Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

NYHET Publicerad

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.

Anna Grönlund, vd Sveriges Bussföretag

– Vi tror givetvis på elektrifieringen och biogas, men vi kan inte just nu se några alternativ till HVO om vi vill fortsätt att utveckla den fossilfria kollektivtrafiken, konstaterar Anna Grönlund, vd för Sveriges Bussföretag.

Alan Björk, vd Björks Buss

För familjeföretaget Björks Buss och vd Alan Björk innebär förslaget en drastisk förändring eftersom 90 procent av företagets fordonsflotta körs på HVO. 

Beslutet som träder i kraft den första januari 2019, innebär att huvudingrediensen för att tillverka biodieselmedlet HVO i princip kommer att försvinna från marknaden.

Det handlar om att PFAD (Palm Fatty Acid Distillate), som är en restprodukt i produktion av palmolja och som HVO tillverkas av, inte längre ska betraktas som restprodukter utan som en samprodukt.

Anna Grönlund är vice vd på Sveriges Bussföretag.

– Omklassningen av PFAD från restprodukt till samprodukt gör att PFAD kommer att försvinna som råvara vid HVO-framställning. En mycket stor del av de bussar som används i kollektivtrafiken körs på HVO och eftersom nästan hälften av den HVO som finns på marknaden kommer från PFAD så  minskar tillgången på̊ HVO radikalt.

Idag körs 86 procent av den upphandlade busstrafiken på fossilfria drivmedel och av den andelen svarar HVO för mer än 44 procent.

För Alan Björk, vd på familjeföretaget Björks Buss med en omsättning på 250 miljoner kronor och över 200 anställda, innebär förslaget en drastisk förändring eftersom 90 procent av företagets fordonsflotta körs på HVO. 

– Det skulle vara en katastrof om tillgången till vårt huvudbränsle försvinner och innebära ett stort steg tillbaka för Sveriges satsning och framsteg på fossilfritt.

– Eftersom det leder till att priset på HVO med all sannolikhet kommer att stiga kraftigt är också risken stor för att branschen väljer fossila bränslen istället, fortsätter han.

Sveriges Bussföretag menar också att tajmingen för förslaget är illa valt med tanke på lagen om reduktionsplikt som träder i kraft vid halvårsskiftet. Den innebär att det blir obligatoriskt att tillsätta en andel biodiesel i fossila drivmedel som diesel och bensin.

– Det kommer att öka efterfrågan på HVO, samtidigt som det här förslaget kommer att leda till att HVO i stora mängder kommer att försvinna från marknaden, säger Anna Grönlund.

Även Caroline Ottosson, förvaltningschef vid Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, uppgav nyligen på ett seminarium som Sveriges Bussföretag arrangerade att hon är bekymrad över förslaget.

– Min uppgift är att utveckla en attraktiv och samtidigt kostnadseffektiv kollektivtrafik. Kraftiga höjningar av drivmedelspriset kommer i slutänden att drabba våra resenärer, varnade Caroline Ottosson.

Anna Grönlund pekar också på att stora delar av kollektivtrafiken just nu står inför en upphandlingsvåg av busstrafik i hela landet.

–  Här har Sveriges Kommuner och Landsting och Svensk Kollektivtrafik varnat för att det kan bli problem om man inte har koll på vilka förutsättningar som gäller för upphandlingen. Det måste vara förutsägbart.

Branschen är enig om att HVO idag är det enda alternativet till vanlig diesel eftersom det är en okomplicerad produkt som i princip kan hällas direkt ned i en vanlig dieselmotor. El och biogas är naturligtvis bra miljöprodukter, men– de fungerar inte överallt i hela landet, vilket däremot HVO gör.

– Vi tror givetvis på elektrifieringen och biogas, men vi kan inte just nu se några alternativ till HVO om vi vill fortsätt att utveckla den fossilfria kollektivtrafiken, konstaterar Anna Grönlund.

På det seminarium som Sveriges Bussföretag arrangerade var även Jens Forsmark, sakkunnig för hållbara transporter på Naturskyddsföreningen på plats.

– Problemet med PFAD är att det i världen finns en väldig ökning i efterfrågan på PFAD och det har lett och leder till en omfattande skövling av regnskog i länder som exempelvis Malaysia och Indonesien där varken miljöhänsyn eller mänskliga rättigheter står särskilt högt i kurs, sa Jens Forsmark då.

Anna Grönlund håller inte med, och menar dessutom att det vore bättre att regeringen tar ett steg tillbaka och inväntar andra förslag på området.

– EU håller just nu på att utreda vilka råvaror som ska anses hållbara och livsmedelsindustrin arbetar med ett certifieringssystem för palmolja. Det vore bättre att vänta och se vad de initiativen landar någonstans, menar Anna Grönlund.

Fakta

HVO (hydrerad vegetabilisk olja) kan tillverkas av till exempel vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Det processas sedan för att bli drivmedel för dieselmotorer.

HVO är väldigt lik den fossila dieseln. Därför kan 30–40 procent HVO blandas in i dieseln inom gällande dieselstandard.

PFAD består av oätliga fettsyror som börjar bildas direkt när palmoljefrukterna skördas, och måste avlägsnas från palmoljan innan den kan användas som livsmedel. Det är därför en ren restprodukt som inte används till annat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

Efter elavbrotten: Nu vill Cementa ha betalt för skadorna

INFRASTRUKTUR Byggföretaget Cementa är ett av många Gotlandsföretag som drabbats hårt av sommarens strömavbrott och nu vill företaget att Vattenfall tar sitt ansvar. ”Vi har inlett diskussioner om ekonomisk kompensation”, säger fabrikschefen Fred Grönwall.
NYHET Publicerad:

Att vända på alla stenar bara en lek med ord

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.     
NYHET Publicerad:

Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Vägskatt på avstånd i ny skepnad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Det handlar om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt får regeringen agera sturskt

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.