Reformera LAS, Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd skapar en stel arbetsmarknad vilket i sin tur hämmar den svenska konkurrenskraften. Det blir mer riskfyllt att anställa och svårt att behålla nyckelpersoner i dåliga tider.

Ett kontrakt med en penna och ett par glasögon.
Foto: Colourbox.com

Lagen om anställningsskydd hämmar jobbskapande, försvårar för personer med begränsad utbildning eller erfarenhet att få ett jobb och har negativ inverkan på företagens kompetensförsörjning.

Lagen om anställningsskydd (LAS) fick sin utformning i början av 1970-talet och har i stora drag varit oförändrad sedan dess. Lagen skapades med 1960-talets arbetsmarknad för ögonen. Förutsättningarna på arbetsmarknaden är helt annorlunda idag och LAS är inte anpassad till vår moderna arbetsmarknad. Dessutom medför utformningen av lagstiftningen en rad negativa effekter på arbetsmarknadens funktionssätt.

För att stärka förutsättningarna för jobbskapande och konkurrenskraft behöver LAS reformeras i grunden. Lagstiftningen behöver både beakta medarbetares behov av trygghet i arbetslivet samtidigt som företagens behov av omställningsförmåga och flexibilitet tillgodoses.