LogoLogo
LogoLogo
Nyhet27 maj 2020

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.

Jacke i Göteborg
Situationen är pressad. Den värsta utslagningen kan ligga framför oss. Men det finns skäl att ändå känna tillförsikt för att vi ska kunna ta oss igenom detta, skriver vd Jan-Olof Jacke.Foto: Thomas Johansson/TT

Svensk ekonomi går igenom en kris av en omfattning och ett djup som ingen av oss tidigare har upplevt. Krisen liknar inget annat – den slår mot alla länder, nästan alla branscher och både på efterfråge- och utbudssidan i ekonomin. Kunderna försvinner, samtidigt som förutsättningarna för investeringar, arbete och företagande försämras snabbt.

Konjunkturinstitutets Barometerindikator ligger på en lägre nivå än under finanskrisens djupaste svacka. Arbetsförmedlingen har över 430 000 arbetslösa registrerade och varslen fortsätter i hög takt, trots omfattande korttidspermittering. Ungdomsarbetslösheten är över elva procent och risken är stor att massarbetslösheten biter sig fast. Vi vet vilka långsiktiga ekonomiska och sociala kostnader som följer av det. Mycket tyder dessutom på att det kan bli sämre innan det blir bättre.

Svenskt Näringslivs beräkningar visar att de månatliga konkurserna kan komma att fördubblas jämfört med mars och april. Den värsta utslagningen kan alltså ligga framför oss. Situationen är pressad. Men det finns skäl att ändå känna tillförsikt för att vi ska kunna ta oss igenom detta:

  • Sverige har mycket starka statsfinanser och goda möjligheter att låta sunda och fungerande företag övervintra denna naturkatastrof.
  • Sverige har ett i grunden starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som kan återstarta Sverige när den akuta krisen är över.
  • Vi har framtiden i våra egna händer. De beslut som behöver fattas för att stärka företagsklimatet och låta växande företag skapa jobb och välstånd rår vi över själva.

Den omedelbara krishanteringen – den fas som vi befinner oss i just nu – måste kännetecknas av bland annat följande:

Krishanteringen måste vara tillräcklig
Krisen pågår här och nu. Det råder bred enighet bland ekonomer om att kostnaden för den arbetslöshet och utslagning som följer av otillräckliga åtgärder kommer att överstiga de investeringar vi kan göra nu. Misslyckas vi blir det ingen återstart, utan en mödosam återuppbyggnad.

Krishanteringen måste vara uthållig
För Svenskt Näringsliv är det självklart att tillfälliga stöd ska fasas ut så fort som möjligt. Varje åtgärd som inte är långsiktigt välståndsskapande behöver avslutas när krisen är över. Men detta är en extrem situation, där många företag ser mer än hälften av sin omsättning försvinna. Här måste finnas en beredskap att fortsätta skydda våra företag mot pandemin. En fortsatt eller eskalerande kris kan inte mötas med en nedväxling.

Krishanteringen måste gå att lita på
Trovärdighet och stabilitet i besked från politiker och myndigheter är centralt under normala omständigheter, men är helt avgörande i en akut kris. Oklarheten kring korttidspermitteringarna är djupt olycklig. Ett stort antal företag har redan gjort utdelningar och ställs nu inför osäkerhet kring om de ska få permitteringsstöd. Detsamma gäller kortidspermittering under semestern, där nya besked helt ändrat spelreglerna. Svenskt Näringsliv har all respekt för att situationen är unik – men oklarhet och ryckighet har en kostnad.

Läs hela artikeln på DN Debatt

Svenskt Näringsliv
Skriven avJan-Olof Jacke
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist