Det här vill de franska presidentkandidaterna

NYHET Publicerad

FRANKRIKE Francois Fillon, som länge var premiärminister under Sarkozy, fortsätter att kandidera i presidentvalet trots rättegången. "Det behövs en kraftig chock för att skapa full sysselsättning, ökad köpkraft och säkerhet. Vi måste tillbaka till läget som rådde före socialisterna", säger han.

På Fillons lista står sänkta sociala avgifter för företagen.

På Fillons lista står sänkta sociala avgifter för företagen.

Foto: Achmad Ibrahim

Särskilt anser han att man behöver avskaffa 35-timmarsveckan och återgå till 65 års pensionsålder.

– Målet är att efter fem års regeringstid ha en arbetslöshet under 7 procent och en tillväxt över 2 procent. De offentliga finanserna måste i jämvikt för att minska skuldbördan, framhåller Fillon.

Han har nu lagt fram ett program och en tidsplan för en rad åtgärder som ska beslutas och påbörjas inom hundra dagar. Dit hör att avskaffa 35-timmarsveckan, ändra arbetsrätten och höja trösklarna för det sociala stödet. Flera andra program ska starta före årsskiftet, bland annat för handikappade och mot fattigdomen.

På Fillons lista står även sänkta sociala avgifter för företagen. De ska införas för alla anställda och omfattar totalt 25 miljarder euro. Företagsskatten ska sänkas till 25 procent i etapper och lägre sociala avgifter införas till 2019. Skattefritt övertidsarbete - som står på Macrons program - leder däremot ingenstans, anser Fillon.

Skilda åtgärder i förslagen som gynnar företagen beräknas till 50 miljarder euro. De ska också öka företagstätheten i landet och skapa 3,5 miljoner jobb på tio år.

– Låsen för ekonomisk uppgång och ökad sysselsättning måste bort, anser Francois Fillon.

För att nå jämvikt i de offentliga finanserna krävs besparingar på 100 miljarder euro. De offentliganställda ska minska från i dag nära 5,5 miljoner till 5 miljoner. En gradvis återgång till 39-timmarsvecka kan ske genom branschvisa förhandlingar. I utbyte kan de anställda få lönehöjningar och bättre arbetsförhållanden.

Emmanuel Macron var i flera år anställd av president Hollande innan han 2014 blev ekonomiminister. Förra våren startade han sin rörelse ”En Marche”, På väg. I somras avgick han som minister för att sedan som väntat bli kandidat i presidentvalet.

Macron anklagades länge för att sakna program, men det lade han fram den 2 mars i år. Siktet är mycket inställt på medelklassen.

Programmet består av sex huvudområden och drygt ett trettiotal teman med skilda åtgärder. Många sätts in först på längre sikt, men vissa ska starta redan första halvåret. Dit hör arbetslöshetsförsäkringen, yrkesutbildningen, arbetsrätten och utbildningen.

Macron vill reformera de skilda pensionssystemen och slå ihop dem till ett enda. Arbetslöshetsförsäkringen bör vidare vara skattefinansierad och statsstyrd.

Företagsskatten ska sänkas från 33,3 procent till 25 procent och de offentligt anställda minska med ca 120 000. Uppåt 5000 nya lärarjobb bör däremot inrättas.

En investeringsplan bör införas för 50 miljarder euro, varav 15 miljarder ska gå till utbildning och lika mycket avsättas till stöd för ekologisk förnyelse.

Benoit Hamon, socialisternas nye ledare och kandidat, har hittills mest blivit känd för sitt förslag om att införa en ”allmän levnadsinkomst”. I en första etapp 2018 skulle den ligga på 600 euro i månaden och ges till alla ungdomar mellan 18 och 25 år. Efter en medborgarkonferens bör den så utökas till hela befolkningen.

I opinionsundersökningarna har Benoit Hamon hittills fått lågt stöd.

Marine Le Pen, ordförande för Nationella Fronten, lade i början av februari fram sitt program med 144 åtaganden. Ett av dem är att gå ur euron, ett annat att minska invandringen till 10 000 per år. En annan punkt är att stödja de små och medelstora företagen. Vidare ska alla avgifterna i samband med första anställningen av en ungdom tas bort under två år. Alla nya anställningar av en utlänning ska däremot beskattas.

Marine Le Pen kräver vidare att den nya arbetslagen i Frankrike från förra året avskaffas och att reglerna för 35-timmarsveckan mjukas upp.

