Regeringen tvingar igenom nya upphandlingsregler

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Många remissinstanser var emot. Trots det tänker regeringen införa nya lagar för upphandling med bland annat krav på kollektivavtal. Följden är kaos och regler som är omöjliga att följa och utvärdera. Risken finns att kommuner väljer att upphandla mindre. Det hävdade kritikerna när frågan ventilerades vid ett seminarium.

Ellen Hausel Heldahl

Ellen Hausel Heldahl

Birgitta Laurent

Birgitta Laurent

Carin Stoeckmann

Carin Stoeckmann

Lagrådet var kritiska. Skatteverket var kritiska. Sammanlagt två tredjedelar av alla remissinstanser var kritiska eller mycket kritiska och ville avstyra förslaget.

Trots det träder med all sannolikhet regeringens nya regler för offentlig upphandling i kraft den 1 januari nästa år.

– Regeringen tror att de ska hindra oseriösa företag från att få offentliga uppdrag. Men så lätt är det inte. Det räcker inte med att stoppa in en rad nya lagar och tro att det löser allt, säger Ellen Hausel Heldahl, jurist på Svenskt Näringsliv.

Att göra affärer med det offentliga, stat, landsting och kommun, är en möjlighet för landets alla företag. Och det är en enorm marknad som omfattar 600 – 650- upp mot 900 miljarder varje år. Trots det finns en återkommande kritik från främst de mindre företagen som menar att det är krångligt, fyllt av dels luddiga formuleringar, dels tvingande skall-krav och i stort är en process som saknar både dialog och uppföljning.

– I vår undersökning om det lokala företagsklimatet i landet är det de kommuner som sköter det här sämst som hamnar i botten i vår ranking. Kort sagt, vill man göra sig ovän med företagen så ska man missköta eller krångla till upphandlingsfrågorna, fortsätter Ellen Hausel Heldahl.

Det är en situation som riskerar att förvärras när regeringens nya lagar kring upphandling träder i kraft. För första gången ska det bli möjligt att ställa sociala krav på de företag som ska levererar varor eller tjänster till det offentliga. I första hand gäller det för företagen att ha ”kollektivavtalsliknande villkor”.

– Det är ju bara ytterligare en luddig formulering. Vi har redan till exempel kravet på ”relevant utbildning”. Vad är det, är den hög, djup, bred, specialiserad?, frågar Carin Stoeckmann, vd, på byggföretaget Byggmästar'n, retoriskt.

Uppföljningen av de avtal som det offentliga tecknar med olika företag mycket bristfällig, särskilt i mindre kommuner. Det är en viktig process, för företagen och för den upphandlande myndigheten som då kan lära sig mer om varandras verklighet. Inte sällan är det resursbrist som ligger bakom den obefintliga utvärderingen.

– Men varför inte upphandla en utvärdering, den tjänsten finns att köpa på marknaden. I dag vinner lägsta pris i 98 procent av alla upphandlingar. Det behöver inte vara dåligt men en utvärdering av varför det var priset som avgjorde är viktig att få, säger Ari Kouvonen som är näringspolitisk expert på Almega.

Just bristen på utvärdering av upphandlingar kommer att ställas på sin spets när de nya reglerna införs vid årsskiftet. Kraven på kollektivavtal innebär att upphandlarna måste analysera vilka kollektivavtal som ska gälla. Birgitta Laurent är upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

– Ta en upphandling av städtjänster där kan det finnas tio olika, parallella kollektivavtal som bestämmer arbetstider, minimilöner och liknande. Vilket ska gälla vid just den här upphandlingen? Vi har nästan 3 700 upphandlande myndigheter i Sverige, med en hårdragning riskerar vi att få 3 700 olika tolkningar av olika upphandlingar, säger hon.

Den nya lagen och det sätt som den pressas igenom trots den starka kritiken, visar också på det långa avstånd som finns mellan lagstiftarna och de tjänstemän som ska använda dem och de företag som sedan ska uppfylla de krav de medför.

Det kan i sin tur få en annan och inte förutsedd effekt.

– Risken finns att om kommunerna tycker att upphandlingarna blir för komplicerade, att kraven från staten är för hårda, då backar de och återgår till att göra mer i egen regi istället för att ge företagen uppdraget. Det vore en olycklig utveckling, säger Ari Kouvonen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Ökande brottslighet drabbar företagare

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsstyrning bästa sättet att utveckla välfärden

ALMEDALEN Reepaluutredningen hävdar att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Det stämmer inte, säger forskarna Lars G Mattsson, tv, och Lars Sörqvist.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver en stopplag direkt”

ALMEDALEN Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.