Så utvecklas svensk ekonomi under coronakrisen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Fallande tillväxt, stigande arbetslöshet och fler varsel är faktorer som kännetecknar svensk ekonomi framöver. Det visar prognoser från Svenskt Näringsliv.


När den vanligtvis effektiva, blixtsnabba och globala ekonomin kollapsar på grund av coronapandemin riskerar tiotusentals svenska företag att gå under. Läget försämras dramatiskt dag för dag, vecka för vecka.

Siffror från Svenskt Näringsliv visar att 32 569 företag befinner sig vid konkursens brant efter en månad utan verksamhet. Motsvarande siffra efter två månader är 44 739 företag och efter fyra månaders produktionsstopp är 69 948 företag på väg att gå omkull.  

Regeringen försöker stimulera ekonomin och hjälpa företagen att överleva. Men hittills har stödpaketen haft ringa effekt, eftersom pengarna har svårt att nå ut till de behövande företagen bland annat på grund av snårig byråkrati i form av riskbedömningar.

Därför börjar det bli trångt i kritikerhörnan. Företrädare för näringslivet, flera toppekonomer och den politiska oppositionen uppmanar regeringen att göra mer och snabbare, så att företagen överlever kortsiktigt men också är konkurrenskraftiga när krisen är över.

För att visa på den ekonomiska sprängkraften i det akuta läget har Svenskt Näringsliv gjort tre prognoser över hur man tror att svensk ekonomi gestaltar sig framöver.

Alla beskriver ett allvarligt läge. Enligt chefekonom Bettina Kashefi, så gäller det att hitta vägar så att lönsamma företag överlever och varselvågen avtar.

– Bara under mars kom 42 000 varsel, samma månad 2008, under finanskrisen, hade vi 20 000 varsel.

Svenskt Näringsliv vill också försöka minska nedgången i sysselsättningen och dämpa arbetslösheten. Det gäller också att överbrygga företagens inkomstförluster och därmed och minimera antalet onödiga konkurser

–  Sammantaget gör det här att det skapas förutsättningar för företagen att komma igång så fort som möjligt när konjunkturen vänder. Företagen är kvar, de anställda är kvar.

I det första scenariot räknar Svenskt Näringsliv med att smittspridningen är under kontroll kring halvårsskiftet 2020. Ekonomin kommer igång så smått, men korttidspermitteringar, varsel och arbetslöshet stiger, arbetslösheten ligger runt tio procent. Toppen nås i början av hösten och mildras därefter, men nivåerna är fortsatt höga hela 2020. Svenskt Näringsliv räknar med att BNP minskar med fem procent 2020 men studsar upp kraftigt 2021.

2021 sker en återgång till en mer normal aktivitet i global och svensk ekonomi. BNP ökar med åtta procent. Arbetslösheten ligger kvar på höga nivåer.

– Det här är ett optimistiskt scenario, men som är ett normalscenario för många prognosmakare. För att öka sannolikheten för detta krävs dock ytterligare statliga satsningar för att inte slå ut produktionskapacitet.

I det andra scenariot räknar Svenskt Näringsliv med ny våg av smittspridning under hösten.

Tillväxten faller kraftigt under perioden mars-maj. Korttidspermitteringar och varsel stiger liksom arbetslöshet som landar på 15 procent. Mycket svag ekonomisk aktivitet under fjärde kvartalet drar ner tillväxten väsentligt mer än i det första scenariot. BNP minskar med nio procent 2020 och ökar med två procent året därpå.

I det tredje scenariot kan smittspridningen liknas vid det första scenariot.

Den inhemska ekonomin kommer igång under sommaren då bland annat restauranger och besöksnäringen öppnar sin verksamhet. Men tillväxten dras ned av att svensk export och import påverkas negativt av att andra länder vidtar åtgärder för att begränsa virusets effekter på världsekonomin.

Återhämtningen blir betydligt mer långdragen och nedgången kraftigare. BNP beräknas falla med elva  procent  2020 och fortsätta minska med två procent 2021. Risken för denna långsamma återhämtning ökar om produktionskapacitet slås ut till följd av uteblivna ytterligare statliga stödåtgärder.

– Tittar vi på BNP mellan 2019 och 2021 så har vi ett tapp på 600 miljarder på årsbasis, säger Bettina Kaskefi.

I en kommentar till prognoserna så konstaterar ekonomiprofessorn John Hassler att en fjärdedel av ekonomin är stängd, i pengar handlar det om runt 100 miljarder kronor i direkt inkomstbortfall per månad. Det gäller att hitta åtgärder som kombinerar hög smittskyddseffekt och låga kostnader.

Han anser att Sverige befinner sig i en krigsekonomi snarare än i en låg konjunktur.

– Produktionsresurserna i samhället kan inte användas för sina normala ändamål. Vi får ett ordentligt produktionsbortfall.

I takt med att BNP faller, så är det inte orimligt att tänka sig att de samlade inkomsterna blir tio procent lägre bara i år, bedömer Hassler.

– Det betyder en månadslön för varje svensk, säger han.

Men om inkomstförlusterna fördelas på ett bra sätt, så behöver det inte innebära så drastiska konsekvenser, menar Hassler, som också vill att politiken lägger bort alla andra agendor. Det är inte läge att göra stora samhällsförändringar, enligt ekonomiprofessorn.

– Med en bra politik så finns det förutsättningar att produktionsapparaten kan bli oförstörd, säger han.

Även prognoschef Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på Konjunkturinstitutet, ser mörkt på läget. Sverige går in i en synnerligen djup lågkonjunktur även nästa år.

– Tillväxten faller snabbt under det andra kvartalet, sammantaget med sex procent för 2020, säger hon.

Konjunkturinstitutet räknar också med högre arbetslöshet än under finanskrisen.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt allvarligt läge

CORONAKRISEN Trots statistik som pekar på att vi börjar få bättre kontroll över smittospridningen kommer oroande statistik för företagens resultat. ”Vi kan inte slappna av nu om det ska finnas några jobb att komma tillbaka till efter semestrarna”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.