Norsk kritik: ”Kvotering inte rätt väg att gå"

NYHET Publicerad

KVOTERING Kvotering av kvinnor i näringslivet, framför allt i styrelserummen, har diskuterats länge. Men kvoteringslagen i grannlandet Norge har gett liteneffekt för fler kvinnor i övriga positioner i bolagen. ”Statistiken visar att kvotering inte innebär en quick-fix”, sa Kristina Jullum Hagen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) under ett seminarium.

Inom det svenska näringslivet finns det idag fler kvinnor än någonsin på chefsposition och i styrelserna än någonsin förr. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som idag kommer de svenska börsnoterade bolagen ha 50 procent kvinnor i styrelseledningen inom tio år. Det visar ny statistik från andra AP-fondens jämställdhetsindex. Siffrorna visar en tydlig ökning de senaste tre åren. Det är en positiv utveckling, om än något för långsam, enligt Christina Olivecrona, andra AP-fonden.

Fortfarande är det storbolagen som knyter till sig flest kvinnor, men det måste också sättas i relation till den bransch bolaget verkar inom, sa Christina Olivecrona under ett seminarium i ämnet, anordnat av Svenskt Näringsliv.

– En mansdominerad bransch har ofta fler män i ledningen, och vice versa, sa hon.

Fler kvinnor på fler poster

Andra AP-fondens statistik riktar enbart in sig på börsnoterade bolag. Svenskt Näringsliv har å sin sida samlat in lönestatistik från hela den privata sektorn. Inom Svenskt Näringslivs medlemsföretag är omkring 39 procent kvinnor, en stabil nivå de senaste åren. Störst ökande är trenden för kvinnor i chefspositioner, vilka idag utgör 37 procent inom medlemsföretagen. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Men även om det generellt sett ser bättre ut ur jämställdshetsperspektivet än någonsin, så finns det branscher där utvecklingen går åt fel håll. Inom IT-branschen går det knackigt, även om den globala koncernen CGI är ett av de företag som leder ligan. I Sverige har företaget 4 000 medarbetare, av vilka 28 procent är kvinnor. Det är högre än genomsnittet, vilket är glädjande, menar vd:n för den svenska verksamheten, Per Fors.

Men han anser också att siffran borde vara högre, både generellt och i chefsposition. Målet är att få upp antalet kvinnor i ledningen på CGI till 40 procent, från dagens 35 procent.

–  Det går för långsamt, sedan några år går det till och med bakåt i branschen, vilket är anmärkningsvärt. Vi måste börja med att få in fler kvinnor i rätt utbildningar, och sudda bort attitydförändringar. IT är mycket roligare idag, och vi strävar efter en bra balans i våra team, sa han.

Norsk kvotering når inte ända fram

I Norge har man sedan några år tillbaka provat den metod många svenska företag ställer sig kritisk till- könskvotering i börsnoterade bolagsstyrelser. Sedan 2006 måste norska börsnoterade bolag ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser, annars riskerar de stränga påföljder.

Förhoppningen var att effekterna skulle ”spilla över” till resten av företagsleden och därmed öka andelen kvinnor överlag, vilket inte blev fallet. Kvotering leder inte till ökad jämställdhet i näringslivet, konstaterade Kristina Jullum Hagen, på Svenskt Näringslivs norska motsvarighet, NHO.

– Faktum är att Sverige ligger före Norge, och det utan lagstiftning. Jag delar åsikten att ett jämställt näringsliv är att sträva efter, men jag ser inte att kvotering är rätt väg dit. Det lagen har gjort är att få fram 900 kvinnliga styrelseledamöter, men det utan att kunna ändra de underliggande strukturerna. Det visar att kvotering inte betyder en quick-fix för jämställdheten, sa Kristina Jullum Hagen.

Valberedningens betydelse

Det höll Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv, och Helena Stjernholm, vd Industrivärden, med om. Båda styrelseproffsen har suttit i flertalet valberedningar, och ville betona valberedningens funktion i arbetet att hitta kompetent personal för företaget, oavsett kön eller annat.

– Det är valberedningen som vet vilken kompetens företaget behöver och bygga det pussel som krävs för att skapa bra styrelser och ledningsgrupper. Därför blir det farligt när politiken flyttar in på bolagsgolvet, sa Caroline av Ugglas.

Helena Stjernholm höll med.

– Hotet om kvotering har säkert bidragit i viss mån till den ökningen av andelen kvinnor i styrelserna vi ser idag. Med det sagt tycker jag inte att kvotering är rätt väg att gå, vilket vi kan se när vi jämför Norge och Sverige.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nu tar kvinnorna över chefsgörat

JÄMSTÄLLDHET Ute på företagen pågår ett ständigt arbete med att förbättra jämställdheten. År efter år ökar andelen kvinnor som har ett chefsjobb. "Vår statistik visar att allt fler kvinnor tar en chefsposition", sade Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Regeringen dumpar kvoteringsförslag

KVOTERING Regeringen backar om kvotering till bolagsstyrelser. ”Det är ett mycket positivt besked”, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Fel lagstifta om kvotering till styrelser

REMISS Regeringen vill lagstifta om könskvotering till börsbolagens styrelser. Svenskt Näringsliv anser att det är fel väg att gå. Huvudinvändningen är att det är ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten.
NYHET Publicerad:

Lemne: "Regeringen fortsätter attackera äganderätten”

