Så utvecklas svensk ekonomi under coronakrisen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Fallande tillväxt, stigande arbetslöshet och fler varsel är faktorer som kännetecknar svensk ekonomi framöver. Det visar prognoser från Svenskt Näringsliv.


När den vanligtvis effektiva, blixtsnabba och globala ekonomin kollapsar på grund av coronapandemin riskerar tiotusentals svenska företag att gå under. Läget försämras dramatiskt dag för dag, vecka för vecka.

Siffror från Svenskt Näringsliv visar att 32 569 företag befinner sig vid konkursens brant efter en månad utan verksamhet. Motsvarande siffra efter två månader är 44 739 företag och efter fyra månaders produktionsstopp är 69 948 företag på väg att gå omkull.  

Regeringen försöker stimulera ekonomin och hjälpa företagen att överleva. Men hittills har stödpaketen haft ringa effekt, eftersom pengarna har svårt att nå ut till de behövande företagen bland annat på grund av snårig byråkrati i form av riskbedömningar.

Därför börjar det bli trångt i kritikerhörnan. Företrädare för näringslivet, flera toppekonomer och den politiska oppositionen uppmanar regeringen att göra mer och snabbare, så att företagen överlever kortsiktigt men också är konkurrenskraftiga när krisen är över.

För att visa på den ekonomiska sprängkraften i det akuta läget har Svenskt Näringsliv gjort tre prognoser över hur man tror att svensk ekonomi gestaltar sig framöver.

Alla beskriver ett allvarligt läge. Enligt chefekonom Bettina Kashefi, så gäller det att hitta vägar så att lönsamma företag överlever och varselvågen avtar.

– Bara under mars kom 42 000 varsel, samma månad 2008, under finanskrisen, hade vi 20 000 varsel.

Svenskt Näringsliv vill också försöka minska nedgången i sysselsättningen och dämpa arbetslösheten. Det gäller också att överbrygga företagens inkomstförluster och därmed och minimera antalet onödiga konkurser

–  Sammantaget gör det här att det skapas förutsättningar för företagen att komma igång så fort som möjligt när konjunkturen vänder. Företagen är kvar, de anställda är kvar.

I det första scenariot räknar Svenskt Näringsliv med att smittspridningen är under kontroll kring halvårsskiftet 2020. Ekonomin kommer igång så smått, men korttidspermitteringar, varsel och arbetslöshet stiger, arbetslösheten ligger runt tio procent. Toppen nås i början av hösten och mildras därefter, men nivåerna är fortsatt höga hela 2020. Svenskt Näringsliv räknar med att BNP minskar med fem procent 2020 men studsar upp kraftigt 2021.

2021 sker en återgång till en mer normal aktivitet i global och svensk ekonomi. BNP ökar med åtta procent. Arbetslösheten ligger kvar på höga nivåer.

– Det här är ett optimistiskt scenario, men som är ett normalscenario för många prognosmakare. För att öka sannolikheten för detta krävs dock ytterligare statliga satsningar för att inte slå ut produktionskapacitet.

I det andra scenariot räknar Svenskt Näringsliv med ny våg av smittspridning under hösten.

Tillväxten faller kraftigt under perioden mars-maj. Korttidspermitteringar och varsel stiger liksom arbetslöshet som landar på 15 procent. Mycket svag ekonomisk aktivitet under fjärde kvartalet drar ner tillväxten väsentligt mer än i det första scenariot. BNP minskar med nio procent 2020 och ökar med två procent året därpå.

I det tredje scenariot kan smittspridningen liknas vid det första scenariot.

Den inhemska ekonomin kommer igång under sommaren då bland annat restauranger och besöksnäringen öppnar sin verksamhet. Men tillväxten dras ned av att svensk export och import påverkas negativt av att andra länder vidtar åtgärder för att begränsa virusets effekter på världsekonomin.

Återhämtningen blir betydligt mer långdragen och nedgången kraftigare. BNP beräknas falla med elva  procent  2020 och fortsätta minska med två procent 2021. Risken för denna långsamma återhämtning ökar om produktionskapacitet slås ut till följd av uteblivna ytterligare statliga stödåtgärder.

– Tittar vi på BNP mellan 2019 och 2021 så har vi ett tapp på 600 miljarder på årsbasis, säger Bettina Kaskefi.

I en kommentar till prognoserna så konstaterar ekonomiprofessorn John Hassler att en fjärdedel av ekonomin är stängd, i pengar handlar det om runt 100 miljarder kronor i direkt inkomstbortfall per månad. Det gäller att hitta åtgärder som kombinerar hög smittskyddseffekt och låga kostnader.

Han anser att Sverige befinner sig i en krigsekonomi snarare än i en låg konjunktur.

– Produktionsresurserna i samhället kan inte användas för sina normala ändamål. Vi får ett ordentligt produktionsbortfall.

I takt med att BNP faller, så är det inte orimligt att tänka sig att de samlade inkomsterna blir tio procent lägre bara i år, bedömer Hassler.

– Det betyder en månadslön för varje svensk, säger han.

Men om inkomstförlusterna fördelas på ett bra sätt, så behöver det inte innebära så drastiska konsekvenser, menar Hassler, som också vill att politiken lägger bort alla andra agendor. Det är inte läge att göra stora samhällsförändringar, enligt ekonomiprofessorn.

– Med en bra politik så finns det förutsättningar att produktionsapparaten kan bli oförstörd, säger han.

Även prognoschef Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på Konjunkturinstitutet, ser mörkt på läget. Sverige går in i en synnerligen djup lågkonjunktur även nästa år.

– Tillväxten faller snabbt under det andra kvartalet, sammantaget med sex procent för 2020, säger hon.

Konjunkturinstitutet räknar också med högre arbetslöshet än under finanskrisen.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

”Bra och nödvändigt med förlängt sjuklöneansvar”

CORONAKRISEN Regeringen och samarbetspartierna C och L förstärker fem krisåtgärder med ytterligare 14,7 miljarder kronor. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnaderna. ”I ett läge med både höga sjuktal och mycket svag ekonomi i många företag är det en helt nödvändig åtgärd”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.