Skilsmässan kommer att kosta svenska företag

NYHET Publicerad

EU Svenska företag är överens. Storbritanniens skilsmässa med EU blir dyr. Prislappens storlek återstår att se.

video spelare

Claes Berglund, Director Public Affairs Stena, konstaterade att … ”bunkringen har börjat”. Sveriges EU-minister Hans Dahlgren vill att Sverige blir bättre på att skapa nya EU-vänner. Vd Jan-Olof Jacke pekade på minskad handel och ökad administration i spåren av brexit.

Det var några ingångar under ett seminarium nyligen.

Brexit påverkar allt ifrån varutransporter, forskningsprojekt till människors fria rörlighet. Det slår mot företag som har verksamhet i Storbritannien eller handlar med brittiska företag eller har underleverantörer där, men också de som har brittiska medborgare anställda i andra länder.

Möbelföretaget Ikea beskrev hur organisationens förberedelser har tagit tvära kast sedan brexitomröstningen 2016.

– Vi väntade på de tidiga och klara beskeden, när vi förstod att de inte skulle komma överförberedde vi oss”, sade Stina Wallström, Director Regulatory Affairs Ikea.

Eftersom Ikea är ett företag som är vana att handla med tredje land, så har man förberett sig på det mesta. 

– Vi räknar med trubbel” sade Stina Wallström och förklarade hur företaget bunkrat upp med storsäljarna på de engelska hyllorna. Åtminstone Billy bokhylla kommer det initialt inte råda någon brist på i Storbritannien.

Claes Berglund, Director Public Affairs Stena, berättade att de noterat att oron i Storbritannien ökat under det senaste halvåret.

Han menade att dialogen som företaget haft med brittiska myndigheter under de senaste två åren, varit bra. De brittiska myndigheterna är, liksom rederiföretaget, bekymrade hur det ska fungera efter brexit. Däremot har man inte haft motsvarande kontakt med EU där man ”inte mötts av samma förståelse” och det har inte heller funnits någon att prata med initialt.

Trots alla de omedelbara problemen som väntas uppstå i samband med brexit var de närvarande storföretagen eniga om att det inte är de kortsiktiga utmaningarna som är svårast att hantera.

– Om ett år har vi löst de initiala problemen, köerna på vägarna är borta, sade Claes Berglund och pekade på att de långsiktiga konsekvenserna av brexit, där en av EU:s största medlemsländer lämnar, är det allvarligaste.

Vd Jan-Olof Jacke pekade på Storbritanniens roll som ”vetenskaplig hub” och att EU tappar flera toppuniversitet när Storbritannien lämnar unionen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tredje gången gillt för Theresa May?

AKTUELLT Detta skulle ha varit veckan då Storbritannien lämnar EU, men så kommer inte bli fallet. Istället är situationen fortsatt rörig och det går i nuläget inte att säga när, hur eller ens om Storbritannien kommer att lämna EU.
NYHET Publicerad:

EU accepterar ett uppskjutet Brexit

AKTUELLT EU:s regeringschefer har godkänt Storbritanniens förfrågan om att skjuta upp Brexit, men med förbehåll.
NYHET Publicerad:

Avgörande EU-toppmöte för Theresa May

AKTUELLT Idag möts EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för att diskutera möjligheten att skjuta upp brexit. Premiärminister May har bett om tre månader till.
NYHET Publicerad:

Brittiska underhuset vill ha mer tid för brexit

AKTUELLT Efter ännu en dramatisk dag i det brittiska underhuset står det klart att brexit skjuts upp. Om detta verkligen kommer ske, och hur länge brexit i så fall skjuts upp återstår dock att se.
NYHET Publicerad:

Avgörande omröstning om uppskjuten brexit

EU Igår sa det brittiska underhuset nej till en avtalslös brexit, och idag röstar man om att skjuta upp brexit eller att tvinga premiärminister May att hitta en ny lösning inom två veckor.
NYHET Publicerad:

