Johanna Jönsson (C), Maria Ferm (MP) och Carina Ohlsson (S)
Foto: SÖREN ANDERSSON

Johanna Jönsson (C), Maria Ferm (MP) och Carina Ohlsson (S)

”Vi behöver en stopplag direkt”

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Nästan alla är överens om att de orimliga utvisningarna av arbetskraftsinvandrare behöver stoppas. Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft. Men ännu har ingen förändring kommit till stånd och människor blir fortfarande utvisade.

– Läget är akut, sa Fredrik Voltaire, näringspolitisk chef på Almega, vid ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade i Almedalen.

Almegas medlemmar har kompetensbrist inom så skilda områden som it-sektorn, friskvård, sanering och mycket mer. Många av företagen skulle ta in medarbetare från tredje land om det bara var enklare. Och även fackförbundet Unionen understryker behovet av enklare regler för arbetskraftsinvandring.

– Efterfrågan och möjligheten att hitta rätt kompetens avgör möjligheterna till tillväxt, sa förbundsordförande Martin Linder.

Förödande utan arbetskraftsinvandring

I förra veckan hade Platsbanken 727 jobb inom skogs- och lantarbete ute.

– Det är jobb som ingen söker, sa Lena Liisa Tengblad, vd på SLA. Det hade varit förödande för det gröna näringslivet om vi inte hade möjlighet att rekrytera från tredje land. Men jag skulle önska att Migrationsverket blev lite mer flexibla när en anställning ska påbörjas.

De senaste åren har flera fall av utvisningar på bagatellartade grunder blivit uppmärksammade. Svenskt Näringsliv har tidigare skrivit om flera fall där tveksam byråkrati och krångligt regelverk har försvårat för företagare och deras arbetskraftsinvandrade medarbetare.

Tayyab Shabab som handplockades av arbetsgivaren Dynamo för sin spetskompetens inom systemutveckling har nu avvisats för att en tidigare arbetsgivare hade missat att betala in hans tjänstepension.

Syed Latif avvisades eftersom han sökte sitt jobb via LinkedIn och inte Arbetsförmedlingens platsbank.

IT-teknikern Rashid Khan nekas fortsatt arbetstillstånd för att han tjänade för lite när han under sin studietid arbetade som tidningsbud.

Det senaste fallet i den långa raden är Zhanar Sarsenbayeva, som nekas arbetstillstånd för att arbetsgivaren erbjöd henne anställning tre dagar för tidigt.

Oenighet kring tidsaspekt

Den här typen av utvisningar eller nekande av arbetstillstånd har fått skarp kritik från flera håll och bland de politiska makthavarna finns en stor samstämmighet kring att det bör få ett stopp. Men medan regeringspartierna vill invänta en ny lagstiftning, vill Centerpartiet ha en stopplag i avvaktan på utredningen.

– Det här behöver lösas nu nu nu! Vi måste införa en stopplag direkt, sa Johanna Jönsson, riksdagsledamot från Centerpartiet, på Svenskt Näringslivs seminarium. Socialdemokraterna måste stå till svars för de här utvisningarna.

Maria Ferm (MP) och Carina Ohlsson (S) hävdade att det inte är så enkelt. Maria Ferm poängterade att rådande lagstiftning kom till under Alliansens styre och menade att regeringen nu försöker ställa det som blev fel tillrätta.

– Man behöver förändra lagstiftningen och vi ska göra det så snabbt som möjligt, sa Maria Ferm, som menade att en stopplag inte är möjlig.

Komplicerad tillämpning

Frågan om hur regelverket ska tillämpas är komplicerad. Enligt Carina Ohlsson förlitar sig Migrationsverket på lagstiftningen, men de finns andra som menar att Migrationsverkets olika beslut grundar sig på en dom i Migrationsöverdomstolen som inte är tillämpbar i alla fall där den har använts. I Syed Latifs fall satte EU-kommissionen ner foten och ifrågasatte Sveriges tolkning av reglerna.

