Christina Stark, vd på Väderstad Holding, Maria Olofsson, vd på Bil AB Ove Olofsson, Carin Stoeckmann, vd på Byggmästarn i Skåne AB och Caroline Cederblad, vd på Sabis.

Christina Stark, vd på Väderstad Holding, Maria Olofsson, vd på Bil AB Ove Olofsson, Carin Stoeckmann, vd på Byggmästarn i Skåne AB och Caroline Cederblad, vd på Sabis.

Fler kvinnor är chefer inom näringslivet

NYHET Publicerad

JÄMSTÄLLDHET Mer än var tredje chef inom näringslivet är kvinna. Det är en fördubbling de senaste 20 åren och idag är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor som jobbar inom näringslivet i stort, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.

Carina Lindfelt

Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Näringslivet är i dag Sveriges största arbetsmarknad för kvinnor med ungefär 1,1 miljoner arbetande kvinnor. Det finns runt 147 000 chefer inom Svenskt Näringslivs medlemsföretag och drygt 55 000 av dessa, 37,5 procent, är kvinnor. Det innebär att över en tredjedel av cheferna inom näringslivet är kvinnor. Chefspositionerna sammanfaller för första gången med hur det ser ut på arbetsmarknaden i stort då antalet kvinnor som arbetar inom näringslivet är 38 procent.

– Vi kan konstatera att andelen chefer som är kvinnor nu är lika hög som andelen kvinnor i näringslivet. Andelen kvinnliga chefer ökar på alla chefsnivåer. Det är en positiv utveckling och en långsiktig trend. Att fler kvinnor blir chefer är ett väntat resultat av kvinnors högre utbildningsnivå och ett medvetet arbete ute på våra företag, säger Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsfrågor i Svenskt Näringsliv.

Andelen kvinnor som är chefer inom näringslivet har mer än fördubblats de senaste 20 åren, samtidigt som den totala andelen kvinnor har varit ganska oförändrad. Det betyder att kvinnorna klättar uppåt i karriären inom näringslivet. Mellan åren 2016 och 2017 var 39 procent av de nyutsedda cheferna kvinnor.

Sektorerna varierar något, men inte mycket. Inom byggnadsverksamhet och transportbranschen är andelen kvinnor som är chefer något högre än andelen som arbetar inom branscherna. Inom industrin ligger andelen på exakt samma nivå på runt 24 procent.

För andra branscher, som handel- hotell- och restaurang samt jord- och skogsbruk, är andelen kvinnliga chefer något lägre än andelen kvinnor som jobbar inom dessa branscher. Utmärkande för handel- hotell- och restaurangbranschen är dock att kvinnor och män är chefer i lika hög utsträckning.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fler kvinnor är chefer inom näringslivet

JÄMSTÄLLDHET Mer än var tredje chef inom näringslivet är kvinna. Det är en fördubbling de senaste 20 åren och idag är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor som jobbar inom näringslivet i stort, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu tar kvinnorna över chefsgörat

JÄMSTÄLLDHET Ute på företagen pågår ett ständigt arbete med att förbättra jämställdheten. År efter år ökar andelen kvinnor som har ett chefsjobb. "Vår statistik visar att allt fler kvinnor tar en chefsposition", sade Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Regeringen dumpar kvoteringsförslag

KVOTERING Regeringen backar om kvotering till bolagsstyrelser. ”Det är ett mycket positivt besked”, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Fel lagstifta om kvotering till styrelser

REMISS Regeringen vill lagstifta om könskvotering till börsbolagens styrelser. Svenskt Näringsliv anser att det är fel väg att gå. Huvudinvändningen är att det är ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten.
NYHET Publicerad:

Lemne: "Regeringen fortsätter attackera äganderätten”

POLITIK Regeringen föreslår en lag om kvotering till bolagsstyrelser. Senast 2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars bötfälls bolagen. ”Det är ett ingripande i äganderätten och bidrar inte till att förbättra företagsklimatet i Sverige”, säger Carola Lemne, vd i Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Norsk kritik: ”Kvotering inte rätt väg att gå"

KVOTERING Kvotering av kvinnor i näringslivet, framför allt i styrelserummen, har diskuterats länge. Men kvoteringslagen i grannlandet Norge har gett liten effekt för fler kvinnor i övriga positioner i bolagen. ”Statistiken visar att kvotering inte innebär en quick-fix”, sa Kristina Jullum Hagen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv säger bestämt nej till det förslag till EU-regler om könskvotering i bolagsstyrelser som EU-kommissionen presenterade i går. Det skriver Anne Wigart, expert på bolagsrätt och bolagsstyrningsfrågor, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

"Positiv särbehandling är också diskriminering"

KVOTERING Kvotering är den nya tidens maktmissbruk, menar Gunnar Strömmer, jurist på Centrum för rättvisa. Att använda diskriminering för att komma bort från diskriminering är fel metod, menar han.