Denna fråga är avslutad

Slopad förmögenhetsskatt ett första steg

Svenskt Näringsliv fokuserade under många år på att få bort förmögenhetsskatten. 2007 försvann den.

Förmögenhetsskatten var i förhållande till sin storlek den mest skadliga skatten eftersom den drev kapital ut från Sverige.

Bland EU:s och OECD:s 40-talet medlemsländer har nu bara en handfull länder kvar förmögenhetsskatten. På senare tid har skatten slopats, förutom i Sverige, i Finland och Luxemburg (2006), Nederländerna (2000), Danmark och Tyskland (1997) och Österrike (1994).

Förmögenhetsskatten gjorde att stora belopp flydde landet. Till detta ska läggas det kapital som utflyttade svenskar tog med sig. Det var också stort och viktigt för tillgången på start- och såddkapital för små och medelstora företag.