Positiva signaler från arbetsmarknaden

NYHET Publicerad

TYSKLAND I maj var 680 000 fler sysselsatta än för ett år sedan. Arbetslösheten föll samtidigt med 98 000 jämfört med maj 2015. Arbetsministern Andrea Nahles ser det som ett gott tecken, inte minst för att snabbt få flyktingar i jobb.

Ingo Kramer
Foto: Bernd von Jutrczenka

Ingo Kramer, ordförande för arbetsgivarorganisation BDA, är positiv till en mer flexibel tysk arbetsmarknad.

Bara under de första fyra månaderna i år fick nästan lika många flyktingar arbetstillstånd som under hela förra året. Den antagna integrationslagen kommer också att göra att fler flyktingar snabbare kan börja stå på egna ben, framhåller ministern.

Bland de färska nyheterna från Tyskland sista dagarna i juni hör att kommissionen för minimilöner nu beslutat att de ska höjas från 8.50 till 8,84 euro från den 1 januari 2017. Kommissionen är sammansatt av företrädare för arbetsgivarna och facken. Den ska hädanefter vart annat år lägga fram en rapport till regeringen med förslag till anpassning av minimilönerna.

Kritiker vill ha en ökning av minimilönerna till tio euro i timmen eller mer.

Men en sådan höjning vore ansvarslös. Ännu vet ingen hur minimilönerna verkar på arbetsmarknaden om konjunkturen försvagas. Det anser Hagen Lesch och Christoph Schröder, några av experterna på ”Institut der deutschen Wirtschaft i Köln (IW) som studerat frågan närmare. De har presenterat sina slutsatser i en rapport den 28 juni.

De kommer där fram till att minimilönen kostat många enklare jobb. En del tjänster som taxi och frisör har blivit dyrare särskilt i östra Tyskland. Dessutom har lönerna stigit över genomsnittet för vissa arbetstagare som utför enklare jobb. Vad det betyder om arbetsmarknaden försämras går dock ännu inte att säga.

Arbetskraftsuthyrningen är också en fråga som väckt debatt. Diskussioner har i Tyskland pågått länge om den. Den 1 juni beslöt nu regeringen om ett lagförslag med nya regler på området. Syftet är att arbetskraftsuthyrningen även framöver ska skapa den nödvändiga flexibiliteten för att klara produktionstoppar. Men de som arbetar för bemanningsföretag ska hädanefter få rätt till samma lön som de fast anställda efter nio månader. Och de får inte arbeta längre än 18 månader i samma företag som uthyrda. Sedan måste de anställas av företaget. Lagen med de nya reglerna är avsedd att träda i kraft den 1 juli 2017.

Friheten är dock inte helt låst. Kollektivavtal kan ingås om ett flertal andra regler än de som fastlagts. Särskilda lönetillägg är också möjliga. En avsikt med det är att många uthyrda anställs bara för kortare tid. Bara 15 procent av anställningarna för de uthyrda varar längre än 18 månader.

Ingo Kramer, ordförande i den stora arbetsgivarorganisation BDA, var i ett uttalande i maj i år nöjd över ändringar som skett i det ursprungliga förslaget till regler och som bland annat gjort dem mer flexibla. En av dem är möjligheten att genom avtal förlänga maxitiden på 18 månaders anställning.

Den stora frågan är dock vad Brexit innebär. Storbritannien är tredje största mottagare av tysk export i hela världen. Värdet uppgår till cirka 90 miljarder euro och berör 750 000 tyska arbetare. Dessutom arbetar omkring 200 000 personer i brittiska företag i Tyskland.

Storbritanniens utträde ur EU kostar jobb i båda länderna, enligt Martin Wansleben, ledare inom Tyska industri och handelskammaren, DIHK.

