Höga lönelyft skapar utsatt läge för svensk industri

NYHET Publicerad

AVTALSRÖRELSE Inför avtalsrörelsen vill Svenskt Näringsliv se lägre löneökningar än de senaste åren. Bland annat bör arbetsmarknadens parter ta hänsyn till produktiviteten vid lönebildningen, anser vice vd Mattias Dahl.

Avtalsrörelsen

Bettina Kashefi, Svenskt Näringsliv, Katarina Lundahl, Unionen, Susanne Spector, Nordea, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, diskuterade förutsättningarna inför kommande avtalsrörelse.

Konjunkturen viker, de globala hoten blir fler och rekordmånga svenska företag ser dystert på framtiden. ”Bara 24 procent av företagen tror på en produktionsökning. Siffrorna jag har talar sitt eget språk: det krävs en nedväxling av löneläget”, sa Svenskt Näringslivs chefsekonom presenterade de ekonomiska förutsättningarna för avtalsrörelsen.

Exporten är 45 procent av Sveriges BNP. Det visar Svenskt Näringslivs rapport ”Förutsättningar inför avtalsrörelsen 2020”. Och att det lilla landet Sverige är exportberoende skriver de flesta under på. Men senaste decenniet har dock den svenska exporttillväxten varit långsammare än i OECD-länderna som helhet.

Och det kan bli ännu tuffare i framtiden. Internationella orosmoln, som brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina, drabbar länder som Sverige särskilt hårt. För att fortsätta att säkra ekonomisk tillväxt och välfärd krävs det därför att Sverige bibehåller sin internationella konkurrenskraft, menar Svenskt Näringsliv i sin rapport. Hur detta ska gå till var något som diskuterades på ett seminarium om den kommande avtalsrörelsen, där rapporten presenterades.

– Svensk exports marknadsandelar sjunker och det beror inte bara på nya ekonomier som Kina och Indien, utan de sjunker även jämfört med gelikar som Tyskland, sa Bettina Kashefi, Svenskt Näringslivs chefekonom, om Sveriges konkurrenskraft.

Hon menar att även det oroliga läget i Mellanöstern, och inte minst president Trumps hot om krig med Iran, är en riskfaktor för Sverige.

Lägre produktivitetstillväxt

Den svenska konkurrenskraften är en förutsättning för att svenska jobb ska kunna finnas kvar, något som arbetsgivarsidan trycker hårt på inför den kommande avtalsrörelsen. Det är främst handeln med omvärlden som skapar tillväxt och därför är förutsättningarna för den svenska exportmarknaden viktiga för hela den svenska ekonomin. Därför är det viktigt att löneökningarna motsvarar produktiviteten bättre än vad de gör i dag, menar Svenskt Näringsliv.

– Bara 24 procent av företagen tror på en produktionsökning. Siffrorna jag har talar sitt eget språk: det krävs en nedväxling av löneläget, sa Bettina Kashefi på seminariet.

En svagare produktivitetstillväxt kräver att löneökningstakten minskar, menar hon. De senaste åren har produktivitetstillväxten minskat kraftigt och ligger i linje med konkurrentländerna, trots att svensk industriproduktion brukar gynnas av perioder med global återhämtning, påtalade hon, men fick mothugg från fackligt håll.

Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen, menar på att produktiviteten inte alls har minskat de senaste fem-fyra åren.

– Det är relevant att titta på utvecklingen 2014 och framåt. Den visar en annan bild och det är att det har gått riktigt bra för svensk industri. Inom fordonsindustrin har produktionen ökat med 40 procent, sa hon och fortsatte:

– Det är sant att det är lägre produktivitetstillväxt än före finanskrisen, men det har också varit lägre löneökningstakt. Det är inte heller bara löner som spelar roll utan även arbetskraftskostnaderna. Att de är högre beror också bland annat på att regeringen år 2014–2018 höjde inkomstskatten.

Dystrare prognos

År 2016 låg Sverige på sjätte plats i Europa gällande höga arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin, visar Svenskt Näringslivs rapport. Arbetskraftskostnadsandelen motsvarar nu dessutom 58 procent av näringslivets förädlingsvärde, påpekade Bettina Kashefi under seminariet.

Susanne Spector, senior analytiker på Nordea, menade i stället att varken Sveriges produktivitet eller dess konkurrenskraft borde vara det främsta fokuset under den kommande avtalsrörelsen. Enligt henne är det bättre att titta på konjunkturläget.

– Jag har en dystrare prognos på arbetsmarknaden än Svenskt Näringsliv, sa hon.

– Inhemsk ekonomi har stått och stampat. Anställningsplanerna är lägre än vanligt och hushållens förväntningar på arbetslösheten har ökat. Det blir sannolikt en negativ sysselsättningstillväxt under året och även för 2020, fortsatte hon.

Mattias Dahl, vice vd och chef för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv, påtalade att arbetsmarknadens parter bör ta till olika aspekter i ekonomin, inte minst produktiviteten, vid lönebildningen.

– Att produktivitetstillväxten inte är tillräckligt stark en otroligt viktig indikator för oss, säger han.

”BNP faller överallt”

Den svaga svenska kronan har fram tills nu underlättat för vissa företag att exportera sina produkter och tjänster. Det gäller inte minst inom industrin. Men trots att kronan i dag är historiskt svag har det nu blygsamma effekter på utrikeshandeln. Enligt arbetsgivarsidan går det inte att förlita sig på att en svag krona ska väga upp för avmattningen av konjunkturläget.

