Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

NYHET Publicerad

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator. 

Webbseminarium

Magnus Henrekson, Joakim Nilsson, Mats Sundstedt och Viktor Stensson deltog i seminariet Permitteringsstöd och utdelningsstopp.

Under ett seminarium på Svenskt Näringslivs webbsajt diskuterades Tillväxtverkets beslut om utdelningsstopp för företag med permitteringsstöd. Det handlade om oklara besked, ständigt förändrade spelregler och det som upplevs som ett frustrerande lågt intresse för företagens situation – på riktigt. 

Ett stort problem med beslutet om utdelningsstopp vid permitteringsstöd är att det togs retroaktivt. Stödet har funnits sedan den 16 mars men beslutet kom först den 18 maj – två månader senare. Företag som trodde att de visste vad som gällde får plötsligt veta att kartan helt har ritats om. 

En av deltagarna på seminariet var Joakim Nilsson, ekonomiansvarig på Kalmarföretaget Triator som består av tre bolag som utför installationer inom el, larm och storkök. Numera finns ingen ägarkoppling mellan bolagen men de delar lokaler och administrativ personal.  

Triator drabbas av utdelningsstoppet i och med att ett av bolagen nyligen bytte ägare. De två nya delägarna har via egna bolag förvärvat det nya bolaget med pengar som de har lånat av banken, och de behöver sin utdelning för att betala ränta och amortera av lånen. 

De två andra bolagen i sfären har efter tydligt minskad efterfrågan permitterat personal.  

– Får vi inte permittera måste vi säga upp för att kunna ta utdelning. 

I det här fallet går utdelningen inte till en fysisk person utan till ägarens bolag som ska amortera av lån. Annars måste ägaren skaffa pengar på annat sätt för att skjuta in pengar i sitt bolag.  

–  Oavsett vad som bör uppfyllas för att få permitteringsstödet så borde det finnas en möjlighet att presentera sitt case i ansökan. Det går inte att dra alla bolag över en kam, säger Joakim Nilsson. 

Magnus Henrekson, professor och vd, Institutet för näringslivsforskning, IFN, förklarade att många företagare tar lån på sin bostad för att tillföra eget kapital till bolaget och använder utdelningen till att betala räntor och eventuella amorteringar på de personliga lånen.  

Men utdelning kan även ske inom koncerner där bolag som går bra kan dela ut till verksamheter med stor framtidspotential men som ännu inte tjänar några pengar. Även det stoppas i och med beskedet från Tillväxtverket, enligt Magnus Henrekson. 

– Den nya verksamheten med framtidsmöjligheter inte får det kapital, och den säkerhet som den behöver för att kunna komplettera med lån för sin expansion.  

Att det inte görs någon åtskillnad mellan utdelning till slutgiltiga ägare och mellan bolag är ”förödande”, konstaterar han.  

– Det här bidrar till att låsa fast ekonomin och förhindra en strukturomvandling i ett läge då behovet är större än det varit någonsin under hela efterkrigstiden.  

Han är dessutom kritisk till att beslutsfattarnas verkar så ointresserade av att sätta sig in i företagens förutsättningar.  

– Jag tycker att det är förvånande att de som fattar de här besluten inte bryr sig om att sätta sig in i vilka effekter de får i praktiken. Tre-fyra telefonsamtal är allt som behövs för att förstå. 

Överhuvudtaget är det ett problem att det ses som att det ligger i näringslivets intresse att rädda jobben, påpekar Magnus Henrekson.  

–  Att se till att vårt näringsliv inte skadas mer än andra länders näringsliv är ett allmänintresse.  

Mats Sundstedt, vd på Feal som tillverkar rullstolsramper som säljs över hela världen, berättade att företaget precis är på gång att flytta in i sina nya, dubbelt så stora produktionslokaler.  

Trots att företaget har en stark marknad för sina produkter har försäljningen gått ner 40 procent till följd av corona och personal inom produktion och försäljning har permitterats. 

2019 var ett rekordår för Feal vilket ledde till att Mats Sundstedt och hans fru bestämde sig för att starta Avestas första lekland. Öppningen som var planerad till den 1 april har nu skjutits fram till den 1 september.  

Det nya bolaget har finansierat med privata pengar och med banklån. I april fattades beslut om utdelning men merparten av pengarna fick stå kvar i bolaget med tanke på den osäkra situationen. Nu vet han inte vad som gäller för det statliga permitteringsstödet med tanke på utdelningsbeslutet.  

– Är det ok att vi har tagit beslut om utdelning om vi låter merparten av pengarna stå kvar i bolaget? Kan vi ta ut det allra nödvändigaste för att finansiera det andra bolaget?  

Mats Sundstedt har försökt få kontakt med Tillväxtverket via mejl och telefon men utan resultat.  

–  Om vi landar i att vi måste ta utdelning för att finansiera leklandsföretaget behöver vi kanske varsla personal. Tillväxtverkets beslut stoppar utvecklingen och skapar en massa problem.  

Viktor Stensson, vd på Bokio som erbjuder automatisk bokföring för mindre företag konstaterar att många företagare hamnar i ett slags limbo där de inte vet hur de ska göra. I stället för att ägna tid åt att rädda sitt bolag måste de istället lägga en massa tid på att brottas med myndigheter och lagstiftare. 

– Svenska bolag är generellt överlevare men det finns gränser för när det inte går längre. Den som riskerar att gå i personlig konkurs sätter förmodligen hellre sitt bolag i konkurs.

Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv, konstaterar att Tillväxtverkets beslut är ”djupt olyckligt”.

– Det leder till högre arbetslöshet, ökad osäkerhet ute i företagen och en snedvriden konkurrens.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt allvarligt läge

CORONAKRISEN Trots statistik som pekar på att vi börjar få bättre kontroll över smittospridningen kommer oroande statistik för företagens resultat. ”Vi kan inte slappna av nu om det ska finnas några jobb att komma tillbaka till efter semestrarna”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.