Företagsklimat

Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

Svenskt Näringsliv mäter en gång om året antalet företagsamma människor, både för Sverige som helhet samt för respektive län. En företagsam människa definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.

Här hittar du årets rapport: Företagsamheten 2019 Sverige