POLITIK Regeringen föreslår en lag om kvotering till bolagsstyrelser. Senast 2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars bötfälls bolagen. ”Det är ett ingripande i äganderätten och bidrar inte till att förbättra företagsklimatet i Sverige”, säger Carola Lemne, vd i Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Norsk kritik: ”Kvotering inte rätt väg att gå"

KVOTERING Kvotering av kvinnor i näringslivet, framför allt i styrelserummen, har diskuterats länge. Men kvoteringslagen i grannlandet Norge har gett liten effekt för fler kvinnor i övriga positioner i bolagen. ”Statistiken visar att kvotering inte innebär en quick-fix”, sa Kristina Jullum Hagen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ledarskapet fortsätter att utvecklas i näringslivet

SOMMARKRÖNIKAN På bara ett år har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat med mer än tre procentenheter. Trots detta kommer allt oftare utspel från politiker om kvotering, skriver Carina Lindfelt, chef för Arbetsmarknad och förhandlingsservice.
NYHET Publicerad:

Fler kvinnor tar chefsjobb

SAMHÄLLSEKONOMI En ny rapport visar att andelen kvinnor på chefsposter på olika nivåer ökar bland medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv. Idag är mer än var tredje chef en kvinna.
NYHET Publicerad:

Allt fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv samlar regelbundet in statistik från medlemsföretagen. Vad gäller chefsstatistiken så fortsätter trenden med att fler kvinnor blir chefer. "Vad som är särskilt intressant är att det rör på sig inom de mansdominerade branscherna", säger Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad och Förhandlingsservice.
NYHET Publicerad:

En av tre butikschefer på Axfood är kvinna

JÄMSTÄLLDHET När Axfood grundades 2000 var samtliga butikschefer män, idag är 29 procent av Axfoods butikschefer kvinnor. "Vi har jobbat aktivt med att få fram kvinnliga chefer, både genom rekrytering och utbildning", säger Louise Ring, HR-direktör på Axfood.
NYHET Publicerad:

Kvotering oacceptabelt ingrepp

KVOTERING Svenskt Näringsliv säger bestämt nej till tvingande regler om könskvotering till börsbolagens styrelser.
NYHET Publicerad:

Nej till kvotering

STYRELSEARBETE Gustav Fridolin (MP) väcker liv i frågan om kvotering av bolagsstyrelser. Svenskt Näringsliv säger nej till lagstiftning.
NYHET Publicerad:

På Ramböll vågar kvinnor ta klivet till chef

JÄMSTÄLLDHET På två år har företaget Ramböll fördubblat andelen kvinnor i chefsposition. ”Vi jobbar långsiktigt med dessa frågor, men det är såklart kul att vi ser resultat redan nu”, säger Yvonne Ronnerfors, kommunikationschef på Ramböll.
NYHET Publicerad:

Snart varannan damernas i chefsposition

CHEFSKAP Antalet kvinnor på chefsposter inom näringslivet ökar snabbt. Av de drygt 14 000 medarbetare som utsågs till chefer mellan 2012 och 2013 var hela 40 procent kvinnor. "Det är en tydlig trend som vi sett under många år men som har svårt att få genomslag i media", säger Carina Lindfelt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid hotar förskolejobb

JOBB Elisabeth Kvanman, vd för Måbra förskolor, strävar efter att erbjuda alla anställda heltidstjänster. Men hon är kritisk till att lagstifta i frågan. ”Det skulle innebära att jag måste lägga ned delar av mina bolag, säger hon.
NYHET Publicerad:

"Kvotering är ett trubbigt instrument"

JÄMSTÄLLDHET Bolagsstyrelserna blir mer jämställda. Det menar Petra Hedengran, ansvarig för bolagsstyrning på Investor. Hon är försiktigt optimistisk. "Det är viktigt att stärka mångfalden, både när det gäller kön och etnicitet, men regleringar är inte vägen att gå", säger hon.
NYHET Publicerad:

Kvoteringsförespråkare gör det lätt för sig

KVOTERING Sverige är fjärde bästa land bland EU:s medlemsstater när det gäller andelen kvinnor i de största börsnoterade bolagen. "Toppositionerna i Sverige och Finland har uppnåtts genom självreglering", skriver Anne Wigart, expert på bolagsrätt.
NYHET Publicerad:

Attityder viktigt för ökad jämställdhet

JÄMSTÄLLDHET På konsult- och revisionsföretaget Grant Thornton har andelen kvinnliga chefer ökat från 10 till 40 procent. Det visar att företag som vill få till en attitydförändring kan göra skillnad på egen hand. "Alla negativa kommentarer till trots så tycker jag att det går framåt i näringslivet", säger vd Peter Bodin.
NYHET Publicerad:

Kvinnorna ökar i alla chefskategorier

UNDERSÖKNING Andelen kvinnliga chefer ökar stadigt, visar ny statistik från Svenskt Näringsliv. Störst är ökningen bland nyutnämnda chefer, där 39 procent var kvinnor 2012. Därmed är andelen kvinnor bland de nya cheferna lika hög som andelen kvinnor i näringslivet.
NYHET Publicerad:

Ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv säger bestämt nej till det förslag till EU-regler om könskvotering i bolagsstyrelser som EU-kommissionen presenterade i går. Det skriver Anne Wigart, expert på bolagsrätt och bolagsstyrningsfrågor, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mycket har hänt utan kvotering

RAPPORT Ofta sägs det att jämställdheten går för långsamt och att kvotering behövs. Men en ny rapport visar att mycket har hänt på området.
Carina Lindfeldt, chef arbetsmarknad, ligger bakom rapporten "Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten".