarium i Almedalen.

Utbildning_02

Representanter från LO, Svenskt Näringsliv, MUF och SSU, var alla överens om att mer måste göras för yrkesutbildningarna.

För att upprätthålla och stärka svenska företags konkurrenskraft är rätt medarbetare med rätt kompetens en förutsättning. Samtidigt som yrkesutbildning är efterfrågad, har många företag svårt att hitta personal. I skenet av Yrkesutbildningens år 2016, anordnande Svenskt Näringsliv ett seminarium i Almedalen med frågan: Hur skapas kvalitet och attraktionskraft för yrkesutbildningarna idag och i framtiden?

Arbetsmarknadens parter är överens om att problemet är akut och att utbildningarna i större utsträckning måste kopplas tätare till näringslivet. Det är först då som rätt matchningar kan göras, menade Caroline af Ugglas, vice vd.

– Det är mycket allvarligt, vi står inför brutala problem. Vi har gemensamt missat att lägga heder i yrkesutbildningen. Det är oansvarigt från samhället att vi inte kan hantera de problem vi står inför, och det måste vi ändra på omedelbart, sa hon.

Ett första steg att förändra dagens situation är att riva hindren som finns för att sadla om i vuxen ålder. Det ska inte vara ett problem att vilja byta yrke, speciellt inte till de branscher som har stora rekryteringsbehov. Det menade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Det är viktigt att vi snabbt tar bort alla återvändsgränderna och river hindren. Det måste bli lättare att byta jobb och att byta utbildning. Många branscher har stora behov av arbetskraft, samtidigt som det finns 100 000 lediga jobb. Det går inte ihop, sa han.

Men det krävs också mer information tidigare i skolorna. Även tidigare kontakt med arbetslivet skapar större möjligheter att göra rätt val tidigare och därmed kan fler avsluta sina utbildningar i tid.

– Praktik är väldigt viktig, då etableras en kontakt med yrkeslivet, vilket är väldigt bra. Det krävs också att arbetsgivarna berättar om de möjligheter som finns, och det gäller både privat och offentlig sektor, sa Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Trots att arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar, så ligger den största bördan hos politikerna i just den här frågan. Det menade Louise Meijer, vice förbundsordförande MUF.

– Politikerna måste sköta sitt för att ungdomarna ska kunna matchas med rätt arbetsgivare. Det är politikens ansvar, sa hon.

Även Philip Botström gav politiken en känga i ämnet om att unga inte har förutsättningarna för att hitta rätt på arbetsmarknaden.

– Det är inte ungdomarna som är korkade, det är vuxenvärlden som inte gör sitt jobb.

Det enda området där det rådde någorlunda skilda meningar var frågan kring högskolebehörighetens vara eller icke vara som obligatoriskt inslag på yrkesprogrammen. Philip Botström menade att den ska vara obligatorisk, Caroline af Ugglas ansåg att det bör vara valfritt för eleverna men att behörigheten inte får läggas in på bekostnad av yrkesämnen. Torbjörn Johansson tyckte att det var bäst att eleverna har möjligheten att välja bort högskolebehörigheten. Louise Meijer gav sin lösning som rev ner dagens största spontanapplåd.

– Vi måste plocka bort de ideologiska skyddslapparna när det kommer till detta. Det enda som gäller i frågan är faktiskt ’whatever works’. Gör det som funkar och håll fast vid det. Hur de utformas spelar ingen roll, det viktiga är att det funkar. Och det är vi alla överens om, sa hon.

Vid frågan om vad Torbjörn Johansson och Carolina af Ugglas tog med sig från dagen var det en samstämmig uppmaning åt politiken att sköta sitt uppdrag.

– Vi har tagit ifrån yrkesutbildningen dess attraktivitet. Det är ett stort misslyckande som skadar den svenska konkurrenskraften och drabbar ungdomarna. Den uppgiften delegerar vi till politiken att hantera, det är deras jobb, sa Caroline af Ugglas.

Torbjörn Johansson levererade några väl valda ord han med.

– Parterna är förvånansvärt överens i den här frågan och gemensamt uppvaktar vi regeringen. Det kommer ta tid, men det kommer bli bra till slut. Det blir ofta bra när goda krafter arbetar tillsammans.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Ökande brottslighet drabbar företagare

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsstyrning bästa sättet att utveckla välfärden

ALMEDALEN Reepaluutredningen hävdar att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Det stämmer inte, säger forskarna Lars G Mattsson, tv, och Lars Sörqvist.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver en stopplag direkt”

ALMEDALEN Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.