LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 maj 2020

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.

Hittills har regeringen fattat beslut om 185 miljarder kronor i olika stödåtgärder. Enligt de officiella beräkningarna har 145 miljarder gått till företagen, men enligt Svenskt Näringsliv går det att ifrågasätta om stöden verkligen kommer företagen till del i så stor utsträckning som regeringen gör gällande. En mer korrekt siffra är 96 miljarder kronor, enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv.
I den officiella klassificeringen räknas till exempel de medel som går till korttidspermitteringen som stöd till företag. Men det går att hävda att statens medel för korttidspermittering går till hushållen, menar Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv. Detta eftersom de statliga medlen i praktiken är en ersättning för den arbetslöshetsersättning som de arbetslösa annars skulle ha fått om de hade sagts upp.

– Det har tillkommit många stödåtgärder för företagen, och det är bra. Men ibland överdrivs åtgärderna. Alla stöd som har beslutats kan inte företagen ta del av, utan de går till kommuner och hushåll. Det är också viktigt att poängtera att allt inte heller är regelrätt stöd, mycket av åtgärderna handlar om lån och garantier av olika slag, säger Jonas Frycklund.
Han poängterar också att många företag inte utnyttjar de lån som finns, dels skatteanstånden, dels den så kallade företagsakuten.

– Många av stödformerna utnyttjas inte i så hög utsträckning som det var tänkt från början. Ett exempel är det så kallade Företagarakuten. Få företag har utnyttjat den lånemöjligheten, säger Jonas Frycklund.

Corona och covid-19coronakrisenSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist