Uppförsbacke för nyanlända företagare

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Utrikesfödda drar sig för att starta eget. Språkbarriär, låg utbildning, brist på stöd och byråkratiska system är hinder på vägen till det egna företaget och en försörjning. Ett undantag är syrier. De är mer benägna att starta företag än andra invandrargrupper.

Johan Kreicbergs och Carina Centrén.

Rapportförfattaren Johan Kreicbergs.

För många syrier är det självklart att driva eget. Många av de som kommer hit bär med sig en stark småföretagarkultur. Det är fyra gånger vanligare att syriska män, bland tidigare invandrare, är företagare jämfört med infödda svenskar. Bland kvinnor är förhållandet två till ett, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.

Trenden är att allt fler syrier söker sig till Sverige. Av alla som fick uppehållstillstånd 2011 utgjorde gruppen två procent, fyra år senare var siffran 45 procent. I år har mer en varannan av de som beviljats uppehållstillstånd sina rötter i Syrien. Startar nyanlända syrier företag i samma utsträckning som sina landsmän, är sannolikheten stor att det får positiva effekter på företagandet bland utrikes födda, slås fast i rapporten.

En annan liten ljusglimt är att antalet personer som fått stöd för att starta företag, inom ramen för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, ökat med över 60 procent, om än från låga nivåer. Fortfarande är det bara 0,2 procent som startat eget. Bäst går det i Hallands län. Där är andelen 0,5 procent.

Exemplen ovan är undantag från en mörk bild som målas upp i rapporten. Hindren är många, utmaningarna stora för att integrera nyanlända på svensk arbetsmarknad.

Sverige är ett av de OECD-länder som är sämst på integration på arbetsmarknaden, sett till den stora skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikesfödda. Siffran bland infödda svenskar är 83 procent, motsvarande siffra för invandrare är 68 procent. Förklaringen är bland annat att Sverige har en hög andel asyl- och anhöriginvandrare jämfört med andra länder där arbetskraftsinvandring dominerar, visar rapporten från Svenskt Näringsliv.

Dessutom tar det fyra-tio år innan hälften av de utrikes födda har ett jobb. Inte ens bland de som har varit här mer än ett decennium är sysselsättningsgraden lika hög som bland svenskar.

Lösningen på problemet kan vara att nyanlända i större utsträckning satsar på eget företagande. Men precis som svenska företagare får utrikesfödda näringsidkare tampas med skatter, administration och svårigheter att få lån. Lägg till språkbarriär, låg utbildningsnivå, få kontakter och uppförsbacken är brant.

Även för dem som uppfyller legala krav återstår hinder. Bland annat uteblir ekonomisk belöning på grund av höga marginaleffekter. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att företagandet bland nyanlända är lågt. Potentialen till förbättringar är stor, konstateras i rapporten.

Vad krävs då för att underlätta för utrikes födda att starta företag?
Ekonomen och rapportförfattaren Johan Kreicbergs anser att det absolut viktigaste är att det blir lättare att arbeta lagligt i Sverige. Idag tar det alldeles för lång tid och är alltför administrativt krångligt att skaffa de tillstånd som behövs.

– Dessutom måste det löna sig att gå från sysslolöshet till företagande. Om en person utan arbete skaffar sig en inkomst på 18 000 kronor i månaden märks inte detta på hans eller hennes disponibla inkomst eftersom bidragen minskar lika mycket som arbetsinkomsterna ökar. Innan dessa problem är lösta har alla andra åtgärder marginell betydelse, säger Johan Kreicbergs.

Artikeln publicerades på dn.se 2016-12-28

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Utbildningsplikten är feltänkt

KOMMENTAR Regeringens reform för att öka utbildningsnivån bland nyanlända – den så kallade utbildningsplikten – går trögare än tänkt. Hittills i år har 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt. Av dem har endast 90 personer påbörjat studier. Det är svårt att inte se det som ett fiasko, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Bussbolag sätter nyanlända i förarsätet

INTEGRATION Västanhede Trafik i Avesta var i stort behov av fler busschaufförer, tack vare en vunnen upphandling. Att större delen av de rekryterade chaufförerna var nyanlända var inget hinder. Fyra år senare jobbar företaget fortfarande med integration.
NYHET Publicerad:

Wetterlings yxfabrik satsar på integration

INTEGRATION På Wetterlings yxfabrik jobbar tre nyanlända killar från Eritrea, tillsammans med sina nio svenska kollegor. Den lyckade integrationen har väckt uppmärksamhet på håll, berättar vd Johan Ståhlberg. "Vi har blivit ambassadörer i konsten att ta bort fördomar. Företag och kommuner kommer hit på studiebesök".
NYHET Publicerad:

Sömnad ger jobb åt nyanlända flyktingar

INTEGRATION När idén att anställa nyanlända flyktingar i verksamheten kom upp såg företaget Svenskt Tenn till att den blev verklighet. Vd Maria Veerasamy berättar om en lång väg mot ett lyckat resultat.
NYHET Publicerad:

IT-branschen skriker efter kompetens – nu utvisas nyckelmedarbetare

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Det fattas 30 000 it-specialister i Sverige, och inom fem år kommer det att saknas över 70 000. Trots det utvisas Safinaz Awad, som flydde från Syrien och fick jobb som it-specialist. Det slår hårt mot arbetsgivaren Sweet Systems. "Man blir bestört på flera plan. Vi är runt 60 medarbetare och behöver varenda en", Klas-Magnus Hilberth, grundare.
NYHET Publicerad:

"Ett jobb är alltid bättre än bidrag"

ENKLA JOBB Det finns alltför många hinder för att vi ska kunna erbjuda jobb till människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Med ett förbättrat regelverk och lägre risk vid anställningar kan vi lättare bemöta de enorma utmaningarna inom sysselsättningen framöver. Det menar Michael Jonsson, vd och ägare av AD-Plast i Anderstorp.
NYHET Publicerad:

Så fick nyanlända anställningar i byggbranschen

INTEGRATION SH Bygg har sedan 2016 samarbetat med Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen kring ett integrationsprojekt i syfte att hjälpa nyanlända in i byggbranschen. Reza Fazilik, från Afghanistan, är en av de som fått jobb efter praktiken.
NYHET Publicerad:

Ica-handlare vill få fler i arbete – hindras av regler

ARBETSMARKNAD ”Vi står inför enorma samhällsproblem om vi inte gör det lättare för företagen att anställa, något som har ställts på sin spets efter hösten 2015 då vi tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Att snabbt komma i arbete är viktigt för självkänsla, språkinlärning och självständighet”, säger Jonas Berg, som driver Ica Maxi i Södertälje.
NYHET Publicerad:

Spotifys talangjakt fast i snårig byråkrati

ARBETSKRAFTSINVANDRING Bristen på arbetskraft på en snabbföränderlig arbetsmarknad har gjort arbetskraftsinvandringen allt viktigare för de svenska företagen. Men regelverken är för smala och det är alldeles för lätt att göra fel. ”Vi har svårt att konkurrera och bli en attraktiv arbetsgivare”, säger Katarina Berg, HR-chef på Spotify.
NYHET Publicerad:

OKQ8 Scandinavia satsar på nyanlända akademiker

PRAKTIK Förra året erbjöd OKQ8 Scandinavia utländska akademiker praktik på sina kontor. Nu har projektet blivit permanent och förhoppningen är att göra det skandinaviskt.
NYHET Publicerad:

Utanförskap hotar vid dålig språkintroduktion

SEMINARIUM 36 000 ungdomar läser språkintroduktionsprogram på gymnasiet för att kunna gå nationella program. Men resultaten är för dåliga och ungdomarna riskerar att fastna i utanförskap. "Vi behöver vara nytänkande och våga testa saker för att förbättra resultatet", säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Språkintroduktionsprogrammet måste förbättras nu

KOMMENTAR Nästan var femte elev på gymnasieskolan läser på ett introduktionsprogram, vid årskurs ett är det var fjärde elev. Men det fungerar inte tillräckligt bra. Därför är det angeläget att Språkintroduktionsprogrammet snabbt förbättras. Det skriver skolexpert Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Ubi jobbar 160 procent – utvisas

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sedan Ubi kom som asylsökande från Sydostasien för knappt två år sedan, har han jobbat mer än heltid hos två arbetsgivare. Nu har han fått avslag på sin asylansökan och tvingas lämna landet. ”Utöver den personliga sorgen, så är det brutalt för verksamheten att han bara försvinner från en dag till en annan”, säger hans arbetsgivare Josefin Elmer, ägare till O´ Learys i Mora.
NYHET Publicerad:

Samverkan ger nyanlända jobb i Sunne 

INTEGRATION Sunne är den kommun som är näst bäst i landet på att få nyanlända i arbete. Bakom framgången ligger ett bra företagsklimat, nära samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och näringsliv, och att företagare vill och vågar ta in personer som inte kan perfekt svenska.
NYHET Publicerad:

Vassare integration ger 400 miljoner i vinst

DEBATTARTIKEL Svenskt Näringsliv presenterar en ny rapport med två reformförslag för att få nyanlända i arbete. Tillsammans kan de leda till 400 miljoner kronor i samhällsekonomisk vinst. "Integrationen är en ödesfråga för Sverige", skriver Mikaela Almerud, expert utbildning och kompetensförsörjning och Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

”Bryt tabut kring enkla jobb”

INTEGRATION Många arbetsplatser skulle tjäna på att ta in någon som utför enkla uppgifter som inte kräver utbildning, eller ens kunskaper i svenska. Men för att arbetsgivare ska ta steget krävs någon ekonomisk lättnad, enligt Lee Wermelin som gjort att 50 invandrarkvinnor nu jobbar inom förskolan.
NYHET Publicerad:

Uppförsbacke för nyanlända företagare

ARBETSMARKNAD Utrikesfödda drar sig för att starta eget. Språkbarriär, låg utbildning, brist på stöd och byråkratiska system är hinder på vägen till det egna företaget och en försörjning. Ett undantag är syrier. De är mer benägna att starta företag än andra invandrargrupper.
NYHET Publicerad:

"Det känns som att jag fått in en fot på arbetsmarknaden"

INTEGRATION Gröna Lunds nöjespark i Stockholm satsade inför sommaren på att anställa nyanlända. 21-åriga Basel Elias från Syrien är en av dem som fått sitt första jobb i Sverige på tivolit. "Det är ett jobb som hjälpt mig mycket faktiskt. Det var lite kämpigt att komma till Sverige i början", säger han.