Massarbetslöshet dyrare än effektiva krisåtgärder

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Det är helt avgörande att vi lyckas undvika massarbetslöshet. Det klarar vi bara om företagen finns kvar efter krisens akuta fas, skriver vd Jan-Olov Jacke.

Jacke ny.jpg
Foto: Claudio Bresciani/TT

Detta är en av de mest dramatiska försämringarna av ekonomi och sysselsättning Sverige någonsin har upplevt. Det finns en uppenbar fara för massarbetslöshet, skriver vd Jan-Olof Jacke i en debattartikel i Dagens Industri.

Hela världen och Sverige lider stor skada av Coronapandemin. Liv har släckts och människor har mist anhöriga. Många har förlorat jobbet och företagare har fått se sitt livsverk gå under. Alla har drabbats, om än på olika sätt och i olika grad.

I krisen visas också prov på sammanhållning. Människor hjälper sina grannar. Företag ställer upp för varandra och för sjukvården. Kunder och medarbetare stöttar sina företag. Vi påminns alla om vikten av förstklassig vård och omsorg.

Ingen av oss vet idag hur länge pandemin kommer att pågå. Vi måste lita på sakkunskapen och på de råd och förhållningsregler som ges.

Ingen vet heller hur stora skadorna på ekonomi, jobb och näringsliv blir i pandemins spår. Det påverkas i hög grad av inriktningen och omfattningen på de åtgärder som regering och riksdag genomför, samt av hur lång tid det tar att få kontroll över smittspridningen, i Sverige och globalt.

Uppenbar fara för massarbetslöshet

Men vi vet att detta är en av de mest dramatiska försämringarna av ekonomi och sysselsättning Sverige någonsin har upplevt. Det finns en uppenbar fara för massarbetslöshet.

En erfarenhet av tidigare kriser är att det tar lång tid att komma tillbaka till en normal sysselsättningsnivå när arbetslösheten har stigit kraftigt.

Det är tyvärr inte osannolikt att arbetslösheten – trots de redan aviserade krisåtgärderna – ökar till hela 15 procent. I så fall väntar en mycket lång och svår återhämtning. Baserat på erfarenhet från 90-talskrisen kan det komma att ta fem år att komma tillbaka till 7 procents arbetslöshet.

Om andelen arbetslösa ökar till 15 procent så kan den statliga kostnaden för arbetslösheten bedömas bli upp till 870–900 miljarder sammanlagt under de kommande fem åren. Kostnaden består av transfereringar och bortfall av skatteintäkter. Kostnaden är som högst första året och avtar i takt med att en återanpassning sker till den svenska relativt höga jämviktsarbetslösheten.

Till det kommer stora kostnader för andra aktörer än staten, framför allt förstås för alla de enskilda människor som drabbas. En så hög arbetslöshet får dessutom en lång rad negativa effekter på hela samhället.

Därför är det nu helt avgörande att vi lyckas undvika massarbetslöshet. Det klarar vi bara om företagen finns kvar efter krisens akuta fas. 

Vad vi gör påverkar vårt välstånd under lång tid

De insatser som regering och samarbetspartierna hittills enats om är bra – men de räcker inte. Att inte göra mer nu kommer att leda till långt större kostnader för hela samhället framöver. Den insikten har fått andra länder att göra betydligt större insatser för att rädda sina företag. Danmark och Norge är två exempel som regeringen borde inspireras av.

Vad vi gör i den akuta krisen kommer att påverka vårt välstånd under lång tid framöver.  Många av de företag och jobb som slås ut kommer aldrig tillbaka. Ju fler företag och jobb vi kan övervintra krisen desto snabbare kommer återhämtningen gå.

Ett viktigt redskap vore en effektivare räddningsersättning till företag som tappat en stor del av intäkterna men som har kvar de fasta kostnaderna.

Idag kan de statliga stödåtgärderna som mest uppgå till drygt 30 procent av stilleståndskostnaderna, resten måste betalas av företagen. Med en räddningsersättning av dansk modell skulle ett normalt företag kunna minska sina kostnader med ungefär 75 procent. En sådan åtgärd skulle kunna halvera antalet anställda som riskerar att bli av med jobbet på grund av konkurser. I så fall blir återhämtningen lättare. Vår bedömning är att det med ytterligare åtgärder går att hålla nere arbetslösheten flera procentenheter. Det är bra både för människor och svensk ekonomi. Kostnaden för insatser nu överskrids vida av kostnaderna för att inte sätta in insatserna omgående.

Efter krisen behöver vi göra Sverige starkt igen genom bättre konkurrenskraft, entreprenörskap och återställd framtidstro.

En omställning kan ske över dagen om så behövs

Krisen har tvingat oss alla att agera med snabbhet. Vi har sett att omställning faktiskt kan ske över dagen om så behövs. Den andan kommer vi att ha nytta av när vi ska tackla framtidens utmaningar efter den akuta krisfasen. Det handlar inte minst om hur vi ska klara av en ekonomisk återhämtning, stärka vår internationella konkurrenskraft och rädda klimatet.

Ambitionen måste vara att snabbt återställa det som har gått förlorat, men också att bygga ett ännu starkare och mer hållbart näringsliv än det vi hade före krisen.

Läs debattartikeln i Dagens Industri

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nya styrelseledamöter invalda vid stämman

ÅRSSTÄMMA En ny styrelse har klubbats vid Svenskt Näringslivs ordinarie stämma den 28 maj. Omvald som ordförande är Fredrik Persson. Utöver det välkomnas bland annat tre nya ledamöter valda av stämman.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

”Bra och nödvändigt med förlängt sjuklöneansvar”

CORONAKRISEN Regeringen och samarbetspartierna C och L förstärker fem krisåtgärder med ytterligare 14,7 miljarder kronor. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnaderna. ”I ett läge med både höga sjuktal och mycket svag ekonomi i många företag är det en helt nödvändig åtgärd”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”