Flygplan från SAS tankar biobränsle på Arlanda

Fem myter om flygskatten

NYHET Publicerad

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.

Niklas Nordström

– Jag tycker att man konsekvent underskattar betydelsen av möten mellan människor. Gör man det svårare att träffas, då blir det sämre, säger Niklas Nordström, kommunpolitiker.

Carola Lemne, vd, på Svenskt Näringsliv

Carola Lemne konstaterade att regeringens egen utredning kommit fram till att flygskatten inte får någon positiv miljöeffekt.

Foto: SÖREN ANDERSSON

– Argumenten mot en flygskatt är så många och så goda att det vore märkligt om våra rikspolitiker inte tog till sig dem på allvar. Jag hoppas verkligen att de sätter sig vid bordet och för en seriös diskussion om den.

Det sa Niklas Nordström, kommunalråd (S) i Luleå och även ordförande i branschorganisationen Svenskt Flyg. Det gör honom till vad han själv kallar ”en besvärlig person” i det egna partiet som nu driver frågan om att införa en flygskatt i Sverige. Det skulle bland annat drabba Nicklas Nordströms egen hemstad med cirka 80 miljoner i extra kostnader, sa han under ett seminarium i Almedalen med titeln ”Ett slag i Luften”.

– Flygskatten har hamnat i orkanens öga i det besvärliga parlamentariska läge som vi har idag, fortsatte han och pekade på att oppositionen hotat att fälla regeringen om den går vidare med flygskatten och ytterligare två föreslagna skatter.

I den debattstormen frodas dåligt faktaunderbyggda myter och seminariet hade bland annat tagit sig an uppgiften att slå hål på dem, främst påståendet att flyget inte står för sina kostnader.

Står för alla kostnader

– Flyget står för alla kostnader som rör verksamheten. Landningsavgifter och överflygningsavgifter finansierar allt det vi ser runt en flygplats, infrastruktur, säkerhet och utsläppsrätter. Det är helt enkelt en annan kostnadskonstruktion jämfört med andra transportslag som betalar genom skatter och olika subventioner, sa Henrik Littorin, omvärldsanalytiker på Swedavia som driver de tio statliga flygplatserna i landet.

Lika illa underbyggd är myten om att flyget är den största miljöboven inom transportsverige:

– Vägtrafiken står för cirka 30 procent av de samlade utsläppen i landet. Flyget genererar mindre än fem procent. Under en flygning är utsläppen per passagerarkilometer mindre än 100 gram per person medan en normal personbil släpper ut 180 gram per personkilometer. Inte ens miljöbilarna kommer ner i 100 gram per person och kilometer, fortsatte Henrik Littorin.

En annan myt är den att 80 kronor per enkelresa i Sverige knappast är mycket att bråka om, det motsvarar en kopp kaffe på flygplatsen innan avgång, menar kritikerna. Problemet för flygbolagen är att de i den stenhårda konkurrens som råder inte kommer att kunna ta ut den 80 kronorna på passagerarna. Istället är det flygbolagen själva som tvingas stå för en del av skatten. Flygbolaget BRA som nästan uteslutande flyger inrikestrafik räknar med att det blir 200 miljoner i extra kostnader under ett år. Många små 80-kronor blir alltså stora summor tillsammans.

Flyg enda transportalternativet

En tanke med flygskatten är att det ska locka människor att åka tåg istället. Med det järnvägsnät som finns i Sverige är det en myt att det skulle fungera.

– Sverige är det land i Europa med längst avstånd mellan landsändarna. De pengar som idag satsa på järnvägen räcker till underhåll men knappast till några nya spår. Och framför allt är det bara fem procent av allt resande där flyg och tåg konkurrerar direkt och det är mellan storstäderna. I stora delar av övriga landet är flyg det enda realistiska transportalternativet.

Ytterligare en dåligt faktagranskad myt är den att ”Sverige är nästan det enda landet utan flygskatt”. En snabb koll visar att det i det närmaste är tvärtom, införs flygskatten är vi bland de få länder som har det.

Andra länder avvecklar flygskatt

– Det är sex av 49 länder i Europa som har flygskatt, alltså tolv procent. Flera av dem är dessutom på väg att avveckla den så antalet länder med flygskatt minskar medan Sverige väljer att gå motsatt väg. Det mest närliggande exemplet är Danmark som snabbt avvecklade skatten när de såg vilka negativa konsekvenser den medförde, avslutade Henrik Littorin och fick medhåll av Niklas Nordström.

– För oss i Norrland är flyget vanlig infrastruktur som används av vanliga människor. Jag tycker att man konsekvent underskattar betydelsen av möten mellan människor. Det är möten som vi lär oss förstå varandra. Gör man det istället svårare att träffas, då blir det sämre.

Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv, har tidigare poängterat att det är olyckligt att regeringen går vidare med det hårt kritiserade förslaget om en nationell flygskatt. Det försvårar företagande och jobb i stora delar av landet, anser hon.

– Syftet med skatten är att fylla på statskassan, inte att rädda miljön. Att flygskatten inte får någon positiv miljöeffekt har regeringens egen flygskatteutredning redan slagit fast.

Fem myter om flygskatten
  • Flyget betalar inte för sig
  • 80 kronor är ju ingenting!
  • Folk måste bara lära sig ta tåget istället
  • Flyget är den största miljöboven inom Transportsverige
  • Sverige är nästan det enda landet i Europa som inte har en skatt på flygresor

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

Efter elavbrotten: Nu vill Cementa ha betalt för skadorna

INFRASTRUKTUR Byggföretaget Cementa är ett av många Gotlandsföretag som drabbats hårt av sommarens strömavbrott och nu vill företaget att Vattenfall tar sitt ansvar. ”Vi har inlett diskussioner om ekonomisk kompensation”, säger fabrikschefen Fred Grönwall.
NYHET Publicerad:

Att vända på alla stenar bara en lek med ord

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.     
NYHET Publicerad:

Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Vägskatt på avstånd i ny skepnad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Det handlar om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt får regeringen agera sturskt

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.