NYHET20 maj 2020

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.

Magnus Henrekson, Joakim Nilsson, Mats Sundstedt och Viktor Stensson deltog i seminariet Permitteringsstöd och utdelningsstopp.

Under ett seminarium på Svenskt Näringslivs webbsajt diskuterades Tillväxtverkets beslut om utdelningsstopp för företag med permitteringsstöd. Det handlade om oklara besked, ständigt förändrade spelregler och det som upplevs som ett frustrerande lågt intresse för företagens situation – på riktigt.

Ett stort problem med beslutet om utdelningsstopp vid permitteringsstöd är att det togs retroaktivt. Stödet har funnits sedan den 16 mars men beslutet kom först den 18 maj – två månader senare. Företag som trodde att de visste vad som gällde får plötsligt veta att kartan helt har ritats om.

En av deltagarna på seminariet var Joakim Nilsson, ekonomiansvarig på Kalmarföretaget Triator som består av tre bolag som utför installationer inom el, larm och storkök. Numera finns ingen ägarkoppling mellan bolagen men de delar lokaler och administrativ personal.

Triator drabbas av utdelningsstoppet i och med att ett av bolagen nyligen bytte ägare. De två nya delägarna har via egna bolag förvärvat det nya bolaget med pengar som de har lånat av banken, och de behöver sin utdelning för att betala ränta och amortera av lånen.

De två andra bolagen i sfären har efter tydligt minskad efterfrågan permitterat personal.

– Får vi inte permittera måste vi säga upp för att kunna ta utdelning.

I det här fallet går utdelningen inte till en fysisk person utan till ägarens bolag som ska amortera av lån. Annars måste ägaren skaffa pengar på annat sätt för att skjuta in pengar i sitt bolag.

– Oavsett vad som bör uppfyllas för att få permitteringsstödet så borde det finnas en möjlighet att presentera sitt case i ansökan. Det går inte att dra alla bolag över en kam, säger Joakim Nilsson.

Magnus Henrekson, professor och vd, Institutet för näringslivsforskning, IFN, förklarade att många företagare tar lån på sin bostad för att tillföra eget kapital till bolaget och använder utdelningen till att betala räntor och eventuella amorteringar på de personliga lånen.

Men utdelning kan även ske inom koncerner där bolag som går bra kan dela ut till verksamheter med stor framtidspotential men som ännu inte tjänar några pengar. Även det stoppas i och med beskedet från Tillväxtverket, enligt Magnus Henrekson.

– Den nya verksamheten med framtidsmöjligheter inte får det kapital, och den säkerhet som den behöver för att kunna komplettera med lån för sin expansion.

Att det inte görs någon åtskillnad mellan utdelning till slutgiltiga ägare och mellan bolag är ”förödande”, konstaterar han.

– Det här bidrar till att låsa fast ekonomin och förhindra en strukturomvandling i ett läge då behovet är större än det varit någonsin under hela efterkrigstiden.

Han är dessutom kritisk till att beslutsfattarnas verkar så ointresserade av att sätta sig in i företagens förutsättningar.

– Jag tycker att det är förvånande att de som fattar de här besluten inte bryr sig om att sätta sig in i vilka effekter de får i praktiken. Tre-fyra telefonsamtal är allt som behövs för att förstå.

Överhuvudtaget är det ett problem att det ses som att det ligger i näringslivets intresse att rädda jobben, påpekar Magnus Henrekson.

– Att se till att vårt näringsliv inte skadas mer än andra länders näringsliv är ett allmänintresse.

Mats Sundstedt, vd på Feal som tillverkar rullstolsramper som säljs över hela världen, berättade att företaget precis är på gång att flytta in i sina nya, dubbelt så stora produktionslokaler.

Trots att företaget har en stark marknad för sina produkter har försäljningen gått ner 40 procent till följd av corona och personal inom produktion och försäljning har permitterats.

2019 var ett rekordår för Feal vilket ledde till att Mats Sundstedt och hans fru bestämde sig för att starta Avestas första lekland. Öppningen som var planerad till den 1 april har nu skjutits fram till den 1 september.

Det nya bolaget har finansierat med privata pengar och med banklån. I april fattades beslut om utdelning men merparten av pengarna fick stå kvar i bolaget med tanke på den osäkra situationen. Nu vet han inte vad som gäller för det statliga permitteringsstödet med tanke på utdelningsbeslutet.

– Är det ok att vi har tagit beslut om utdelning om vi låter merparten av pengarna stå kvar i bolaget? Kan vi ta ut det allra nödvändigaste för att finansiera det andra bolaget?

Mats Sundstedt har försökt få kontakt med Tillväxtverket via mejl och telefon men utan resultat.

– Om vi landar i att vi måste ta utdelning för att finansiera leklandsföretaget behöver vi kanske varsla personal. Tillväxtverkets beslut stoppar utvecklingen och skapar en massa problem.

Viktor Stensson, vd på Bokio som erbjuder automatisk bokföring för mindre företag konstaterar att många företagare hamnar i ett slags limbo där de inte vet hur de ska göra. I stället för att ägna tid åt att rädda sitt bolag måste de istället lägga en massa tid på att brottas med myndigheter och lagstiftare.

– Svenska bolag är generellt överlevare men det finns gränser för när det inte går längre. Den som riskerar att gå i personlig konkurs sätter förmodligen hellre sitt bolag i konkurs.

Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv, konstaterar att Tillväxtverkets beslut är ”djupt olyckligt”.

– Det leder till högre arbetslöshet, ökad osäkerhet ute i företagen och en snedvriden konkurrens.

Corona och covid-19FöretagsamhetArbetsgivarfrågorSvenskt NäringslivCorona
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist