LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 mars 2020

Nya handelshinder gör krisen värre

(Uppdaterad 19 mars) Även i kristider är det viktigt med samarbete och frihandel. Kortsiktiga protektionistiska åtgärder gör skada, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

"Vi behöver också vara tydliga med vad EU:s länder inte ska göra. Åtgärder som skadar oss själva och varandra måste undvikas, skriver Anna Stellinger", chef för internationella och EU-frågor.

Sju av tio svenska företag som handlar med andra länder uppger att handeln har försvårats under Coronakrisen, enligt en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.

Att den internationella handeln drabbas hårt i en sådan här kris är inte förvånande. Men i det här läget måste vi hålla huvudet kallt – kraftfulla åtgärder behövs, samtidigt som vi undviker kontraproduktiva protektionistiska åtgärder. Vi behöver vara tydliga med vad EU:s medlemmar inte ska göra. Åtgärder som skadar oss själva och andra länder måste undvikas. Att bygga nya murar är inte rätt väg. Smatterbandet av exportförbud av medicinsk utrustning under den senaste veckan är det tydligaste exemplet.

Många företag hamnar i kläm när andra länder förbjuder varor att lämna tillverkningslandet. Medicinsk utrusning som ska distribueras till flera andra länder fastnar vid gränser på grund av kortsiktiga beslut. EU:s inre marknad smulas sönder. Det blir en lose-lose situation där alla är förlorare: Företag, konsumenter och medborgare.

Därför måste EU vidta fler kraftfulla åtgärder på det handelspolitiska området. Här bör Sverige gå i bräschen. En konstruktiv åtgärd vore att helt ta bort importtullar gentemot länder utanför EU på nödvändig medicinsk utrustning, handtvål, desinfektionsmedel och mediciner.

Importtullar kan lätt tas bort skyndsamt. Inkomstbortfallet för EU av en sådan åtgärd skulle vara försumbart. Sverige borde driva att inte bara EU avskaffar dessa tullar utan att det görs på global nivå. Det vore ytterst proaktivt och helt i linje med WTO-regelverket och Agenda 2030.

I en kris som denna är ensam inte stark. Ingen kan ännu säga hur stora effekterna blir på ekonomin, handeln och jobben. Låt oss därför använda hela verktygslådan nu.

Nationella verktyg är helt avgörande för att ge svenska företag rätt förutsättningar på hemmaplan. Europeiska verktyg för att försäkra oss om att den inre marknaden inte klappar ihop. Men också globala verktyg, för att ta bort hinder för handel av nödvändiga varor.

Sverige har all anledning att vara en tydlig röst för vikten av både samarbete inom EU och internationell handel i en kris av den här magnituden.

FrihandelDen inre marknadenFrihandel
Skriven avAnna Stellinger
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist