Företagsklimat

Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

Mycket av det som företagen möter i sin vardag ligger direkt under kommunernas ansvar. Det handlar om tillsyn, om bemötande och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning.

Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom t.ex. välfärdssektorn och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Inte minst handlar det om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av kommunernas företagsklimat.

Läs om resultatet på www.foretagsklimat.se.