Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

NYHET Publicerad

INFRASTRUKTUR Vid årsskiftet höjdes skatten på bensin och diesel. Det försämrar möjligheterna att driva företag, framför allt i norra delen av landet, och går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.

Fredrik Persson

En kilometerskatt kan innebära kostnadsökningar på minst en halv miljon kronor om året för en timmerbil, enligt Fredrik Persson i Luleå.

Kjell Lindqvist, vd BurLink Transport AB i Piteå

Kjell Lindqvist, företagare i Piteå.

Ulf Perbo

Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Mårten Bergman

Mårten Bergman, infrastrukturexpert.

Sverige, ett av Europas mest transportberoende länder, fick vid årsskiftet höjd skatt på drivmedel. Bensinpriset ökade med 24 öre per liter och diesel med 21 öre. Lägg till moms och ökningen blir 30 respektive 26 öre.

Höjda punktskatter på bensin och diesel brukar få genomslag medialt och åtföljas av debatt. Nu är det däremot tyst. Anledningen är att regeringen har infört en modell för årliga automatiska höjningar av skatten på drivmedel, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor hos Svenskt Näringsliv.

– Utöver den allmänna prisutvecklingen (KPI) räknas skatten årligen upp med två procentenheter, vilket ska motsvara en schablonmässig real BNP-tillväxt. Den automatiska höjningen sker också utan att beslut behöver fattas av riksdagen, vilket i sig är anmärkningsvärt. Sverige har redan en av världens högsta skatter på drivmedel, en lista som vi troligen kommer att toppa nästa år, säger Mårten Bergman.

Men regeringens skatteiver på transportområdet stannar inte där. Man planerar dessutom en kilometerskatt på lastbilstransporter på 24 kronor per mil, och en fordonsskatt, enligt ett bonus-malus-system, där miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt.

Enligt Transportföretagen drabbas budbilsföretag och hantverkare, som använder lätta lastbilar, speciellt hårt av fordonsskatten. Bördan av pålagor missgynnar särskilt de som bor på landsbygden, anser branschorganisationen, som också pekar på att regeringens många skatter rimmar illa med talet om att hela landet ska leva.

Ulf Perbo, näringspolitisk chef, konstaterar att näringsliv har långa avstånd till såväl hemmamarknader som exportländer.

– Det är ett problem för Sveriges konkurrenskraft och attraktivitet med högre transportskatter än normalt inom EU, säger han.

Även Svenskt Näringsliv har varit kritiskt mot regeringens propåer på området. Förslaget om en fordonsskatt har brister och bör inte bli verklighet, enligt ett remissvar.

Bland annat är bonus-malus-systemet inte relaterat till den faktiska mängden koldioxid som släpps ut. Dessutom leder tuffa skattekrav på fordon som används i näringsverksamhet till att svenska företag tappar konkurrenskraft, samtidigt som utländska företag verksamma här i landet får fördelar, framgår av remissen.

I tidigare intervjuer vittnar norrländska näringsidkare om problemen som uppstår om kilometerskatten genomförs. Kjell Lindqvist, företagare i Piteå, beskriver det som en tung börda att bära.

– Jag är rädd att den slår hårt på många håll. Speciellt innan en anpassning. Sedan är det alltid någon som sänker priset bara för att få kunder. Dumpningar drabbar alla transportörer, säger han.

– Vinnare är södra Sverige, om skatten införs. Vi i Norrland med långa avstånd står som förlorare, tillägger han.   

Kollegan Fredrik Persson i Luleå, berättar att en kilometerskatt kan innebära kostnadsökningar på minst en halv miljon kronor om året för en timmerbil. Han ser tre effekter för en redan ekonomiskt trängd bransch med små marginaler.

– Dyrare varor för kunderna, sämre konkurrenskraft för norrländska företag och ökad risk för oseriösa utländska åkeriföretag, vilket också riskerar att minska trafiksäkerheten, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt får regeringen agera sturskt

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Fortsatt dubbla signaler om viljan att utveckla flyget

KOMMENTAR Det är positivt att regeringen ger besked om Arlandas framtida utveckling. Men det är samtidigt obegripligt att man står fast vid att införa en verkningslös och innovationshämmande flygskatt. Det sänder dubbla signaler och skapar förvirring, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatten långt ifrån avgjord

SKATTER I helgen gav regeringen besked om att man inte går vidare med utredningens förslag om kilometerskatt. Trots det blev Transportföretagens onsdagsseminarium fullsatt. Skatten är långt ifrån skrotad, blev slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Företagen jublar när kilometerskatten skrotas

KILOMETERSKATTEN Regeringen väljer att skrota kilometerskatten tre dagar innan utredningen skulle ha presenterats. Företagare, branschorganisationer och politiker jublar över beslutet. ”Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till”, säger Pelle Sallin, företagare.
NYHET Publicerad:

Arla sänker utsläppen med 60 procent på vägarna

TV Arla ligger i täten i arbetet med att minska klimatpåverkan för transporter. Under drygt tio år har företaget minskat CO2-utsläppen med 60 procent och har målsättningen att minska med ytterligare 25 procent till år 2020.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatt slår hårt mot Polarbröd

KILOMETERSKATT Regeringens motivering till varför en kilometerskatt behövs håller inte. Den kommer snarare stjälpa än hjälpa det utvecklingsarbete kring fossilfritt bränsle som redan pågår. Det säger Polarbröds logistikchef Johan Granberg. ”Baserat på regeringens motivering så missar de målet fullständigt”.
NYHET Publicerad:

Flygskatten hotar ishotellets verksamhet

FLYGSKATT Icehotel i Jukkasjärvi är beroende av flygplatsen i Kiruna som 95 procent av de 60 000 gästerna använder årligen. En flygskatt skulle innebära ett mycket hårt slag mot verksamheten och hela trakten. ”Regeringen gör det oerhört svårt för oss att utveckla vår verksamhet. Man kväver turismen istället för att uppmuntra den”, säger Yngve Bergqvist, grundare.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatten – dårarnas paradis

KILOMETERSKATTEN Pelle Sallin har varit företagare sedan 1970-talet, aldrig har han sett ett politiskt förslag som kommer att slå så hårt som kilometerskatten. För hans äggpackeri innebär det 1,6 miljoner kronor i ökade kostnader. ”Det är fascinerande att man kan komma med en så dum idé", säger han.