Vad som nu händer och hur det påverkar arbetsmarknaderna och sysselsättningen framöver är en öppen fråga. Men den blir mycket spännande att följa. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden behöver mer av Macrons reformiver

DEBATT Sverige borde inspireras av det nya reformprogrammet som ska förändra fransk arbetsmarknad. Bland annat ska fackens roll förändras, förmögenhetsskatten avskaffas och arbetsgivaravgiften sänkas. Det skriver Edward Hamilton, författare till rapporten ”Fransk flexicurity", på Europadagen. 
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

”En Marche!” - på väg med Macron

ARBETSMARKNAD ”Fransmännen måste räkna med att de som tvingas byta yrke eller bli arbetslösa under sitt yrkesliv blir fler och fler. I en osäker värld blir samtidigt riskerna stora att alla inte får samma rätt vid arbetslöshet. Vi måste därför bygga upp en säkerhet i yrkeslivet som alla kan bygga på.” Det framhåller Frankrikes nye president Macron i sitt program ”En Marche”, På väg.
NYHET Publicerad:

Snabba ändringar ska ske i arbetsrätten

FRANKRIKE Ändringar i arbetsrätten är en av de frågor som står överst i programmet för Macron. Där vill han handla snabbt och använda förordningar. Så snart parlamentet valts ska ett förslag om det vara klart.
NYHET Publicerad:

Macron har tillträtt som ny fransk president

FRANKRIKE Emmanuel Macron är Frankrikes nya president efter François Hollande. Nu ämnar han reformera Frankrikes ekonomi och arbetsmarknad i rekordfart.
NYHET Publicerad:

Reformer behövs för att skapa fler jobb

FRANKRIKE Vid sin månatliga presskonferens i februari lanserade Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef, en blå bok som de ger ut inför presidentvalet i vår. Boken har fått namnet ”Världen förändras, låt oss förändra Frankrike”. Den presenterar de reformer som Frankrike behöver inför morgondagen.
NYHET Publicerad:

Det här vill de franska presidentkandidaterna

FRANKRIKE Francois Fillon, som länge var premiärminister under Sarkozy, fortsätter att kandidera i presidentvalet trots rättegången. "Det behövs en kraftig chock för att skapa full sysselsättning, ökad köpkraft och säkerhet. Vi måste tillbaka till läget som rådde före socialisterna", säger han.
NYHET Publicerad:

Kampen hårdnar alltmer inför presidentvalet

FRANKRIKE Frankrike har senaste tiden varit hårt utsatt både politiskt och ekonomiskt, något som också gjort avtryck inför presidentvalet. Det sker i två omgångar, den 23 april och 7 maj. Under hösten har både socialisterna och de konservativa genomfört en rad interna val. De har starkt färgat den interna politiken, inte minst i press och tv-sända debatter mellan ledande kandidater inom partierna.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt med jobben

ITALIEN Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.
NYHET Publicerad:

Äntligen färre arbetslösa

FRANKRIKE Arbetslösheten minskade med mer än 107 000 under förra året. Den första nedgången på tio år. I december 2016 var arbetslösheten 9,6 procent, enligt Eurostat.
NYHET Publicerad:

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

SPANIEN Arbetslösheten i Spanien föll med över 390 000 jobb förra året, det är största minskningen på tjugo år. Sedan 2012 har den sjunkit med över en miljon arbeten. Sammanlagt ligger den nu på 3,7 miljoner, den lägsta siffran på sju år.
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

TYSKLAND "Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.
NYHET Publicerad:

Handslag ska öka delaktigheten i EU

EU Genom ett EU-handslag vill regeringen och arbetsmarknadens parter arbeta för mer delaktighet och kunskap när det gäller EU. ”Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige”, sade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

TYSKLAND Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.
NYHET Publicerad:

Flexiblare arbetstider i Österrike

ÖKAD FLEXIBILITET Den österrikiska metallindustrin har enats om en flexibel arbetstidsmodell som trädde i kraft den 1 juli och som gäller i tre år framåt. Avtalet prisas av både arbetsgivare och fackförbund.
NYHET Publicerad:

Många förlorare i strid om fransk arbetsrätt

FRANKRIKE Den bittra striden om en förändring av den franska arbetsrätten som pågått nästan hela våren har åtminstone tillfälligt fått ett slut. Den nya lagen som arbetsministern Myriam El Khomri står bakom antogs i parlamentet den 21 juli. Men egentligen är varken regering, arbetsgivare eller fackförbund segrare.