Hur framtiden ser ut finns det olika spådomar om. Medan Katarina Lundahl ser en stark svensk ekonomi anser Bettina Kashefi och Susanne Spector att riktningen pekar åt fel håll.

– BNP faller överallt. Tysk bilindustri går riktigt illa och går det illa för Tyskland går det också illa för Sverige, sa Bettina Kashefi.

– Jag ser inga positiva signaler. Vi lämnar toppen av högkonjunkturen med ett stort utanförskap, fortsatte hon.

– Det hinner rinna mycket vatten under broarna under de år som avtalet gäller. Svenska företag står väl rustade inför framtiden. De har lärt sig sedan den senaste finanskrisen, sa däremot Katarina Lundahl.

Susanne Spector sa att det givet konjunkturläget vore ”olyckligt att växla upp nu”, något som Mattias Dahl instämde i.

– Signalerna blinkar rött, inte grönt, sa han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen skjuts upp till hösten

AVTALSRÖRELSE LO och Svenskt Näringsliv rekommenderar parterna på arbetsmarknaden att prolongera kollektivavtalen som löper ut i vår. Det innebär att avtalsrörelsen skjuts upp till hösten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv har enats om korttidsarbete med flera fackförbund

UPPDATERAD Svenskt Näringsliv har kommit överens om centrala kollektivavtal rörande korttidsarbete med fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. "Vi har länge efterfrågat ett nytt system för korttidsarbete och coronavirusets allvarliga konsekvenser för svenska företag och jobb har gjort detta än mer angeläget", säger vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Färre får jobb när facket trissar upp lönekravet

AVTALSRÖRELSEN Fackets anspråk på ökade pensioner, låglönekrav och gränser för lägsta löner trissar upp lönekraven i årets avtalsrörelse. De som befaras stå för notan är alla de som inte har ett jobb, när barriären till svensk arbetsmarknad höjs väsentligt.
NYHET Publicerad:

Las-förhandlingar: Dahl beklagar fackligt avhopp

ANSTÄLLNING Kommunal och fyra andra fackförbund lämnar förhandlingarna om anställningsskydd och omställning. Mattias Dahl, vice vd, beklagar att några LO-förbund hoppar av och understryker att ambitionen är att driva förhandlingarna i hamn med PTK och LO.
NYHET Publicerad:

Dahl om Kommunals avhopp: ”Mer komplicerat när LO inte håller ihop"

AVTALSRÖRELSEN Kommunal hoppar av LO-samordningen. Mattias Dahl, ansvarig för arbetsgivarfrågor, anser att sprickan inom LO-familjen i första hand är en intern fråga. ”I mina öron är det ett konstigt resonemang. Varför skulle de ha mer när vi inte ens vet vad märket blir.”
NYHET Publicerad:

Höga lönelyft skapar utsatt läge för svensk industri

AVTALSRÖRELSE Inför avtalsrörelsen vill Svenskt Näringsliv se lägre löneökningar än de senaste åren. Bland annat bör arbetsmarknadens parter ta hänsyn till produktiviteten vid lönebildningen, anser vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Industrin ska sätta märket”

NY PÅ JOBBET Med lång gedigen bakgrund i arbetsgivarsfären är Mattias Dahl rustad för rollen som vice vd och ansvarig för arbetsgivarfrågor. ”Jag gillar förhandlingar, människor och att hitta lösningar. Och att då få vara den som är ytterst ansvarig inom Svenskt Näringsliv är en enorm möjlighet”, säger han.
NYHET Publicerad:

Målen inför avtalsrörelsen 2020 klubbade

ARBETSMARKNAD De privata arbetsgivarnas mål i nästa års avtalsrörelse är lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Svenska löner ökar för snabbt

ARBETSKRAFTSKOSTNADER Lönerna ökar för snabbt, samtidigt som produktiviteten minskar i Sverige jämfört med övriga Västeuropa. På sikt är utvecklingen inte hållbar, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Debatt: "Värna industrins märke"

AVTALSRÖRELSEN Snart ska avtal som omfattar 2,8 miljoner medarbetare förhandlas fram. Avtalen får stor betydelse för framtida jobb och företagande i Sverige, skriver ordförande Fredrik Persson.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

Märket är här för att stanna – trots kritik

ARBETSMARKNAD Industrin sätter nivån för löneökningarna. Så har det varit sedan Industriavtalet kom till 1997. Det finns visserligen kritik mot att just industrin ska sätta märket och bestämma löneutvecklingen. Men den konkurrensutsatta industrin bör också i fortsättningen sätta normen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen. Det menar Peter Jeppsson, vice vd, efter att vice riksbankschef Per Jansson sagt att det vore önskvärt med högre löneökningar i avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

PTK och Svenskt Näringsliv överens om bättre villkor i omställningsavtal

NYTT AVTAL Betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för företagen. Det är resultatet av en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv om nya villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.
NYHET Publicerad:

80 år av samförstånd?

SVENSKA MODELLEN Idag är det 80 år sedan LO och SAF skrev under Saltsjöbadsavtalet. Men hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? "Som jag ser det finns det tre tydliga hot och ett av dem är kompetensutvisningarna", säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Stoppa lag om tjänstepensionsföretag

PENSION Regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag får tummen ner av arbetsmarknadens parter. Idag uppvaktar därför LO, PTK och Svensk Näringsliv finansmarknadsminister Per Bolund i hopp om att få honom att skjuta på lagstiftningen.
NYHET Publicerad:

Calmfors utmanar industriavtalet

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

KONKURRENSKRAFT De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarna.