Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

NYHET Publicerad

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.

Samhällsentreprenörer
Foto: SÖREN ANDERSSON

Företag som samhällsentreprenörer diskuterades i Almedalen.

Tobias Krantz

Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, pekade på att allt fler företag löser problemen genom att starta egna skolor och utbildningar och därmed delvis tar över utbildningsansvaret från det offentliga.

Foto: SÖREN ANDERSSON

72 procent av Sveriges företag uppger att det har svårt att rekrytera. Det gäller i hela landet och i alla branscher, oavsett om det är låg- eller högkonjunktur. Det visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät.

– Bristen på kompetens har varit akut under en längre tid. Det är uppenbart att det offentliga utbildningssystemet inte klarar av att leverera den kompetens som företagen behöver och att politiken inte levererar de nödvändiga reformerna, sa Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv.

Han pekade på att allt fler företag nu löser problemen själva genom att starta egna skolor och utbildningar och därmed delvis tar över utbildningsansvaret från det offentliga.

– Vi ser en trend där företagen blir samhällsentreprenörer, sa Tobias Krantz.

Ett företag som har lång erfarenhet av att driva egen gymnasieskola är fordonstillverkaren Scania. Tillsammans med AstraZeneca och Telgekoncernen är Scania huvudman för Mälardalens tekniska gymnasium, som har sin grund i Scanias industriskola som startade redan 1941.

– Vi har svårt att rekrytera inom många av våra yrkeskategorier som maskinoperatörer och mekaniker men även inom nya områden som elektrifiering och mjukvaruutveckling, sa Sofia Vahlne, head of labour affairs på Scania.

Hon framhöll att Scania är beroende av olika partnerskap för att företaget ska klara sin kompetensförsörjning långsiktigt.

– Vi tar många initiativ men vi kan inte utbilda alla våra medarbetare helt själva. Det handlar om partnerskap mellan förtaget, kommunen, arbetsförmedlingen och andra aktörer som kan skapa trygghet i förändring, sa Sofia Vahlne, och efterlyste bättre förutsättningar för livslångt lärande där människor kan kombinera arbete med nya utbildningar och omskolning på vägen.

Även detaljhandelskoncernen Ica driver sedan 60 år tillbaka ”Ica skolan” och nyligen tog koncernen även initiativ till Center for retailing vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Men det viktigaste utbildningsarbetet görs ändå varje dag, på golvet, i våra butiker. Vi skapar utbildningsplaner och vi lär upp duktiga medarbetare så att de kan se en framtid i vår bransch, sa Claes-Göran Sylvén, Ica-handlare och styrelseordförande Ica Gruppen.

Inom vissa områden, exempelvis gällande bagare och kallskänkor, såg han dock ett stort behov av utbildningsinsatser inom det offentliga systemet.

– Det är kostsamt för företagen att bedriva utbildningar. Ska vi fylla kompetensbehovet krävs finansiering även från det offentliga, menade han.

Matilda Ernkrans (S), ordförande i Riksdagens utbildningsutskott, höll med företagarna om att det måste göras mer för att komma till rätta med kompetensbristen – från alla parter.

– Vi måste alla bli bättre på att leverera, inte bara det offentliga. Vi behöver samverka mera mellan politik, näringsliv, fackförbund och akademi för att lösa problemet, sa hon.

Hon höll dock inte med om att det offentliga utbildningssystemet inte skulle klara av att leverera det som näringslivet behöver.

– Vi har precis genomfört ett kunskapslyft med nästan 100 000 nya utbildningsplatser. Det räcker inte helt men alla måste som sagt leverera lite till. Jag gillar de initiativ som arbetsmarknadens parter har varit med och bidragit till som snabbspår och etableringsjobb. Det är samverkan som leder till minskad kompetensbrist i framtiden, sa Matilda Ernkrans.

Tobias Krantz var dock inte helt nöjd med svaren från politiken. Han vill ha en bredare diskussion om rollfördelningen mellan politik och näringsliv när det gäller olika delar av utbildningsystemet och framför allt hur detta ska finansierat.

– Om företagen tar ett större samhällsansvar är det också rimligt att de får kompensation för detta, menade han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Ökande brottslighet drabbar företagare

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsstyrning bästa sättet att utveckla välfärden

ALMEDALEN Reepaluutredningen hävdar att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Det stämmer inte, säger forskarna Lars G Mattsson, tv, och Lars Sörqvist.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver en stopplag direkt”

ALMEDALEN Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.