Flygskatt får regeringen agera sturskt

NYHET Publicerad

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.

Anna Wilson

Anna Wilson, generalsekreterare för branschföreningen Svenskt Flyg, tycker att regeringen kör över riksdagen i frågan om flygskatt.

Lemne Carola

En flygskatt har ingen positiv inverkan på miljön, konstaterar vd Carola Lemne.

Det blir en flygskatt i Sverige. Regeringen har trots massiva protester bestämt att lägga fram förslaget som lägger mellan 80 och 430 kronor på flygbiljetten, beroende på hur lång resan är. Eftersom majoriteten i riksdagen är emot och åtta av tio remissinstanser avfärdat förslaget, ligger det inbakat i höstbudgeten.

– Det är ett häpnadsväckande och fräckt sätt att hantera en fråga som fått en så massiv kritik. Man kör helt enkelt över riksdagen med ett beslut som till och med regeringen själv vet att det inte ger någon miljöeffekt, säger Anna Wilson, generalsekreterare för branschföreningen Svenskt Flyg.

Protesterna har framför allt siktat in sig på att skatten inte ger någon minskad miljöpåverkan. Därmed förvandlas den till en rent fiskal skatt riktad direkt mot flygbolagen som redan brottas med tunna marginaler på en hårt konkurrensutsatt marknad.

– Enligt våra beräkningar ska vi betala in 200 miljoner per år till statskassan. Som vi ser det kan vi maximalt ta ut hälften av våra resenärer, resten måste vi själva stå för, säger Emma Sandsjö, kommunikationschef på flygbolaget BRA som nu skjutit upp leveransen av de nya miljövänliga flygplan som enligt planerna skulle börja flyga i Sverige nästa år.

I Norge, där man för ett år sedan införde en så kallad passageraravgift, börjar nu konsekvenserna synas: nedlagda flygplatser och flyglinjer å ena sidan, färre avgångar på befintliga linjer å den andra.

Det slår mot tillgängligheten, särskilt i områden där det inte finns alternativa kommunikationer. Det är en utveckling som är jämförbar med den som kan komma att ske i Sverige.

– Vi märker att politiker över hela landet börjar vakna upp och frånsäger sig ansvaret för det impulsiva införandet av skatten, när man nu ser konsekvenserna, säger Knut Morten Johansen, informationschef på SAS i Norge.

I Skåne är läget annorlunda än i de norra delarna av landet. Närheten till Danmark gör att resenärer kan välja Kastrup istället för Sturup och därmed helt undvika skattepåslaget på biljetterna, något som ytterligare minskar tillgängligheten i Sverige. Det är en utveckling som bland andra Norwegian varnat för.

– En flygskatt är ett extremt dåligt förslag och bidrar inte heller till minskad klimatpåverkan eftersom planerade linjer bara flyttar någon annanstans. Globala problem kräver globala lösningar, inte en nationell flygskatt, säger flygbolagets informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Över huvud taget är kritikerna bekymrade över de långtgående effekterna av skatten, allt från tillgängligheten i stora delar av landet till Arlandas betydelse som nav för tillväxten i näringslivet i huvudstadsregionen.

– Det är olyckligt att regeringen går vidare med det hårt kritiserade förslaget om en nationell flygskatt. Den kommer att försvåra företagande och jobb i stora delar av Sverige. Syftet med skatten är att fylla på statskassan, inte att rädda miljön. Att flygskatten inte får någon positiv miljöeffekt har regeringens egen flygskatteutredning redan slagit fast, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

Efter elavbrotten: Nu vill Cementa ha betalt för skadorna

INFRASTRUKTUR Byggföretaget Cementa är ett av många Gotlandsföretag som drabbats hårt av sommarens strömavbrott och nu vill företaget att Vattenfall tar sitt ansvar. ”Vi har inlett diskussioner om ekonomisk kompensation”, säger fabrikschefen Fred Grönwall.
NYHET Publicerad:

Att vända på alla stenar bara en lek med ord

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.     
NYHET Publicerad:

Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Vägskatt på avstånd i ny skepnad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Det handlar om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt får regeringen agera sturskt

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.