LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 maj 2020

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.

Foto: Martina Holmberg / TT

Regeringen presenterar krispaket efter krispaket för att rädda företag och jobb. Trots det kämpar många näringsidkare för sin överlevnad i pandemins spår. Den svarta bilden bekräftas i en färsk enkät där tusen av Svenskt Näringslivs medlemsföretag har svarat på frågor om det aktuella läget.

24 procent av företagen räknar med att ansöka om omställningsstöd. För att få stöd krävs att omsättningen minskade med 30 procent under mars och april.

– Att vart fjärde företag räknar med att söka omställningsstöd visar hur allvarlig situationen är för många företag, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Svenskt Näringsliv.

Men inte förrän första juli blir det möjligt att söka stödet. Det faktum att åtgärder tar för lång tid att genomföra är någonting som regeringen har kritiserats för vid upprepade tillfällen.

Förlängs inte stödet efter april väntar likviditetsproblem för 68 procent av företagen. 57 procent räknar med personalneddragningar och vart annat företag befarar att de kan vara på randen till konkurs, enligt enkäten.

Det är uppenbart att omställningsstödet måste gälla för en längre period, inte bara mars och april, anser Johan Kreicbergs.

– Maj och efterföljande månader blir extremt tuffa. Företagen kämpare för sin överlevnad, säger han.

En annan lättnad är regeringens stödprogram för statliga lönesubventioner vid korttidspermittering. Enkätsvaren visar att nästa fyra av tio företag har använt sig av den möjligheten

– Korttidsarbete är ett av de bästa verktygen för att rädda jobb under krisen, säger Johan Kreicbergs.

På frågan om företaget använt sig av möjligheten att få anstånd med skatteinbetalningar så svarar 80 procent nej, 16 procent ja. Att så många inte har nyttjat möjligheten beror bland annat på att man i det längsta drar sig för att skuldsätta företaget.

– Även om många företagare inte vill sätta sig i skuld hade jag trott att andelen skulle vara något högre. Samtidigt visar både den här undersökningen och äldre uppgifter från Skatteverket att 10 000-tals företagare använt sig av skattekrediten. För många är den här möjligheten den enda vägen att klara likviditeten under krisen, säger Johan Kreicbergs.

Corona och covid-19coronakrisenSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist