Johanna Jönsson (C), Maria Ferm (MP) och Carina Ohlsson (S)
Foto: SÖREN ANDERSSON

Johanna Jönsson (C), Maria Ferm (MP) och Carina Ohlsson (S)

”Vi behöver en stopplag direkt”

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Nästan alla är överens om att de orimliga utvisningarna av arbetskraftsinvandrare behöver stoppas. Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft. Men ännu har ingen förändring kommit till stånd och människor blir fortfarande utvisade.

– Läget är akut, sa Fredrik Voltaire, näringspolitisk chef på Almega, vid ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade i Almedalen.

Almegas medlemmar har kompetensbrist inom så skilda områden som it-sektorn, friskvård, sanering och mycket mer. Många av företagen skulle ta in medarbetare från tredje land om det bara var enklare. Och även fackförbundet Unionen understryker behovet av enklare regler för arbetskraftsinvandring.

– Efterfrågan och möjligheten att hitta rätt kompetens avgör möjligheterna till tillväxt, sa förbundsordförande Martin Linder.

Förödande utan arbetskraftsinvandring

I förra veckan hade Platsbanken 727 jobb inom skogs- och lantarbete ute.

– Det är jobb som ingen söker, sa Lena Liisa Tengblad, vd på SLA. Det hade varit förödande för det gröna näringslivet om vi inte hade möjlighet att rekrytera från tredje land. Men jag skulle önska att Migrationsverket blev lite mer flexibla när en anställning ska påbörjas.

De senaste åren har flera fall av utvisningar på bagatellartade grunder blivit uppmärksammade. Svenskt Näringsliv har tidigare skrivit om flera fall där tveksam byråkrati och krångligt regelverk har försvårat för företagare och deras arbetskraftsinvandrade medarbetare.

Tayyab Shabab som handplockades av arbetsgivaren Dynamo för sin spetskompetens inom systemutveckling har nu avvisats för att en tidigare arbetsgivare hade missat att betala in hans tjänstepension.

Syed Latif avvisades eftersom han sökte sitt jobb via LinkedIn och inte Arbetsförmedlingens platsbank.

IT-teknikern Rashid Khan nekas fortsatt arbetstillstånd för att han tjänade för lite när han under sin studietid arbetade som tidningsbud.

Det senaste fallet i den långa raden är Zhanar Sarsenbayeva, som nekas arbetstillstånd för att arbetsgivaren erbjöd henne anställning tre dagar för tidigt.

Oenighet kring tidsaspekt

Den här typen av utvisningar eller nekande av arbetstillstånd har fått skarp kritik från flera håll och bland de politiska makthavarna finns en stor samstämmighet kring att det bör få ett stopp. Men medan regeringspartierna vill invänta en ny lagstiftning, vill Centerpartiet ha en stopplag i avvaktan på utredningen.

– Det här behöver lösas nu nu nu! Vi måste införa en stopplag direkt, sa Johanna Jönsson, riksdagsledamot från Centerpartiet, på Svenskt Näringslivs seminarium. Socialdemokraterna måste stå till svars för de här utvisningarna.

Maria Ferm (MP) och Carina Ohlsson (S) hävdade att det inte är så enkelt. Maria Ferm poängterade att rådande lagstiftning kom till under Alliansens styre och menade att regeringen nu försöker ställa det som blev fel tillrätta.

– Man behöver förändra lagstiftningen och vi ska göra det så snabbt som möjligt, sa Maria Ferm, som menade att en stopplag inte är möjlig.

Komplicerad tillämpning

Frågan om hur regelverket ska tillämpas är komplicerad. Enligt Carina Ohlsson förlitar sig Migrationsverket på lagstiftningen, men de finns andra som menar att Migrationsverkets olika beslut grundar sig på en dom i Migrationsöverdomstolen som inte är tillämpbar i alla fall där den har använts. I Syed Latifs fall satte EU-kommissionen ner foten och ifrågasatte Sveriges tolkning av reglerna.

Kommissionen skrev bland annat: ”För tydlighetens skull kan det tilläggas att arbetssökande i praktiken har rätt att använda olika rekryteringskanaler som finns på arbetsmarknaden och att unionslagstiftningen inte kräver att alla lediga jobb förmedlas på EU-nivå.”

