Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 juli 2016

Hög tid att förbättra entreprenörsskatten

Bättre skatteregler för entreprenörer behövs. Lär av historien och ta fasta på de positiva effekter som följt av tidigare förbättringar av de så kallade 3:12-reglerna.

En ny rapport om entreprenörsskatten, som mer formellt går under namnet 3:12-reglerna, presenterades idag vid ett seminarium i Almedalen. Det handlar om ett regelverk som hanterar rågången mellan hårt beskattade tjänsteinkomster (upp till 57 procent skatt) och lägre beskattade kapitalinkomster (som lägst 20 procent skatt). Totalt berör reglerna omkring 250 000 företag med cirka 400 000 delägare och 750 000 anställda. Regelverket utreds för närvarande.

En översyn av 3:12-reglerna behöver ta fasta på de motiv som låg till grund för senare års reformer av regelverket. Framför allt spelar de förändringar om att förbättra regelverkets effekter på risktagandet, som genomfördes under socialdemokratisk regering från och med 2006, en stor roll.

Sedan 2006 har skattebasen från utdelningar flerdubblats. Jämfört med en trend baserad på utvecklingen före 2006 års 3:12-reform har skatteintäkterna ökat med i snitt ett par, tre miljarder kronor årligen. Summan av alla ”övervinster” för statskassan från de totalt nio inkomstår som förflutit sedan 2006 års reform uppgår till mer än 30 miljarder kronor.

Även om det finns många andra orsaker till förändringar i skattebasernas utveckling kvarstår det faktum att fåmansföretagarnas skattebas utvecklats mycket positivt efter att reglerna förändrats genom att i huvudsak lättas upp.

Det finns flera förändringar av 3:12-reglerna som är angelägna att genomföra för att ytterligare förbättra systemet och stimulera företagande. Den så kallade 4 procent-spärren behöver slopas. Andra avsnitt i anslutning till 3:12-reglerna som behöver förbättras är bland annat de delar som handlar löneunderlag i delägda bolag, karensregler, inlåning och villkor för vinstandelslån.

Sammantaget finns alltså potential för att ytterligare förbättra regelverket. Det handlar om att fortsatt främja investeringar, entreprenörskap och företagande. På så vis kan positiva effekter uppnås för jobb och tillväxt.

AlmedalenSkatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist