Massarbetslöshet dyrare än effektiva krisåtgärder

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Det är helt avgörande att vi lyckas undvika massarbetslöshet. Det klarar vi bara om företagen finns kvar efter krisens akuta fas, skriver vd Jan-Olov Jacke.

Jacke ny.jpg
Foto: Claudio Bresciani/TT

Detta är en av de mest dramatiska försämringarna av ekonomi och sysselsättning Sverige någonsin har upplevt. Det finns en uppenbar fara för massarbetslöshet, skriver vd Jan-Olof Jacke i en debattartikel i Dagens Industri.

Hela världen och Sverige lider stor skada av Coronapandemin. Liv har släckts och människor har mist anhöriga. Många har förlorat jobbet och företagare har fått se sitt livsverk gå under. Alla har drabbats, om än på olika sätt och i olika grad.

I krisen visas också prov på sammanhållning. Människor hjälper sina grannar. Företag ställer upp för varandra och för sjukvården. Kunder och medarbetare stöttar sina företag. Vi påminns alla om vikten av förstklassig vård och omsorg.

Ingen av oss vet idag hur länge pandemin kommer att pågå. Vi måste lita på sakkunskapen och på de råd och förhållningsregler som ges.

Ingen vet heller hur stora skadorna på ekonomi, jobb och näringsliv blir i pandemins spår. Det påverkas i hög grad av inriktningen och omfattningen på de åtgärder som regering och riksdag genomför, samt av hur lång tid det tar att få kontroll över smittspridningen, i Sverige och globalt.

Uppenbar fara för massarbetslöshet

Men vi vet att detta är en av de mest dramatiska försämringarna av ekonomi och sysselsättning Sverige någonsin har upplevt. Det finns en uppenbar fara för massarbetslöshet.

En erfarenhet av tidigare kriser är att det tar lång tid att komma tillbaka till en normal sysselsättningsnivå när arbetslösheten har stigit kraftigt.

Det är tyvärr inte osannolikt att arbetslösheten – trots de redan aviserade krisåtgärderna – ökar till hela 15 procent. I så fall väntar en mycket lång och svår återhämtning. Baserat på erfarenhet från 90-talskrisen kan det komma att ta fem år att komma tillbaka till 7 procents arbetslöshet.

Om andelen arbetslösa ökar till 15 procent så kan den statliga kostnaden för arbetslösheten bedömas bli upp till 870–900 miljarder sammanlagt under de kommande fem åren. Kostnaden består av transfereringar och bortfall av skatteintäkter. Kostnaden är som högst första året och avtar i takt med att en återanpassning sker till den svenska relativt höga jämviktsarbetslösheten.

Till det kommer stora kostnader för andra aktörer än staten, framför allt förstås för alla de enskilda människor som drabbas. En så hög arbetslöshet får dessutom en lång rad negativa effekter på hela samhället.

Därför är det nu helt avgörande att vi lyckas undvika massarbetslöshet. Det klarar vi bara om företagen finns kvar efter krisens akuta fas. 

Vad vi gör påverkar vårt välstånd under lång tid

De insatser som regering och samarbetspartierna hittills enats om är bra – men de räcker inte. Att inte göra mer nu kommer att leda till långt större kostnader för hela samhället framöver. Den insikten har fått andra länder att göra betydligt större insatser för att rädda sina företag. Danmark och Norge är två exempel som regeringen borde inspireras av.

Vad vi gör i den akuta krisen kommer att påverka vårt välstånd under lång tid framöver.  Många av de företag och jobb som slås ut kommer aldrig tillbaka. Ju fler företag och jobb vi kan övervintra krisen desto snabbare kommer återhämtningen gå.

Ett viktigt redskap vore en effektivare räddningsersättning till företag som tappat en stor del av intäkterna men som har kvar de fasta kostnaderna.

Idag kan de statliga stödåtgärderna som mest uppgå till drygt 30 procent av stilleståndskostnaderna, resten måste betalas av företagen. Med en räddningsersättning av dansk modell skulle ett normalt företag kunna minska sina kostnader med ungefär 75 procent. En sådan åtgärd skulle kunna halvera antalet anställda som riskerar att bli av med jobbet på grund av konkurser. I så fall blir återhämtningen lättare. Vår bedömning är att det med ytterligare åtgärder går att hålla nere arbetslösheten flera procentenheter. Det är bra både för människor och svensk ekonomi. Kostnaden för insatser nu överskrids vida av kostnaderna för att inte sätta in insatserna omgående.

Efter krisen behöver vi göra Sverige starkt igen genom bättre konkurrenskraft, entreprenörskap och återställd framtidstro.

En omställning kan ske över dagen om så behövs

Krisen har tvingat oss alla att agera med snabbhet. Vi har sett att omställning faktiskt kan ske över dagen om så behövs. Den andan kommer vi att ha nytta av när vi ska tackla framtidens utmaningar efter den akuta krisfasen. Det handlar inte minst om hur vi ska klara av en ekonomisk återhämtning, stärka vår internationella konkurrenskraft och rädda klimatet.

Ambitionen måste vara att snabbt återställa det som har gått förlorat, men också att bygga ett ännu starkare och mer hållbart näringsliv än det vi hade före krisen.

Läs debattartikeln i Dagens Industri

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt allvarligt läge

CORONAKRISEN Trots statistik som pekar på att vi börjar få bättre kontroll över smittospridningen kommer oroande statistik för företagens resultat. ”Vi kan inte slappna av nu om det ska finnas några jobb att komma tillbaka till efter semestrarna”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nya styrelseledamöter invalda vid stämman

ÅRSSTÄMMA En ny styrelse har klubbats vid Svenskt Näringslivs ordinarie stämma den 28 maj. Omvald som ordförande är Fredrik Persson. Utöver det välkomnas bland annat tre nya ledamöter valda av stämman.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.