LogoLogo
LogoLogo
Nyhet28 februari 2020

”Regeringen behöver vidta åtgärder”

Regeringen samlade tidigare idag representanter från det svenska näringslivet för att diskutera den pågående spridningen av coronaviruset. Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl var med på mötet.

– Vi lyssnade på vilken typ av beredskap regeringen har. I nuläget känner vi inte till de exakta effekterna hittills eller eventuell ytterligare spridning. Därför är det viktigt att regeringen samt Regeringskansliet och andra myndigheter noga följer utvecklingen och ser över sin beredskap att agera, säger Mattias Dahl.

Corona har stora effekter på produktion och handel, vilket påverkar ett litet utlandsberoende land som Sverige negativt.

– Regeringen behöver vidta de åtgärder som situationen kräver för att stötta företag som hamnar i knipa på grund av Corona, säger Mattias Dahl.

Han lyfter fram flera åtgärder, till exempel korttidsarbete som möjliggör att anställda, vid en allvarlig men tillfällig kris, kan gå ned i arbetstid och endast förlora en mindre del av lönen, samtidigt som de får vidareutbildning.

Det gäller också att, precis som under finanskrisen, lösa de akuta problemen som kan uppstå, till exempel likviditetsbrist.

– Vi bistår gärna med förslag om vad som bör göras. Kortidsjobb är ett sådant exempel vi har fört fram vid flera tillfällen. Det finns också goda erfarenheter att hämta från finanskrisen, till exempel akuta insatser för att hantera företags likviditetssituation, säger Mattias Dahl.

Svenskt Näringsliv
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist