"Vi väljer inte elever som ska gå här på skolan"

NYHET Publicerad

UTBILDNING Det krävdes tillbyggnader på skolan och vidareutbildning av personalen. Men idag är det ingen på friskolan Nova Montessori som ångrar beslutet att ta emot en synskadad elev. Tvärtom har det gett nya erfarenheter och förstärkt sammanhållningen på skolan.

Albus Andersson, elev på Nova Montessoriskolan i Kungsbacka.

Albus Andersson har en synskada och ser ingenting nedanför midjehöjd. På friskolan Nova Montessori får han rätt typ av stöd för att klara skolan.

Foto: Annika Olsson
Albus Andersson, elev på Nova Montessoriskolan i Kungsbacka, med sin lärare och assistent.

På Nova Montessori har läraren Sofia fått ett extra ansvar för synskadade Albus, som också har assistenten Emil som stöd.

Foto: Annika Olsson

– Albus stod i vår kö och det var självklart att vi skulle ta emot honom, vi har inte rätt att välja elever men framför allt, varför skulle vi säga nej?

Det säger Susanne Palmgren, rektor på friskolan Nova Montessori i Kungsbacka där Albus, som har nedsatt syn går. Det hindrar inte den sjuåriga killen med kritvitt hår, hatt och svarta solglasögon från att klänga runt i klätterställningen tillsammans med sina kompisar – trots att han inte ser något nedanför midjehöjd.

– Jag oroade mig kopiöst för hur det skulle gå. Vi hade en plats på en kommunal skola men hans båda bröder gick här och trivdes så bra. Vi pratade med rektorn som lyssnade på våra behov. Hon var tydlig med att det var ett stort steg och ville ta sig en funderare på hur skolan skulle anpassas på bästa sätt, säger mamma Jonna Andersson.

Att ta emot Albus på skolan blev inledningen på en process som involverade investeringar i själva skolmiljön men framför allt vidareutbildning av personalen och nya kunskaper om vad det innebär att leva med synsvårigheter.

– Vi hade täta och bra kontakter med kommunen både före och efter att vi kom fram till beslutet att Albus skulle gå här. Utan ett tilläggsbelopp kunde vi inte klara att bygga ett solskydd på skolgården, utrusta alla fönster med persienner och över huvud taget röja undan en del fysiska hinder i miljön. Men framför allt behövde vi anställa en resursperson och avdela en av lärarna, fortsätter Susanne Palmgren.

Det tilläggsbelopp som skolan numera får täcker en del av kostnaderna, resten står skolan för ur den vanliga driftsbudgeten. Men idag är det ingen som ångrar beslutet.

– Det har berikat hela vår verksamhet, eleverna och lärarna. Sofia Berglund, den lärare som arbetar tillsammans med Albus, sitter idag i ett nationellt råd för synskadade elever. Vi arbetar enligt montessoripedagogiken som bygger på att varje elev ska vara i centrum och det här är ett tydligt exempel på det och hur bra det fungerar.

Just nu pågår en het debatt i media om friskolor, känner du igen dig i den?

– Nej, det gör jag inte. Alla friskolor dras över en kam och det är inte bra.

Hur påverkar det klimatet för friskolorna?

– Jag tror att många kan dra sig för att söka till en friskola och det gör framtiden osäker. Det är olika bud från olika partier och vi diskuterar ofta om friskolorna kommer att finnas kvar på sikt. För oss är det en självklarhet att vi ska finnas kvar.

Hur kan den negativa bilden av friskolorna ändras?

– Vi rektorer och pedagoger måste bli mer synliga i debatten, inte lämna över den till andra. Det viktiga är att visa på de goda exemplen.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Likvärdighetsutredning missar målet

KOMMENTAR Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår ett förändrat skolval. "Svenskt Näringsliv anser att utredningen landar i ett antal mycket problematiska förslag", skriver Magnus Wallerå, chef för utbildning, forskning & innovation.
NYHET Publicerad:

Rätt program ökar chanserna att klara av gymnasieskolan

KOMMENTAR 25 procent av gymnasieeleverna, som går det avslutande året på högskoleförberedande program, studerar inte vidare, enligt nya siffror från SCB. Bättre går det för dem som går ett yrkesprogram. Chanserna att klara av gymnasieskolan ökar om eleverna väljer rätt program, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem

DEBATT Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.    
NYHET Publicerad:

Skolinspektionen ska visa musklerna

UTBILDNING Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa ingripanden. Utvecklingen är positiv, men den kan bli bättre. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Karin Rebas och Johan Olsson som lyfter fem reformområden.
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

DN Debatt. ”Gymnasiets yrkesprogram leder snabbast till jobb”

DEBATT Ny statistik visar att det är stor skillnad mellan olika gymnasieprogram i hur lång tid det tar för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka medvetenheten om hur programmen står sig på arbetsmarknaden, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt näringsliv, på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar ger välbetalda jobb

UTBILDNING Studenter från yrkesutbildningar har en gynnsam löneutveckling, visar siffror från SCB som Ekonomifakta har sammanställt.
NYHET Publicerad:

PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar

KOMMENTAR Det finns anledning att glädjas åt den senaste PISA-undersökningen, men inte skäl att slå sig till ro. Utmaningarna är fortfarande avsevärda. Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer för att ytterligare stärka resultaten i skolan, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så blir studie- och yrkesvägledningen bättre

KOMMENTAR Skolans studie- och yrkesvägledning måste bli bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Skolexperterna Karin Rebas och Johan Olsson föreslår ett SYV-index med parametrar som till exempel måluppfyllelse i grundskolan, studieavbrott i gymnasiet och övergång till jobb.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Så blir studievägledningen effektivare

UTBILDNING Studievägledningen i den svenska skolan måste bli bättre, anser flera instanser. Större möjligheter att mäta och följa upp verksamheten samt en övergripande strategi på området är centralt, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Företagen måste få större inflytande över yrkesutbildningar  

DEBATT Företag efterfrågar kompetens från gymnasial yrkesutbildning, men vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kompetenskrisen kräver att staten och privata företag tar ett större ansvar för utformningen av yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus

KOMMENTAR Sverige satsar stora belopp på skolan, förväntningarna på goda resultat är höga. När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.
NYHET Publicerad:

Sambanden mellan skolval och flyttlass borde diskuteras mer

KOMMENTAR Sambanden mellan skolvalet och flyttbenägenheten borde få en större plats i diskussionen om det svenska skolsystemet, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så får Sveriges elever en bättre skolgång

UTBILDNING Allt fler elever går ut skolan utan godkänt i alla ämnen. För att vända trenden har Svenskt Näringsliv tagit fram fem konkreta förslag. ”Ju bättre prestationer på nationella prov, desto högre blir tillväxten”, sa rapportförfattaren Anders Morin vid ett seminarium.