Företagsklimat

Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

Med ett bra företagsklimat i din kommun blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag. Fler invånare kommer i arbete och skatteintäkterna ökar. Därför behöver det lokala företagsklimatet vara en prioriterad fråga för varje kommun. Svenskt Näringsliv arbetar över hela landet med att förbättra det lokala företagsklimatet.