Oavsett vem som har rätt vad gäller rådande lagstiftning och tillämpningen av densamma är de flesta överens om att bagateller inte ska få avgöra om en eftertraktad medarbetare ska få arbetstillstånd. Regeringen har lagt en proposition om självrättelse och en ny lag förväntas träda ikraft innan årsskiftet. Det återstår att se om den löser alla knutar kring arbetskraftsinvandringen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Jacke: Inte rimligt att utvisas för små misstag

KOMPETENS Vd Jan-Olof Jacke slår vakt om möjligheten att rekrytera personer från länder utanför EU. ”Vi behöver förklara för de ännu inte övertygade partierna och facken hur viktigt detta är för vår kompetensförsörjning”, säger han.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Arbetskraftsinvandring föremål för förbättring

ARBETSMARKNAD Sverige har drabbats av kompetensutvisningar under senare år. I en rapport presenterar Svenskt Näringsliv konkreta förslag till Migrationsverket och kommande regering på hur arbetskraftsinvandringen kan fungera bättre.
NYHET Publicerad:

Jacke: Utbildningssystemet måste förbättras

UTBILDNING Svenska företag letar med ljus och lykta efter medarbetare med rätt kompetens. Vd Jan-Olof Jacke vill se över utbildningssystemet, från grundskola till högskola men också yrkesutbildning och förutsättningarna för ett aktivt livslångt lärande.
NYHET Publicerad:

Utvisades – nu har han röstat för första gången

VALET 2018 För några år sedan utvisades Syed Latif från Sverige för att han hade fått jobb via Linkedin och inte via Arbetsförmedlingen. Men han kom tillbaka. Igår röstade han för första gången. "Det är en historisk dag för mig", säger han till Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Nyanställd men nyanländ – nu utvisas han till Afghanistan

INTEGRATION Företaget Gårö Plåtprodukter i Gnosjö skulle just tillsvidareanställa maskinoperatören Ali Khademi från Afghanistan. Men efter ett utvisningsbeslut tvingas han lämna landet, trots att hans kompetens är starkt efterfrågad. Arbetstillstånd måste enligt reglerna sökas från hemlandet.
NYHET Publicerad:

Politiker kräver lagändring efter utvisning av ABB-ingenjör

KOMPETENSUTVISNINGAR ABB-ingenjören Ali Omumis historia är den senaste i raden av Sveriges många kompetensutvisningar. För en dryg vecka sedan tvingades han och familjen lämna landet på grund av en försäkringsmiss som en tidigare arbetsgivare gjort. Men nu reagerar flera politiker och kräver en lagändring.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

ABB-ingenjör riskerar utvisning trots vägledande domar

KOMPETENSUTVISNINGARNA Affärsutvecklaren och ingenjören Ali Omumi på ABB i Ludvika riskerar utvisning till Iran. Anledningen är en försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare gjorde för tre år sedan. Trots flera vägledande domar i Migrationsöverdomstolen ser det mörkt ut. ABB har engagerat sig mycket för att Ali ska få stanna i Sverige och arbeta vidare i företaget.
NYHET Publicerad:

Ny dom gör slut på orimliga kompetensutvisningar

ARBETSMARKNAD Hundratals arbetskraftsinvandrare kan ha utvisats i onödan. I många fall även deras familjer. En ny dom från Migrationsöverdomstolen visar att Migrationsverkets hantering av utvisningsärenden av arbetskraftsinvandrare har varit rättsosäker, enligt Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Nyanlända sprider företagsglädje

INTEGRATION Sju nyanlända blev en vitamininjektion för Skellefteåbaserade Berco Produktion. ”Vi har blivit ett mycket gladare företag”, säger produktionsledaren Nicklas Berglund.
NYHET Publicerad:

Spotify om kompetensutvisningarna: "Gjort det svårt att konkurrera"

ARBETSMARKNAD De senaste årens kompetensutvisningar, där företagen har tvingats se på när medarbetare utvisats på grund en alltför snäv tolkning av regelverket, har satt en törn i Sveriges rykte som arbetsland.
NYHET Publicerad:

S bild av arbetskraftsinvandringen är verklighetsfrånvänd

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Att en myndighet beslutar vilka arbetsgivare som ska få rekrytera från länder utanför EU, är en utgångspunkt som är verklighetsfrånvänd. Arbetsgivaren har den naturliga kunskapen om verksamhetens kompetensbehov, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

"Migrationsverkets regelverk påminner om terror"

KOMPETENSUTVISNINGARNA  Johannes Tovatt som driver en arkitektbyrå riskerar att bli av med en av sina topparkitekter, på grund av Migrationsverkets regelverk. "Processen påminner om terror. Jag ser ju på henne hur hon mår", säger han.