Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

NYHET Publicerad

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.

Ursula von der Leyen

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade på BusinessEuropes årliga konferens.

Hur kan vi ta hand om planeten samtidigt som vi stärker vår ekonomi och säkerställer allmänhetens acceptans? Jo, den viktigaste och definitivt svåraste utmaningen framöver är hur man kombinerar de tre hållbarhetspelarna – miljö, ekonomi och sociala frågor.

EU-kommissionens gröna giv kommer att innebära en stor omställning, men i detta ligger också en stor potential. Inte minst svenska företag, som ligger i framkant på miljöområdet, kan få fler affärsmöjligheter samtidigt som de bidrar till klimatnytta.

– Att bara minska utsläppen är relativt lätt, att minska utsläppen samtidigt som det säkerställer ekonomisk tillväxt och ett bättre liv för EU-medborgarna är en svårare uppgift. Det är därför fullständigt nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, kanske till och med den allra viktigaste.

Detta menade Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson på BusinessEuropes årliga konferens, BusinessEurope Day, den 5 mars. I år var temat ”Välstånd, Människan, Planeten” och fokus låg bland annat på näringslivsfrågor såsom vad den framtida europeiska industristrategin ska innehålla och hur politiken för små och medelstora företag på en integrerad inre marknad ska utvecklas. 

BusinessEurope, och dess medlem Svenskt Näringsliv, menar att en stark ekonomi med innovativa och konkurrenskraftiga företag är nödvändigt för att bygga ett hållbart Europa. En viktig tillväxtkomponent kan bli den gröna giv som EU-kommissionen nyligen lanserat. Hur kan den gå hand i hand med ett välmående och framgångsrikt näringsliv? Detta diskuterades i en panel i vilken Fredrik Persson deltog tillsammans med kommissionären för energifrågor Kadri Simson, Saori Dubourg, som sitter i ledningsgruppen för BASF, ENIs VD Emma Marcegaglia samt Maciej Witucki, VD för vår polska systerorganisation Lewiatan.

Energikommissionär Simsons inledningsanförande om hur hon arbetar med den gröna given ur ett energiperspektiv höll sig kring ett par punkter.

– Först vill jag understryka vätgasens potential. Det kommer bli ett allt viktigare energialternativ för industrin och den som är tidigt ute kommer sannolikt få konkurrensfördelar. För det andra måste vi i allt högre grad uppmärksamma hur stor del av utsläppen som kommer från byggsektorn; det är faktiskt cirka 40 procent. Därför ska vi renovera ineffektiva byggnader i ett snabbare tempo. EU står för ungefär nio procent av världens utsläpp. Vi måste bli bättre på att övertyga andra att följa vårt exempel med vårt klimatarbete. Exportera våra energistrategier och ständigt påpeka vikten av detta i våra externa relationer.

Nyckelordet i den efterföljande paneldebatten var samarbete. Näringslivsrepresentanterna passade på att ställa en del krav på hur detta samarbete skulle kunna se ut. Inte minst påtalade de industrins och företagens nödvändiga del i klimatarbetet; via innovationer och en tillväxt som gör att vi får råd att ställa om.

– Vi alla, i näringslivet, i forskningen och i politiken, måste vara pragmatiska. Det är oerhört viktigt att den gröna given inte medför mer byråkrati och regelkrångel för företagen, för då kommer vi att misslyckas med att nå målen om lägre utsläpp och en renare miljö. Om inte signalerna är tydliga blir det heller inga investeringar i innovationer. Denna gång får vi inte stanna vid ambitioner, det måste bli konkret, sade Emma Marcegaglia, VD för italienska energibolaget ENI och tidigare ordförande i BusinessEurope.

Hon fick medhåll av Maciej Witucki, som ansåg att näringslivet måste bli lika tydliga som aktivisterna och försöka bli mer fokuserade.

– Vi kan inte fortsätta med att invänta lagstiftning att klaga på, vi måste vara proaktiva, konkreta och med rationella argument försöka påverka politikerna att fatta smarta beslut som inte påverkar näringslivet negativt.

Fredrik Persson höll med om vikten av proaktivitet och riktade in debatten på konkurrenskraft. Han menade att näringslivet dessutom i högre grad måste berätta vad de behöver för att kunna leverera det som önskas av dem – såsom minskad regelbörda. Och Kommissionen måste bli bättre på att uppmärksamma företagen. Så, vad skulle han göra om han fick bli kommissionär för en dag?

– Jag skulle lägga alla mina ansträngningar på att skapa lika villkor. Bristen på lika villkor är det är det största hindret i den globala kampen mot klimatförändringarna. Vi vill inte att företagen, de som verkligen kan göra tekniska genombrott, ska flytta bort. Det skulle inte bara vara skadligt för sysselsättningen och tillväxten inom EU, det skulle också göra global skada.  Sen måste vi alltid komma ihåg att det är genom handel med resten av världen som vi alla blomstrar, och att göra försämringar, som att stänga våra gränser kan aldrig vara svaret på globala frågor.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.