LogoLogo
LogoLogo
Nyhet18 mars 2020

Så kan kommunerna hjälpa företagen

Myndigheter, kommuner och regioner kan hjälpa till att mildra effekterna av coronaviruset. Regionverksamheten har tagit fram ett åtgärdspaket för att öka förståelsen för företagens utsatta läge och föreslår bland annat förlängda betalningstider och mer tid till krishantering.

Kris
Senareläggning av avgifter för sophämtning, vatten och avlopp för företag är åtgärder som kommuner kan bidra med.
Björn Lindgren
Björn Lindgren, chef för lokalt företagsklimat, har varit i kontakt med flera medlemsföretag. En företagare vittnar om byggstarter som skjuts upp med 20 veckor.
Foto: STEFAN TELL

Företagen går på knäna under coronaviruset. För att minska smällen har regeringen lanserat ett par stora stödpaket i mångmiljardklassen. Bland åtgärderna finns att staten tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningar, delar av lönekostnaderna vid korttidspermitteringar och ger anstånd för företagens skattebetalningar.

Även kommuner regioner och länsstyrelser kan hjälpa till för att mildra effekterna. Enligt ett förslag från Svenskt Näringslivs regionverksamhet så ska förlängda betalningstider för till exempel VA, sophantering, tillstånd och tillsyn och en generös inställning vid inställda konferenser och resor röja väg för en bättre kortsiktig betalningsförmåga.

– För många företag är det oerhört pressat, inte minst ekonomiskt. Likviditeten sinar snabbt när kunder och försäljning uteblir. Pratade nyligen med en företagare inom byggsektorn som berättade om byggstarter som skjuts upp med 20 veckor, säger Björn Lindgren, chef för lokalt företagsklimat.

Enligt förslaget bör myndigheterna även se till att företagen får tid att hantera krisen, ta upp en dialog med dem som vill ta en paus eller avbryta pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Vissa typer av tillsynsbesök bör skjutas på framtiden, samtidigt som informationen till företagen ska vara tydlig, uppdaterad och lättillgänglig.

Björn Lindgren bedömer att företagare lägger ner enormt med tid för att lösa alla stora och små problem som nu uppstår. Inte minst för att förstå hur alla nya och tillfälliga regler ska hanteras.

– Därtill kommer oron för medarbetare. Det sista en företagare vill är att varsla om uppsägning, men många ser ingen annan utväg.

Från kommunerna kommer positiva signaler. De inser allvaret och vill agera. I Trosa och Staffanstorp har beslutat att inte kräva in avgiften för tillsyn och kontroll och det kan bli aktuellt med ytterligare åtgärder.

Östersunds kommunen skjuter upp debiteringar av avgifter till, i första hand, den 1 september.

– Nu måste vi alla hjälpas åt så gott det går. När vi fick frågan från Svenskt Näringsliv om vad vi kunde göra var det självklart att vi omgående tittade på vilka lättnader vi kunde erbjuda, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i ett pressmeddelande.

Enligt Wennerberg handlar det just om avgifter för sophämtning, vatten och avloppskostnader för företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohol- och nya tobakslagen.

Så kan kommuner, regioner och länsstyrelser agera

Kommuner och kommunala bolag

Åtgärder för att stärka företagens likviditet:

• Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka

• Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler

• Korta ner betalningstider till leverantörer

• Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen:

• Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt

• Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska

• Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden

• Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Vill företaget pausa eller avbryta?

• Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Regioner

Åtgärder för att stärka företagens likviditet:

• Korta ner betalningstider till leverantörer

• Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler

• Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen:

• Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Länsstyrelser

Åtgärder för att stärka företagens likviditet:

• Tidigarelägga utbetalning av företagsstöd

• Korta ner betalningstider till leverantörer

• Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka

• Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen:

• Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden

• Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Vill företaget pausa eller avbryta?

• Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt

• Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska

• Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Företagsklimat
Skriven avPeter Ceder
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist