Förändringens vindar – Kvinnor i arbete och ledning i näringslivet

RAPPORT Publicerad
Kvinnor_i_arbete.pdf

Att kunna rekrytera den bästa kompetensen är företagens viktigaste drivkraft i att vara attraktiva arbetsgivare för alla. Det ser vi bland annat genom att andelen kvinnor på chefspositioner i näringslivet ökar konstant. I den här rapporten presenteras aktuell statistik över kvinnor och män i näringslivet och fem företag berättar om hur de arbetar med jämställdhet och mångfald utifrån sina behov och förutsättningar.

Författare