LogoLogo
LogoLogo
NYHET15 april 2020

Krävs mer för att rädda företag och jobb

"Den globala tillväxten minskar mer än på flera decennier. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen är högre än någonsin. Därför krävs mer kraftfulla åtgärder än vad regeringen föreslår." Det säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens vårproposition.

"Genom att låta statsskulden öka kan vi klara krisen utan utbredd företagsdöd och massarbetslöshet", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens vårbudget.

Regeringen har ett optimistiskt scenario där tillväxten tar fart igen under andra halvåret i år, konstaterar Jan-Olof Jacke. Han anser att det är långt ifrån säkert att återhämtningen blir snabb och kraftfull, men sannolikheten för en snabb återhämtning ökar betydligt om kraftfulla krisåtgärder nu räddar företag och jobb.

– Sverige har starkare statsfinanser än de flesta andra EU-länder. Det är just för kriser som denna vi sparat i ladorna och har en ansvarsfull finanspolitik. Genom att låta statsskulden öka kan vi klara krisen utan utbredd företagsdöd och massarbetslöshet.

Svenskt Näringsliv välkomnar gårdagens besked om en förstärkning av korttidspermitteringarna, som beskrivs som ett steg i rätt riktning. Jan-Olof Jacke hade gärna sett att man gått ännu längre eftersom systemet är väldigt träffsäkert.

– För mindre företag blir korttidspermittering särskilt effektivt när man kombinerar med minskad arbetsgivaravgift. Självklart ska det inte gå att göra vinst på detta, men den möjligheten går att stoppa genom en begränsningsregel. Målet måste vara att så många företag och jobb som möjligt ska överleva krisen.

Enligt Svenskt Näringslivs vd har åtskilliga företag sett sin försäljning minska drastiskt samtidigt som de fasta kostnaderna finns kvar.

– För att de ska överleva behövs ett stöd för fasta kostnader av samma typ som finns i Danmark och Norge, säger Jan-Olof Jacke.

Så kan företagens personalkostnader sänkas till noll kronor

Regeringens aviserade förstärkning av korttidspermitteringssystemet är bra men inte tillräckligt. Många företag har kvar fasta och rörliga kostnader, men inga inkomster.

För att undvika ännu högre arbetslöshet behöver företagens personalkostnader kunna sänkas till noll kronor. En ytterligare nivå i korttidspermitteringarna behövs därför.

En sådan nivå (5) bör ha samma logik som befintliga nivåer, men möjliggöra för 100 procent arbetstidsminskning och noll kronor i personalkostnad.

Ersättningen för korttidspermitteringar i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter får dock inte möjliggöra att företag ”tjänar” pengar netto på dessa åtgärder.

Tillväxtverket måste därför, tillsammans med Skatteverket, införa en begränsningsregel som säkerställer att korttidsersättningen justeras, så att företag inte kan ”tjäna” pengar netto.

Hur denna kontrollfunktion bör utformas och administreras är en fråga för regeringen och myndigheterna.

Se tabell med uträkningar

Svenskt Näringsliv
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist