Ny integrationslag ska jämna vägen för flyktingar

NYHET Publicerad

TYSKLAND Nyanlända som anstränger sig för att lära sig språket och komma i jobb ska ha alla möjligheter att få en nystart i Tyskland. Det är tanken bakom den nya integrationslag som koalitionsregeringen mellan kristdemokraterna CDU/CSU och socialdemokraterna SPD antog vid ett möte nyligen.

Den nya integrationslagen följer det tyska mottot om att ”främja och fordra”. Den visar sambandet mellan rättigheter och skyldigheter som framhävs i lagen. Integrationen är ett erbjudande, men också en förpliktelse till egna ansträngningar från flyktingarna.

De nya reglerna avlägsnar samtidigt skilda onödiga byråkratiska hinder. Målet är att de nyinflyttade snarast möjligt ska kunna stå på egna ben.

En grundpelare i allt det är integrationen på arbetsmarknaden. Det gäller såväl flyktingar som alla andra som kommer för att stanna i landet. De första stegen in på arbetsmarknaden ska nu underlättas genom ett nytt arbetsmarknadsprogram som ställer 100 000 särskilda jobb till förfogande för de nyanlända flyktingarna.

De särskilda jobben ska göra att flyktingarna får en chans att lära känna den tyska arbetsmarknaden och skaffa sig erfarenheter redan innan asylförfarandet är avslutat. Erfarenheterna av arbetsmarknaden innebär inte att flyktingarna därmed får ett jobb helt på vanliga tyska villkor.

Tyska regeringen vill också göra det möjligt för särskilda invandrare att snarast möjligt få en speciell målinriktad yrkesutbildning med de möjligheter och stöd som står till buds.

Den särskilda förturen för asylsökande är tidsbegränsad till tre år. Under den tiden har de då också möjlighet att arbeta inom bemanningsföretag/arbetskraftsuthyrning. De olika tyska förbundsstaterna får själva avgöra inom vilka arbetsmarknadsområden som de nya reglerna kan gälla. Detta för att undvika att läget i områden med särskilt ansträngda arbetsmarknader inte försämras ytterligare.

Flyktingar som deltar i någon form av utbildning får uppehållstillstånd för tiden som utbildningen pågår. Om de även får ett arbete i samband med utbildningen förlängs deras uppehållstillstånd med två år, det vill säga den sammanlagda tiden blir fem år. De som inte får arbete i samband med utbildningen får ändå en förlängd uppehållstid med sex månader för att söka jobb. Åldersgränsen för att påbörja utbildningen får alltid överskridas. Om utbildningen avbryts upphävs statusen för den som genomgår den.

Samtidigt blir utbudet för asylsökande med goda utsikter att få stanna i landet tydligare. Språkundervisningen fortsätter på samma nivå men den del som handlar om värderingar i Tyskland ökar från 60 till 100 timmar. Väntetiden på en integrationskurs förkortas också från tidigare högst tre månader till nu sex veckor. Kursanordnare blir skyldiga att tydligt offentliggöra sitt kursutbud och lediga platser.

De tyska delstaterna får möjlighet att delvis styra fördelningen av erkända flyktingar genom en tidsbegränsad anvisning till bostad. Vissa sociala problem kan då undvikas. Varje flykting som går i yrkes- eller högre skolutbildning eller tar jobb på minst 15 timmar i veckan och får bidrag som täcker kostnaderna undantas från anvisning av bostad. De som får ett sådant arbete eller utbildning kan delta i den även om bidragen inte räcker för en hel familj.

Flyktingar blir skyldiga att delta i arbete eller integrationsåtgärder. De som inte följer bestämmelserna får påföljder, exempelvis genom att de får asylbidraget nerskuret. Framöver kan flyktingar med elementära språkkunskaper tvingas delta i en integrationskurs.

Reglerna innebär i stort att flyktingar efter fem år får ett uppehållstillstånd om de har tillräckliga kunskaper i tyska (tyska språknivån A2) och i stort kan försörja sig.

Två saker understryks tydligt. Det är att integration på arbetsmarknaden och kunskap i tyska är nyckeln till att stanna  i Tyskland.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden behöver mer av Macrons reformiver

DEBATT Sverige borde inspireras av det nya reformprogrammet som ska förändra fransk arbetsmarknad. Bland annat ska fackens roll förändras, förmögenhetsskatten avskaffas och arbetsgivaravgiften sänkas. Det skriver Edward Hamilton, författare till rapporten ”Fransk flexicurity", på Europadagen. 
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

”En Marche!” - på väg med Macron

ARBETSMARKNAD ”Fransmännen måste räkna med att de som tvingas byta yrke eller bli arbetslösa under sitt yrkesliv blir fler och fler. I en osäker värld blir samtidigt riskerna stora att alla inte får samma rätt vid arbetslöshet. Vi måste därför bygga upp en säkerhet i yrkeslivet som alla kan bygga på.” Det framhåller Frankrikes nye president Macron i sitt program ”En Marche”, På väg.
NYHET Publicerad:

Snabba ändringar ska ske i arbetsrätten

FRANKRIKE Ändringar i arbetsrätten är en av de frågor som står överst i programmet för Macron. Där vill han handla snabbt och använda förordningar. Så snart parlamentet valts ska ett förslag om det vara klart.
NYHET Publicerad:

Macron har tillträtt som ny fransk president

FRANKRIKE Emmanuel Macron är Frankrikes nya president efter François Hollande. Nu ämnar han reformera Frankrikes ekonomi och arbetsmarknad i rekordfart.
NYHET Publicerad:

Reformer behövs för att skapa fler jobb

FRANKRIKE Vid sin månatliga presskonferens i februari lanserade Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef, en blå bok som de ger ut inför presidentvalet i vår. Boken har fått namnet ”Världen förändras, låt oss förändra Frankrike”. Den presenterar de reformer som Frankrike behöver inför morgondagen.
NYHET Publicerad:

Det här vill de franska presidentkandidaterna

FRANKRIKE Francois Fillon, som länge var premiärminister under Sarkozy, fortsätter att kandidera i presidentvalet trots rättegången. "Det behövs en kraftig chock för att skapa full sysselsättning, ökad köpkraft och säkerhet. Vi måste tillbaka till läget som rådde före socialisterna", säger han.
NYHET Publicerad:

Kampen hårdnar alltmer inför presidentvalet

FRANKRIKE Frankrike har senaste tiden varit hårt utsatt både politiskt och ekonomiskt, något som också gjort avtryck inför presidentvalet. Det sker i två omgångar, den 23 april och 7 maj. Under hösten har både socialisterna och de konservativa genomfört en rad interna val. De har starkt färgat den interna politiken, inte minst i press och tv-sända debatter mellan ledande kandidater inom partierna.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt med jobben

ITALIEN Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.
NYHET Publicerad:

Äntligen färre arbetslösa

FRANKRIKE Arbetslösheten minskade med mer än 107 000 under förra året. Den första nedgången på tio år. I december 2016 var arbetslösheten 9,6 procent, enligt Eurostat.
NYHET Publicerad:

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

SPANIEN Arbetslösheten i Spanien föll med över 390 000 jobb förra året, det är största minskningen på tjugo år. Sedan 2012 har den sjunkit med över en miljon arbeten. Sammanlagt ligger den nu på 3,7 miljoner, den lägsta siffran på sju år.
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

TYSKLAND "Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.
NYHET Publicerad:

Handslag ska öka delaktigheten i EU

EU Genom ett EU-handslag vill regeringen och arbetsmarknadens parter arbeta för mer delaktighet och kunskap när det gäller EU. ”Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige”, sade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

TYSKLAND Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.
NYHET Publicerad:

Flexiblare arbetstider i Österrike

ÖKAD FLEXIBILITET Den österrikiska metallindustrin har enats om en flexibel arbetstidsmodell som trädde i kraft den 1 juli och som gäller i tre år framåt. Avtalet prisas av både arbetsgivare och fackförbund.
NYHET Publicerad:

Många förlorare i strid om fransk arbetsrätt

FRANKRIKE Den bittra striden om en förändring av den franska arbetsrätten som pågått nästan hela våren har åtminstone tillfälligt fått ett slut. Den nya lagen som arbetsministern Myriam El Khomri står bakom antogs i parlamentet den 21 juli. Men egentligen är varken regering, arbetsgivare eller fackförbund segrare.