Ny rapport visar: Över 100 varsel i avtalsrörelsen 2016

NYHET Publicerad

AVTALSRÖRELSEN Bilden av den svenska arbetsmarknadens fredlighet blir mer nyanserad om man ser till antalet varsel om stridsåtgärder, inte enbart till antalet konfliktdagar. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Strejk 1.jpg
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Svenskt Näringslivs årliga rapport om varsel om stridsåtgärder har kommit i en ny upplaga, Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2016. Bakgrunden till rapporten är att den svenska arbetsmarknaden ofta beskrivs som fredlig jämfört med andra länder. Detta baserat på det förhållandevis låga antalet konfliktdagar. Men att ett nytt kollektivavtal träffas utan konflikt döljer ofta att ett varsel om stridsåtgärder i sig kan vara en kraftig påtryckning att träffa avtal.

– Företagen verkar i hård internationell konkurrens, också på den svenska marknaden. Ett varsel om strejk eller blockad kan i sig riskera kundrelationer och företagens förmåga att producera varor eller utföra tjänster under lång tid, säger Kjell Frykhammar, ansvarig för rapporten på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv anser därför att måttet konfliktdagar behöver kompletteras för att få en mer nyanserad bild av hur konfliktvapnet används på arbetsmarknaden. Därför har man granskat alla varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under åren 2011 till och med 2016.

Rapporten redovisar varsel i förbundstvister, det vill säga tvister mellan kollektivavtalsparter, och varsel i övriga eller lokala tvister. Sådana varsel kan påverka företag som har kollektivavtal. Ett aktuellt exempel är Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg som återkommande har varslat containerhamnföretaget APM Terminals om strejker och blockader – trots att det omfattas av kollektivavtal. Rapporten redovisar däremot inte varsel som syftar till att företag utan avtal ska gå med i en arbetsgivarorganisation och omfattas av kollektivavtal eller träffa hängavtal med facket.

– Vårt fokus i den här rapporten är på varsel som påverkar kollektivavtalsförhandlingarna eller kollektivavtalsbundna företag, säger Kjell Frykhammar.

Under avtalsrörelseåret 2016 lades 122 varsel i förbundstvister och övriga tvister. 102 varsel gällde förbundstvister, och av dem var 92 fackliga varsel. Arbetsgivarna varslade alltså tio gånger, uteslutande som svar på fackliga varsel.

Av de 102 varslen var 47 varsel i primärkonflikter och 55 varsel om sympatiåtgärder. Räknas sympativarsel från Syndikalisterna bort, då de inte är ett kollektivavtalsslutande fackförbund,  återstår 23 varsel om sympatiåtgärder.

– Avtalsrörelseåret 2016 innebar varsel om stridsåtgärder på ungefär samma nivå som de jämförbara åren 2012 och 2013, säger Kjell Frykhammar. Då har vi begränsat oss till sådana varsel som lagts av kollektivavtalsparter i förhandlingarna om nya kollektivavtal.

Sedan Svenskt Näringsliv började ge ut sin varselrapport redovisar numera Medlingsinstitutet varsel och stridsåtgärder i tabeller och siffror i institutets årsrapport.

– Det är bra att Medlingsinstitutet gör det. Men vi vill göra än mer för att beskriva hur varslen läggs – de riktas ofta mot industrin trots att industrin har avtal – och hur varslen påverkar inte bara kostnader och avtalsinnehåll utan även relationerna mellan såväl centrala som lokala parter. Den utmaningen får Medlingsinstitutet gärna anta, säger Kjell Frykhammar.   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen. Det menar Peter Jeppsson, vice vd, efter att vice riksbankschef Per Jansson sagt att det vore önskvärt med högre löneökningar i avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

PTK och Svenskt Näringsliv överens om bättre villkor i omställningsavtal

NYTT AVTAL Betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för företagen. Det är resultatet av en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv om nya villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.
NYHET Publicerad:

80 år av samförstånd?

SVENSKA MODELLEN Idag är det 80 år sedan LO och SAF skrev under Saltsjöbadsavtalet. Men hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? "Som jag ser det finns det tre tydliga hot och ett av dem är kompetensutvisningarna", säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Stoppa lag om tjänstepensionsföretag

PENSION Regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag får tummen ner av arbetsmarknadens parter. Idag uppvaktar därför LO, PTK och Svensk Näringsliv finansmarknadsminister Per Bolund i hopp om att få honom att skjuta på lagstiftningen.
NYHET Publicerad:

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

KONFLIKTREGLER Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivare – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.
NYHET Publicerad:

Calmfors utmanar industriavtalet

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

KONKURRENSKRAFT De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Orimligt att arbetsgivarna ska finansiera höjda pensioner

PENSIONER Socialdemokraterna vill höja pensionerna till 70 procent av lönen. Notan ska betalas av arbetsgivarna. ”Det leder till sämre konkurrenskraft och på sikt till lägre pensioner”, säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om strejkrätten

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. ”Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället”, säger vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sargat näringsliv räds fortsatt hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg vållar svenska företag stor skada. Omdirigering av containrar till lastbil och båt kostar stora summor. ”Det här måste få ett stopp nu", sa Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel" under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hamnkonfliktens bokslut: 4,5 miljarder

ARBETSMARKNAD Konflikten i Göteborgs hamn kostade näringslivet 4,5 miljarder kronor under förra året. Det visar en ny rapport. Konflikten är ett hot mot hela infrastrukturen i Sverige, vad gäller import och export, konstaterar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Framgångsrik modell med skavanker

ARBETSMARKNAD I morgon, lördagen den 17 mars, är det Kollektivavtalets dag. Fack och arbetsgivare är överens om att den svenska arbetsmarknadsmodellen och en hög anslutning till kollektivavtal är viktigt för arbetsmarknaden. Men vad behöver förändras? Företrädare för arbetsgivarsidan väger för- och nackdelar.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Läckt utredningsförslag löser inte hamnkonflikt

KONFLIKTREGLER Regeringen utreder strejkrätten på grund av den långvariga konflikten i Göteborgs containerhamn. Enligt ett läckt dokument som Ekot rapporterar om, och som Arbetsmarknadsnytt har tagit del av, så ska ett fackförbund som inte har kollektivavtal kunna fortsätta vidta stridsåtgärder i frågor som inte omfattas av kollektivavtal.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna vann i domstol mot Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN APM Terminals hade rätt när de drog in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Nu ska Hamnarbetarförbundet betala arbetsgivarnas rättegångskostnader på 618 000 kronor.
NYHET Publicerad:

2017 mer bråkigt än strejksiffrorna visar

ARBETSMARKNAD Medlingsinstitutet hävdar att 2017 var ett unikt fredligt år på arbetsmarknaden, men det är inte helt sant. Det menar vice vd Peter Jeppsson, som förklarar att den viktigaste faktorn är varsel, inte antal strejkdagar. "Även om en strejk aldrig bryter ut är affären förlorad", säger han.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet varselvärsting

ARBETSMARKNAD Hamnarbetarförbundet stod för klart flest varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under åren 2011–2017, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. "Konflikten i Göteborgs hamn är ett hot mot kollektivavtalsmodellen", säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.