Ännu ett nej till utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU 

BREXIT Premiärminister Theresa May har förlorat ännu en omröstning kring sitt utträdesavtal med EU och nu väntar antingen en hård Brexit i slutet av mars eller en uppskjuten Brexit med oklara konsevenser.
NYHET Publicerad:

Håll koll på brexitveckan – nu avgörs det

EU Det är mindre än 3 veckor tills Storbritannien ska lämna EU enligt nuvarande plan, men osäkerheten är stor och det finns ännu ingen godkänd överenskommelse för hur det ska ske.
NYHET Publicerad:

Skilsmässan kommer att kosta svenska företag

EU Svenska företag är överens. Storbritanniens skilsmässa med EU blir dyr. Prislappens storlek återstår att se.
NYHET Publicerad:

Veckan före domedagsveckan

AKTUELLT Denna vecka råder hittills ett ”lugn före stormen” kring Brexit. Det har inte kommit några offentliggöranden kring framsteg i förhandlingarna men inte heller något som tyder på att förhandlingarna strandat.
NYHET Publicerad:

Theresa May öppnar öppnar för att skjuta upp Brexit

AKTUELLT Under tisdagen 26 februari deltog Theresa May i en debatt i det brittiska underhuset där hon berättade om den senaste utvecklingen kring Brexitförhandlingarna.
NYHET Publicerad:

Ser vi ljuset i tunneln kring Brexit?

AKTUELLT Veckan som gick bjöd på många rykten men få konkreta resultat kring Brexit. Samtidigt menar många att de nu ser ljuset i slutet av förhandlingstunneln.
NYHET Publicerad:

Brexitdiskussionerna fortsätter

AKTUELLT Tonläget i den brittiska debatten är fortsatt högt. Ledaren för Scottish National Party, Ian Blackford, kallade Theresa May lögnare i samband med tisdagens debatt i brittiska underhuset, ett uttalande som han sedan tvingades dra tillbaka.
NYHET Publicerad:

Risken för en hård Brexit ökar

AKTUELLT Turerna har varit många, tonläget högt och de konkreta resultaten få den senaste veckan. Risken för en hård Brexit är påtaglig och klockan tickar för de företag som ännu inte börjat förbereda sig.
NYHET Publicerad:

Motstridiga budskap från brittiska underhuset

AKTUELLT Under tisdagskvällen röstade det brittiska underhuset om ett antal förslag som rörde Brexit.
NYHET Publicerad:

Ännu en avgörande vecka för Brexit

AKTUELLT På tisdag 29 januari kommer Storbritanniens premiärminister Theresa May beskriva sin syn på den fortsatta Brexitprocessen och brittiska underhuset kommer ha en ny chans att rösta om utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien.
NYHET Publicerad:

Theresa Mays plan B

AKTUELLT Under måndagen den 21 januari presenterade premiärminister Theresa May sin ”plan B” efter att det brittiska underhuset i förra veckan röstade ner förslaget till utträdesavtal mellan EU och Storbritannien.
NYHET Publicerad:

Hoppas på det bästa men var beredd på det värsta

EU Veckans brexitomröstning i det brittiska parlamentet innebar att avtalet mellan EU och Storbritannien röstades ner, och att risken för en hård brexit. I takt med detta ökar också olika parters förberedelser för att minska konsekvenserna ifall det sker.
NYHET Publicerad:

Hård brexit ett mardrömsscenario

EU Theresa Mays brexitavtal föll med stor marginal. ”Det är ett mardrömsscenario för företag som handlar mycket med Storbritannien", säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet.
NYHET Publicerad:

Avgörande vecka för Brexit

AKTUELLT Brexit är nu inne i ett avgörande skede och på tisdag den 15 januari ska det brittiska underhuset avgöra huruvida utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien godkänns eller inte.
NYHET Publicerad:

Nytt år men samma oklara läge kring brexit

AKTUELLT Situationen kring Storbritanniens utträde ur EU är fortfarande mycket osäker och det är i nuläget svårt att avgöra om vi går mot ett brittiskt utträde ur EU, och ännu mer omöjligt att bedöma hur det utträdet i så fall kommer se ut.