Hamnkonflikten slår hårt och brett

NYHET Publicerad

HAMNKONFLIKTEN Hamnkonflikten i Göteborg har redan skadat förtroendet för Göteborgs hamn, och företagen i Västsverige ställer sig också frågande till reglerna kring den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är angeläget med en politisk lösning som kan komma till rätta med en 40-årig konflikt, en gång för alla. Det menar Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef på Västsvenska handelskammaren.

Göteborgs hamn
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Västsvenska handelskammaren konstaterar att hamnkonflikten påverkar medlemmarnas förtroende för den svenska modellen.

Containerhamnen i Göteborg är helt avgörande för de företag som exporterar. Hur påverkas era 2 800 medlemsföretag av den långdragna hamnkonflikten?

– Konflikten påverkar exportmöjligheterna, men exportindustrin importerar också varor. En bil innehåller många komponenter som inte tillverkas i Sverige. Att inte få insatsvaror till produktionen i tid är ett lika stort problem för ett företag som att det inte kan exportera sina produkter till kunderna på världsmarknaden.

– Hamnen är nära nog ett naturligt monopol, något som Hamn4an utnyttjar med stora konsekvenser för våra medlemsföretag.

Vad får strejkerna och blockaderna i hamnen för konsekvenser för västsvensk konkurrenskraft? 

– Alla branscher som är beroende av handel är drabbade, men transport- och speditionsföretagen är särskilt hårt drabbade. Företag har tvingats till konkurs och containertrafiklinjer till olika delar av landet har lagts ned på grund av strejkerna. 

– De flesta företag har tvingats hitta andra sätt att transportera, antingen med flyg eller så körs varorna hit med lastbil. Det kostar mer pengar, tar längre tid och är betydligt sämre för miljön.

– Konflikten har skadat Göteborgs anseende som ett effektivt och bra nav för godstransporter. Vi vet inte hur lång tid det tar innan omvärlden återfår förtroendet för oss, men det lär inte ske bara för att den nuvarande hamnkonflikten pausar.

Hur viktig är Göteborgs hamn i ett internationellt sammanhang?

– Göteborg är hela Nordens hamn och den enda som kan ta emot riktigt stora fartyg. Ingen annan nordisk hamn kan axla Göteborgs roll, konkurrenterna är Rotterdam och Hamburg. Om svenska företag tvingas använda hamnar på kontinenten måste varorna fraktas med bil eller med mindre fartyg, vilket innebär en omlastning som kostar både tid och pengar. Det leder också till mindre nöjda kunder då leveranssäkerheten påverkas negativt. Ett av våra medlemsföretag uppger att leveranssäkerheten halveras när man tvingas att lasta om varorna på kontinenten istället för att skeppa dem direkt till Göteborg.

Vad gör Västsvenska handelskammaren för att visa allvaret i situationen?

– Västsvenska handelskammaren beskriver hur konflikten skadar hela det svenska samhället. Vi har konstruktiva diskussioner med politikerna, som förstår allvaret och är väl medvetna om konsekvenserna av hamnkonflikten. 

Vad krävs för att få ett slut på hamnkonflikten?

– Vi tror att det måste till någon form av politisk lösning. Det finns redan ett kollektivavtal mellan APM Terminals och Transport, och Hamn4an har fått erbjudande om att teckna ett hängavtal. Att vägra avtal och ändå kunna strejka är inte hållbart, det måste ändras, annars påverkas våra medlemmars förtroende för den svenska modellen – det säger de allihop. Det är synd, eftersom de annars anser att modellen gynnar både svenska arbetstagare och näringslivet. Och det är bråttom att hitta en lösning, många företag blöder och jobb förloras både nu och i framtiden.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Målen inför avtalsrörelsen 2020 klubbade

ARBETSMARKNAD De privata arbetsgivarnas mål i nästa års avtalsrörelse är lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Svenska löner ökar för snabbt

ARBETSKRAFTSKOSTNADER Lönerna ökar för snabbt, samtidigt som produktiviteten minskar i Sverige jämfört med övriga Västeuropa. På sikt är utvecklingen inte hållbar, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Debatt: "Värna industrins märke"

AVTALSRÖRELSEN Snart ska avtal som omfattar 2,8 miljoner medarbetare förhandlas fram. Avtalen får stor betydelse för framtida jobb och företagande i Sverige, skriver ordförande Fredrik Persson.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

Märket är här för att stanna – trots kritik

ARBETSMARKNAD Industrin sätter nivån för löneökningarna. Så har det varit sedan Industriavtalet kom till 1997. Det finns visserligen kritik mot att just industrin ska sätta märket och bestämma löneutvecklingen. Men den konkurrensutsatta industrin bör också i fortsättningen sätta normen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.
NYHET Publicerad:

Här är facken som varslar mest

KONFLIKTREGLER Fackförbund utan kollektivavtal varslar mest om konfliktåtgärder. Av 19 varsel från fackliga parter under fjolåret stod Syndikalisterna för 14, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen. Det menar Peter Jeppsson, vice vd, efter att vice riksbankschef Per Jansson sagt att det vore önskvärt med högre löneökningar i avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

PTK och Svenskt Näringsliv överens om bättre villkor i omställningsavtal

NYTT AVTAL Betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för företagen. Det är resultatet av en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv om nya villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.
NYHET Publicerad:

80 år av samförstånd?

SVENSKA MODELLEN Idag är det 80 år sedan LO och SAF skrev under Saltsjöbadsavtalet. Men hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? "Som jag ser det finns det tre tydliga hot och ett av dem är kompetensutvisningarna", säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Stoppa lag om tjänstepensionsföretag

PENSION Regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag får tummen ner av arbetsmarknadens parter. Idag uppvaktar därför LO, PTK och Svensk Näringsliv finansmarknadsminister Per Bolund i hopp om att få honom att skjuta på lagstiftningen.