Hon har fått krav på sig av EU-parlamentet att återbetala ca 340 000 euro som hon fått för tjänster som aldrig ska ha utförts. De kraven har hon hittills inte brytt sig om.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden behöver mer av Macrons reformiver

DEBATT Sverige borde inspireras av det nya reformprogrammet som ska förändra fransk arbetsmarknad. Bland annat ska fackens roll förändras, förmögenhetsskatten avskaffas och arbetsgivaravgiften sänkas. Det skriver Edward Hamilton, författare till rapporten ”Fransk flexicurity", på Europadagen. 
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

”En Marche!” - på väg med Macron

ARBETSMARKNAD ”Fransmännen måste räkna med att de som tvingas byta yrke eller bli arbetslösa under sitt yrkesliv blir fler och fler. I en osäker värld blir samtidigt riskerna stora att alla inte får samma rätt vid arbetslöshet. Vi måste därför bygga upp en säkerhet i yrkeslivet som alla kan bygga på.” Det framhåller Frankrikes nye president Macron i sitt program ”En Marche”, På väg.
NYHET Publicerad:

Snabba ändringar ska ske i arbetsrätten

FRANKRIKE Ändringar i arbetsrätten är en av de frågor som står överst i programmet för Macron. Där vill han handla snabbt och använda förordningar. Så snart parlamentet valts ska ett förslag om det vara klart.
NYHET Publicerad:

Macron har tillträtt som ny fransk president

FRANKRIKE Emmanuel Macron är Frankrikes nya president efter François Hollande. Nu ämnar han reformera Frankrikes ekonomi och arbetsmarknad i rekordfart.
NYHET Publicerad:

Reformer behövs för att skapa fler jobb

FRANKRIKE Vid sin månatliga presskonferens i februari lanserade Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef, en blå bok som de ger ut inför presidentvalet i vår. Boken har fått namnet ”Världen förändras, låt oss förändra Frankrike”. Den presenterar de reformer som Frankrike behöver inför morgondagen.
NYHET Publicerad:

Det här vill de franska presidentkandidaterna

FRANKRIKE Francois Fillon, som länge var premiärminister under Sarkozy, fortsätter att kandidera i presidentvalet trots rättegången. "Det behövs en kraftig chock för att skapa full sysselsättning, ökad köpkraft och säkerhet. Vi måste tillbaka till läget som rådde före socialisterna", säger han.
NYHET Publicerad:

Kampen hårdnar alltmer inför presidentvalet

FRANKRIKE Frankrike har senaste tiden varit hårt utsatt både politiskt och ekonomiskt, något som också gjort avtryck inför presidentvalet. Det sker i två omgångar, den 23 april och 7 maj. Under hösten har både socialisterna och de konservativa genomfört en rad interna val. De har starkt färgat den interna politiken, inte minst i press och tv-sända debatter mellan ledande kandidater inom partierna.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt med jobben

ITALIEN Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.
NYHET Publicerad:

Äntligen färre arbetslösa

FRANKRIKE Arbetslösheten minskade med mer än 107 000 under förra året. Den första nedgången på tio år. I december 2016 var arbetslösheten 9,6 procent, enligt Eurostat.
NYHET Publicerad:

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

SPANIEN Arbetslösheten i Spanien föll med över 390 000 jobb förra året, det är största minskningen på tjugo år. Sedan 2012 har den sjunkit med över en miljon arbeten. Sammanlagt ligger den nu på 3,7 miljoner, den lägsta siffran på sju år.
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

TYSKLAND "Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.
NYHET Publicerad:

Handslag ska öka delaktigheten i EU

EU Genom ett EU-handslag vill regeringen och arbetsmarknadens parter arbeta för mer delaktighet och kunskap när det gäller EU. ”Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige”, sade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

TYSKLAND Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.
NYHET Publicerad:

Flexiblare arbetstider i Österrike

ÖKAD FLEXIBILITET Den österrikiska metallindustrin har enats om en flexibel arbetstidsmodell som trädde i kraft den 1 juli och som gäller i tre år framåt. Avtalet prisas av både arbetsgivare och fackförbund.
NYHET Publicerad:

Många förlorare i strid om fransk arbetsrätt

FRANKRIKE Den bittra striden om en förändring av den franska arbetsrätten som pågått nästan hela våren har åtminstone tillfälligt fått ett slut. Den nya lagen som arbetsministern Myriam El Khomri står bakom antogs i parlamentet den 21 juli. Men egentligen är varken regering, arbetsgivare eller fackförbund segrare.