Ny rapport visar: Över 100 varsel i avtalsrörelsen 2016

NYHET Publicerad

AVTALSRÖRELSEN Bilden av den svenska arbetsmarknadens fredlighet blir mer nyanserad om man ser till antalet varsel om stridsåtgärder, inte enbart till antalet konfliktdagar. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Strejk 1.jpg
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Svenskt Näringslivs årliga rapport om varsel om stridsåtgärder har kommit i en ny upplaga, Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2016. Bakgrunden till rapporten är att den svenska arbetsmarknaden ofta beskrivs som fredlig jämfört med andra länder. Detta baserat på det förhållandevis låga antalet konfliktdagar. Men att ett nytt kollektivavtal träffas utan konflikt döljer ofta att ett varsel om stridsåtgärder i sig kan vara en kraftig påtryckning att träffa avtal.

– Företagen verkar i hård internationell konkurrens, också på den svenska marknaden. Ett varsel om strejk eller blockad kan i sig riskera kundrelationer och företagens förmåga att producera varor eller utföra tjänster under lång tid, säger Kjell Frykhammar, ansvarig för rapporten på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv anser därför att måttet konfliktdagar behöver kompletteras för att få en mer nyanserad bild av hur konfliktvapnet används på arbetsmarknaden. Därför har man granskat alla varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under åren 2011 till och med 2016.

Rapporten redovisar varsel i förbundstvister, det vill säga tvister mellan kollektivavtalsparter, och varsel i övriga eller lokala tvister. Sådana varsel kan påverka företag som har kollektivavtal. Ett aktuellt exempel är Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg som återkommande har varslat containerhamnföretaget APM Terminals om strejker och blockader – trots att det omfattas av kollektivavtal. Rapporten redovisar däremot inte varsel som syftar till att företag utan avtal ska gå med i en arbetsgivarorganisation och omfattas av kollektivavtal eller träffa hängavtal med facket.

– Vårt fokus i den här rapporten är på varsel som påverkar kollektivavtalsförhandlingarna eller kollektivavtalsbundna företag, säger Kjell Frykhammar.

Under avtalsrörelseåret 2016 lades 122 varsel i förbundstvister och övriga tvister. 102 varsel gällde förbundstvister, och av dem var 92 fackliga varsel. Arbetsgivarna varslade alltså tio gånger, uteslutande som svar på fackliga varsel.

Av de 102 varslen var 47 varsel i primärkonflikter och 55 varsel om sympatiåtgärder. Räknas sympativarsel från Syndikalisterna bort, då de inte är ett kollektivavtalsslutande fackförbund,  återstår 23 varsel om sympatiåtgärder.

– Avtalsrörelseåret 2016 innebar varsel om stridsåtgärder på ungefär samma nivå som de jämförbara åren 2012 och 2013, säger Kjell Frykhammar. Då har vi begränsat oss till sådana varsel som lagts av kollektivavtalsparter i förhandlingarna om nya kollektivavtal.

Sedan Svenskt Näringsliv började ge ut sin varselrapport redovisar numera Medlingsinstitutet varsel och stridsåtgärder i tabeller och siffror i institutets årsrapport.

– Det är bra att Medlingsinstitutet gör det. Men vi vill göra än mer för att beskriva hur varslen läggs – de riktas ofta mot industrin trots att industrin har avtal – och hur varslen påverkar inte bara kostnader och avtalsinnehåll utan även relationerna mellan såväl centrala som lokala parter. Den utmaningen får Medlingsinstitutet gärna anta, säger Kjell Frykhammar.   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Målen inför avtalsrörelsen 2020 klubbade

ARBETSMARKNAD De privata arbetsgivarnas mål i nästa års avtalsrörelse är lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Svenska löner ökar för snabbt

ARBETSKRAFTSKOSTNADER Lönerna ökar för snabbt, samtidigt som produktiviteten minskar i Sverige jämfört med övriga Västeuropa. På sikt är utvecklingen inte hållbar, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Debatt: "Värna industrins märke"

AVTALSRÖRELSEN Snart ska avtal som omfattar 2,8 miljoner medarbetare förhandlas fram. Avtalen får stor betydelse för framtida jobb och företagande i Sverige, skriver ordförande Fredrik Persson.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

Märket är här för att stanna – trots kritik

ARBETSMARKNAD Industrin sätter nivån för löneökningarna. Så har det varit sedan Industriavtalet kom till 1997. Det finns visserligen kritik mot att just industrin ska sätta märket och bestämma löneutvecklingen. Men den konkurrensutsatta industrin bör också i fortsättningen sätta normen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.
NYHET Publicerad:

Här är facken som varslar mest

KONFLIKTREGLER Fackförbund utan kollektivavtal varslar mest om konfliktåtgärder. Av 19 varsel från fackliga parter under fjolåret stod Syndikalisterna för 14, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen. Det menar Peter Jeppsson, vice vd, efter att vice riksbankschef Per Jansson sagt att det vore önskvärt med högre löneökningar i avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

PTK och Svenskt Näringsliv överens om bättre villkor i omställningsavtal

NYTT AVTAL Betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för företagen. Det är resultatet av en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv om nya villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.
NYHET Publicerad:

80 år av samförstånd?

SVENSKA MODELLEN Idag är det 80 år sedan LO och SAF skrev under Saltsjöbadsavtalet. Men hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? "Som jag ser det finns det tre tydliga hot och ett av dem är kompetensutvisningarna", säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Stoppa lag om tjänstepensionsföretag

PENSION Regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag får tummen ner av arbetsmarknadens parter. Idag uppvaktar därför LO, PTK och Svensk Näringsliv finansmarknadsminister Per Bolund i hopp om att få honom att skjuta på lagstiftningen.