Reformer ska rädda svensk infrastruktur

NYHET Publicerad

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.

Tomas Eneroth

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)...

Mårten Bergman

Mårten Bergman, expert infrastrukturfrågor.

Seminariet sändes på webben och kan ses i sin helhet här ovan.

En väl fungerande infrastruktur är nödvändig för ett modernt samhälle och en konkurrenskraftig ekonomi. Sverige är i hög grad beroende av att människor smidigt kan transportera sig mellan boende och arbetsplatser, att varor och tjänster kan flöda problemfritt på våra vägar och järnvägar. Dessvärre tornar en rad problem upp sig inom infrastruktursektorn, vilket är resultatet av bristfälliga investeringar under lång tid.

Det konstateras i Svenskt Näringslivs nya rapport ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” som ingår i projektet ”Ett utmanat Sverige". Här presenteras nya sätt att lösa infrastrukturkrisen och adresserar behovet av att reformera hur Sverige ska finansiera och förvalta transportinfrastruktur för att effektivt komma åt bristerna.

Det är den fjärde rapporten inom ramen för ”Ett utmanat Sverige” – ett projekt där Svenskt Näringsliv vill uppmärksamma de stora reformbehov som Sverige har på flera områden.

Trots att förslaget till ny nationell plan för transportsystemet för 2018-2029 anslår så mycket som 100 miljarder mer än tidigare, så räcker pengarna endast till att bibehålla dagens bristfälliga kvalitet. Det krävs väsentligt större satsningar för att möta de framtida behoven, slår rapporten fast.

Två reformförslag presenteras för hur infrastrukturutmaningarna kan mötas.

Det ena är en lösning med ett statligt infrastrukturbolag och en infrastrukturfond som knyts till bolaget. Fonden kapitaliseras genom ägarväxling. Rapporten pekar på att staten bör avyttra vissa typer av tillgångar, såsom exempelvis aktiekapital eller statliga bolag som verkar affärsmässigt på fungerande marknader.

Inspiration kan hämtas från Norge och det helstatliga bolaget Nye Veier AS, som bildades 2015. Bolaget har till uppgift att planera, bygga samt sköta drift och underhåll av viktiga huvudvägar, och arbetar genomgående med upphandlingsformer där entreprenörerna involveras tidigt i processen och ges stor frihet i val av tekniska lösningar för att uppnå funktionskraven på vägarna.

Det andra reformförslaget innebär ett försöksprogram med flera projekt med offentlig och privat samverkan (OPS-projekt), för att öka produktiviteten och effektiviteten. På så sätt främjas privata företags innovationskraft och kunskap på infrastrukturområdet. Inslag av privata aktörer kan enligt rapporten leda till bättre kostnadskontroll och kortare byggtider.

Rapporten presenterades och diskuteras under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv under eftermiddagen i Spårvagnshallarna.

– Sverige är en liten handelsberoende ekonomi i ett stort och glesbefolkat land. Vi har byggt upp en infrastrukturskuld med bristfälliga investeringar som inte har följt den ekonomiska utvecklingen. Regeringens ökning med 100 miljarder räcker inte om vi ska kunna bevara konkurrenskraften, sade Svenskt Näringslivs infrastrukturexpert Mårten Bergman.

Deltog i seminariet gjorde även infrastrukturminister Thomas Eneroth som instämmer med rapportens slutsats om att Sverige lider av underinvesteringar i infrastrukturen, men påminde även om att även andra samhällsområden har behov av stora investeringar.

– Under en lång tid prioriterades sänkt inkomstskatt vilket gjorde att vi övertog flera underinvesterade områden, sade han.    

Men Thomas Eneroth är medveten om att de hundra extra miljarderna kan vara ett alltför litet tillskott och välkomnar förslag på effektivare användning av pengarna.

– Hundra miljarder extra är ett viktigt tillskott, men kommer möjligen inte räcka och jag är beredd att vända på alla stenar för att hitta lösningar. Vad gäller OPS-lösningar så kan det finnas fördelar med att se och lära. Men det finns inga fria luncher, det skapar inte ett större ekonomiskt utrymme. Se hur det gick för Spanien där större låneprojekt och privata finansieringar slog direkt på de offentliga finanserna, sade Thomas Eneroth.  

Medverkade gjorde även Lennart Kalander, chef för nationell planering vid Trafikverket, Johan Nyström, forskningsledare vid VTI, Mattias Dahl, VD för Transportföretagen samt Richard Gröttheim, VD sjunde AP-fonden.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

Efter elavbrotten: Nu vill Cementa ha betalt för skadorna

INFRASTRUKTUR Byggföretaget Cementa är ett av många Gotlandsföretag som drabbats hårt av sommarens strömavbrott och nu vill företaget att Vattenfall tar sitt ansvar. ”Vi har inlett diskussioner om ekonomisk kompensation”, säger fabrikschefen Fred Grönwall.
NYHET Publicerad:

Att vända på alla stenar bara en lek med ord

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.     
NYHET Publicerad:

Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Vägskatt på avstånd i ny skepnad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Det handlar om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt får regeringen agera sturskt

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.