Kommissionen skrev bland annat: ”För tydlighetens skull kan det tilläggas att arbetssökande i praktiken har rätt att använda olika rekryteringskanaler som finns på arbetsmarknaden och att unionslagstiftningen inte kräver att alla lediga jobb förmedlas på EU-nivå.”

Oavsett vem som har rätt vad gäller rådande lagstiftning och tillämpningen av densamma är de flesta överens om att bagateller inte ska få avgöra om en eftertraktad medarbetare ska få arbetstillstånd. Regeringen har lagt en proposition om självrättelse och en ny lag förväntas träda ikraft innan årsskiftet. Det återstår att se om den löser alla knutar kring arbetskraftsinvandringen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Positivt att utredning ser över kompetensutvisningar"

ARBETSMARKNAD Regeringen och samarbetspartierna L och C tillsätter en utredning om arbetskraftsinvandring. Svenskt Näringsliv välkomnar att arbetskraftsinvandringen ska värnas och att utredningen inte ska lämna förslag om återinförd arbetsmarknadsprövning.
NYHET Publicerad:

Mer måste göras för att bekämpa brottsligheten på arbetsmarknaden

BROTT Åtta myndigheter har på uppdrag av regeringen utrett ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Ett välkommet, nödvändigt och bra initiativ anser Svenskt Näringsliv. "Tyvärr är brottsligheten på arbetsmarknaden en realitet idag. För näringslivet innebär det ett direkt hot", säger Mattias Dahl vice vd.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Rapport: Sverige tjänar miljarder på arbetskraftsinvandring

ARBETSMARKNAD Arbetskraftsinvandringen ökade rekordstort under 2018 och bidrog med 34 miljarder till BNP och 12 miljarder i skatteintäkter, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Jacke: Inte rimligt att utvisas för små misstag

KOMPETENS Vd Jan-Olof Jacke slår vakt om möjligheten att rekrytera personer från länder utanför EU. ”Vi behöver förklara för de ännu inte övertygade partierna och facken hur viktigt detta är för vår kompetensförsörjning”, säger han.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Arbetskraftsinvandring föremål för förbättring

ARBETSMARKNAD Sverige har drabbats av kompetensutvisningar under senare år. I en rapport presenterar Svenskt Näringsliv konkreta förslag till Migrationsverket och kommande regering på hur arbetskraftsinvandringen kan fungera bättre.
NYHET Publicerad:

Jacke: Utbildningssystemet måste förbättras

UTBILDNING Svenska företag letar med ljus och lykta efter medarbetare med rätt kompetens. Vd Jan-Olof Jacke vill se över utbildningssystemet, från grundskola till högskola men också yrkesutbildning och förutsättningarna för ett aktivt livslångt lärande.
NYHET Publicerad:

Utvisades – nu har han röstat för första gången

VALET 2018 För några år sedan utvisades Syed Latif från Sverige för att han hade fått jobb via Linkedin och inte via Arbetsförmedlingen. Men han kom tillbaka. Igår röstade han för första gången. "Det är en historisk dag för mig", säger han till Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Nyanställd men nyanländ – nu utvisas han till Afghanistan

INTEGRATION Företaget Gårö Plåtprodukter i Gnosjö skulle just tillsvidareanställa maskinoperatören Ali Khademi från Afghanistan. Men efter ett utvisningsbeslut tvingas han lämna landet, trots att hans kompetens är starkt efterfrågad. Arbetstillstånd måste enligt reglerna sökas från hemlandet.
NYHET Publicerad:

Politiker kräver lagändring efter utvisning av ABB-ingenjör

KOMPETENSUTVISNINGAR ABB-ingenjören Ali Omumis historia är den senaste i raden av Sveriges många kompetensutvisningar. För en dryg vecka sedan tvingades han och familjen lämna landet på grund av en försäkringsmiss som en tidigare arbetsgivare gjort. Men nu reagerar flera politiker och kräver en lagändring.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.