Ny rapport visar: Över 100 varsel i avtalsrörelsen 2016

NYHET Publicerad

AVTALSRÖRELSEN Bilden av den svenska arbetsmarknadens fredlighet blir mer nyanserad om man ser till antalet varsel om stridsåtgärder, inte enbart till antalet konfliktdagar. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Strejk 1.jpg
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Svenskt Näringslivs årliga rapport om varsel om stridsåtgärder har kommit i en ny upplaga, Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2016. Bakgrunden till rapporten är att den svenska arbetsmarknaden ofta beskrivs som fredlig jämfört med andra länder. Detta baserat på det förhållandevis låga antalet konfliktdagar. Men att ett nytt kollektivavtal träffas utan konflikt döljer ofta att ett varsel om stridsåtgärder i sig kan vara en kraftig påtryckning att träffa avtal.

– Företagen verkar i hård internationell konkurrens, också på den svenska marknaden. Ett varsel om strejk eller blockad kan i sig riskera kundrelationer och företagens förmåga att producera varor eller utföra tjänster under lång tid, säger Kjell Frykhammar, ansvarig för rapporten på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv anser därför att måttet konfliktdagar behöver kompletteras för att få en mer nyanserad bild av hur konfliktvapnet används på arbetsmarknaden. Därför har man granskat alla varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under åren 2011 till och med 2016.

Rapporten redovisar varsel i förbundstvister, det vill säga tvister mellan kollektivavtalsparter, och varsel i övriga eller lokala tvister. Sådana varsel kan påverka företag som har kollektivavtal. Ett aktuellt exempel är Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg som återkommande har varslat containerhamnföretaget APM Terminals om strejker och blockader – trots att det omfattas av kollektivavtal. Rapporten redovisar däremot inte varsel som syftar till att företag utan avtal ska gå med i en arbetsgivarorganisation och omfattas av kollektivavtal eller träffa hängavtal med facket.

– Vårt fokus i den här rapporten är på varsel som påverkar kollektivavtalsförhandlingarna eller kollektivavtalsbundna företag, säger Kjell Frykhammar.

Under avtalsrörelseåret 2016 lades 122 varsel i förbundstvister och övriga tvister. 102 varsel gällde förbundstvister, och av dem var 92 fackliga varsel. Arbetsgivarna varslade alltså tio gånger, uteslutande som svar på fackliga varsel.

Av de 102 varslen var 47 varsel i primärkonflikter och 55 varsel om sympatiåtgärder. Räknas sympativarsel från Syndikalisterna bort, då de inte är ett kollektivavtalsslutande fackförbund,  återstår 23 varsel om sympatiåtgärder.

– Avtalsrörelseåret 2016 innebar varsel om stridsåtgärder på ungefär samma nivå som de jämförbara åren 2012 och 2013, säger Kjell Frykhammar. Då har vi begränsat oss till sådana varsel som lagts av kollektivavtalsparter i förhandlingarna om nya kollektivavtal.

Sedan Svenskt Näringsliv började ge ut sin varselrapport redovisar numera Medlingsinstitutet varsel och stridsåtgärder i tabeller och siffror i institutets årsrapport.

– Det är bra att Medlingsinstitutet gör det. Men vi vill göra än mer för att beskriva hur varslen läggs – de riktas ofta mot industrin trots att industrin har avtal – och hur varslen påverkar inte bara kostnader och avtalsinnehåll utan även relationerna mellan såväl centrala som lokala parter. Den utmaningen får Medlingsinstitutet gärna anta, säger Kjell Frykhammar.   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen skjuts upp till hösten

AVTALSRÖRELSE LO och Svenskt Näringsliv rekommenderar parterna på arbetsmarknaden att prolongera kollektivavtalen som löper ut i vår. Det innebär att avtalsrörelsen skjuts upp till hösten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv har enats om korttidsarbete med flera fackförbund

UPPDATERAD Svenskt Näringsliv har kommit överens om centrala kollektivavtal rörande korttidsarbete med fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. "Vi har länge efterfrågat ett nytt system för korttidsarbete och coronavirusets allvarliga konsekvenser för svenska företag och jobb har gjort detta än mer angeläget", säger vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Färre får jobb när facket trissar upp lönekravet

AVTALSRÖRELSEN Fackets anspråk på ökade pensioner, låglönekrav och gränser för lägsta löner trissar upp lönekraven i årets avtalsrörelse. De som befaras stå för notan är alla de som inte har ett jobb, när barriären till svensk arbetsmarknad höjs väsentligt.
NYHET Publicerad:

Las-förhandlingar: Dahl beklagar fackligt avhopp

ANSTÄLLNING Kommunal och fyra andra fackförbund lämnar förhandlingarna om anställningsskydd och omställning. Mattias Dahl, vice vd, beklagar att några LO-förbund hoppar av och understryker att ambitionen är att driva förhandlingarna i hamn med PTK och LO.
NYHET Publicerad:

Dahl om Kommunals avhopp: ”Mer komplicerat när LO inte håller ihop"

AVTALSRÖRELSEN Kommunal hoppar av LO-samordningen. Mattias Dahl, ansvarig för arbetsgivarfrågor, anser att sprickan inom LO-familjen i första hand är en intern fråga. ”I mina öron är det ett konstigt resonemang. Varför skulle de ha mer när vi inte ens vet vad märket blir.”
NYHET Publicerad:

Höga lönelyft skapar utsatt läge för svensk industri

AVTALSRÖRELSE Inför avtalsrörelsen vill Svenskt Näringsliv se lägre löneökningar än de senaste åren. Bland annat bör arbetsmarknadens parter ta hänsyn till produktiviteten vid lönebildningen, anser vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Industrin ska sätta märket”

NY PÅ JOBBET Med lång gedigen bakgrund i arbetsgivarsfären är Mattias Dahl rustad för rollen som vice vd och ansvarig för arbetsgivarfrågor. ”Jag gillar förhandlingar, människor och att hitta lösningar. Och att då få vara den som är ytterst ansvarig inom Svenskt Näringsliv är en enorm möjlighet”, säger han.
NYHET Publicerad:

Målen inför avtalsrörelsen 2020 klubbade

ARBETSMARKNAD De privata arbetsgivarnas mål i nästa års avtalsrörelse är lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Svenska löner ökar för snabbt

ARBETSKRAFTSKOSTNADER Lönerna ökar för snabbt, samtidigt som produktiviteten minskar i Sverige jämfört med övriga Västeuropa. På sikt är utvecklingen inte hållbar, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Debatt: "Värna industrins märke"

AVTALSRÖRELSEN Snart ska avtal som omfattar 2,8 miljoner medarbetare förhandlas fram. Avtalen får stor betydelse för framtida jobb och företagande i Sverige, skriver ordförande Fredrik Persson.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

Märket är här för att stanna – trots kritik

ARBETSMARKNAD Industrin sätter nivån för löneökningarna. Så har det varit sedan Industriavtalet kom till 1997. Det finns visserligen kritik mot att just industrin ska sätta märket och bestämma löneutvecklingen. Men den konkurrensutsatta industrin bör också i fortsättningen sätta normen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.