Regeringen dumpar kvoteringsförslag

NYHET Publicerad

KVOTERING Regeringen backar om kvotering till bolagsstyrelser. ”Det är ett mycket positivt besked”, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.

Carola Lemne

Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.

En majoritet i riksdagens civilutskott stoppar regeringens planer på att lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser.

– En sådan reglering hade varit ett kraftfullt ingrepp i äganderätten. Dessutom hade det varit en helt onödig reglering. Utvecklingen går i rätt riktning med alltfler kvinnor på ledande positioner i näringslivet, säger Carola Lemne.

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar snabbt. 2016 är andelen drygt 30 procent att jämföra med 22 procent 2010. Dessutom visar siffror från Svenskt Näringsliv att andelen kvinnor på ledande position ökar. Av de 17 400 personer som fick en chefspost 2014-2015 i Svenskt Näringslivs medlemsföretag var 39 procent kvinnor.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nu tar kvinnorna över chefsgörat

JÄMSTÄLLDHET Ute på företagen pågår ett ständigt arbete med att förbättra jämställdheten. År efter år ökar andelen kvinnor som har ett chefsjobb. "Vår statistik visar att allt fler kvinnor tar en chefsposition", sade Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Regeringen dumpar kvoteringsförslag

KVOTERING Regeringen backar om kvotering till bolagsstyrelser. ”Det är ett mycket positivt besked”, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Fel lagstifta om kvotering till styrelser

REMISS Regeringen vill lagstifta om könskvotering till börsbolagens styrelser. Svenskt Näringsliv anser att det är fel väg att gå. Huvudinvändningen är att det är ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten.
NYHET Publicerad:

Lemne: "Regeringen fortsätter attackera äganderätten”

POLITIK Regeringen föreslår en lag om kvotering till bolagsstyrelser. Senast 2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars bötfälls bolagen. ”Det är ett ingripande i äganderätten och bidrar inte till att förbättra företagsklimatet i Sverige”, säger Carola Lemne, vd i Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Norsk kritik: ”Kvotering inte rätt väg att gå"

KVOTERING Kvotering av kvinnor i näringslivet, framför allt i styrelserummen, har diskuterats länge. Men kvoteringslagen i grannlandet Norge har gett liten effekt för fler kvinnor i övriga positioner i bolagen. ”Statistiken visar att kvotering inte innebär en quick-fix”, sa Kristina Jullum Hagen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ledarskapet fortsätter att utvecklas i näringslivet

SOMMARKRÖNIKAN På bara ett år har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat med mer än tre procentenheter. Trots detta kommer allt oftare utspel från politiker om kvotering, skriver Carina Lindfelt, chef för Arbetsmarknad och förhandlingsservice.
NYHET Publicerad:

Fler kvinnor tar chefsjobb

SAMHÄLLSEKONOMI En ny rapport visar att andelen kvinnor på chefsposter på olika nivåer ökar bland medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv. Idag är mer än var tredje chef en kvinna.
NYHET Publicerad:

Allt fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv samlar regelbundet in statistik från medlemsföretagen. Vad gäller chefsstatistiken så fortsätter trenden med att fler kvinnor blir chefer. "Vad som är särskilt intressant är att det rör på sig inom de mansdominerade branscherna", säger Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad och Förhandlingsservice.
NYHET Publicerad:

En av tre butikschefer på Axfood är kvinna

JÄMSTÄLLDHET När Axfood grundades 2000 var samtliga butikschefer män, idag är 29 procent av Axfoods butikschefer kvinnor. "Vi har jobbat aktivt med att få fram kvinnliga chefer, både genom rekrytering och utbildning", säger Louise Ring, HR-direktör på Axfood.
NYHET Publicerad:

Kvotering oacceptabelt ingrepp

KVOTERING Svenskt Näringsliv säger bestämt nej till tvingande regler om könskvotering till börsbolagens styrelser.
NYHET Publicerad:

Nej till kvotering

STYRELSEARBETE Gustav Fridolin (MP) väcker liv i frågan om kvotering av bolagsstyrelser. Svenskt Näringsliv säger nej till lagstiftning.
NYHET Publicerad:

På Ramböll vågar kvinnor ta klivet till chef

JÄMSTÄLLDHET På två år har företaget Ramböll fördubblat andelen kvinnor i chefsposition. ”Vi jobbar långsiktigt med dessa frågor, men det är såklart kul att vi ser resultat redan nu”, säger Yvonne Ronnerfors, kommunikationschef på Ramböll.
NYHET Publicerad:

Snart varannan damernas i chefsposition

CHEFSKAP Antalet kvinnor på chefsposter inom näringslivet ökar snabbt. Av de drygt 14 000 medarbetare som utsågs till chefer mellan 2012 och 2013 var hela 40 procent kvinnor. "Det är en tydlig trend som vi sett under många år men som har svårt att få genomslag i media", säger Carina Lindfelt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid hotar förskolejobb

JOBB Elisabeth Kvanman, vd för Måbra förskolor, strävar efter att erbjuda alla anställda heltidstjänster. Men hon är kritisk till att lagstifta i frågan. ”Det skulle innebära att jag måste lägga ned delar av mina bolag, säger hon.
NYHET Publicerad:

"Kvotering är ett trubbigt instrument"

JÄMSTÄLLDHET Bolagsstyrelserna blir mer jämställda. Det menar Petra Hedengran, ansvarig för bolagsstyrning på Investor. Hon är försiktigt optimistisk. "Det är viktigt att stärka mångfalden, både när det gäller kön och etnicitet, men regleringar är inte vägen att gå", säger hon.
NYHET Publicerad:

Kvoteringsförespråkare gör det lätt för sig

KVOTERING Sverige är fjärde bästa land bland EU:s medlemsstater när det gäller andelen kvinnor i de största börsnoterade bolagen. "Toppositionerna i Sverige och Finland har uppnåtts genom självreglering", skriver Anne Wigart, expert på bolagsrätt.
NYHET Publicerad:

Attityder viktigt för ökad jämställdhet

JÄMSTÄLLDHET På konsult- och revisionsföretaget Grant Thornton har andelen kvinnliga chefer ökat från 10 till 40 procent. Det visar att företag som vill få till en attitydförändring kan göra skillnad på egen hand. "Alla negativa kommentarer till trots så tycker jag att det går framåt i näringslivet", säger vd Peter Bodin.
NYHET Publicerad:

Kvinnorna ökar i alla chefskategorier

UNDERSÖKNING Andelen kvinnliga chefer ökar stadigt, visar ny statistik från Svenskt Näringsliv. Störst är ökningen bland nyutnämnda chefer, där 39 procent var kvinnor 2012. Därmed är andelen kvinnor bland de nya cheferna lika hög som andelen kvinnor i näringslivet.
NYHET Publicerad:

Ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv säger bestämt nej till det förslag till EU-regler om könskvotering i bolagsstyrelser som EU-kommissionen presenterade i går. Det skriver Anne Wigart, expert på bolagsrätt och bolagsstyrningsfrågor, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mycket har hänt utan kvotering

RAPPORT Ofta sägs det att jämställdheten går för långsamt och att kvotering behövs. Men en ny rapport visar att mycket har hänt på området.
Carina Lindfeldt, chef arbetsmarknad, ligger bakom rapporten "Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten".