Företagare om LAS

Turordningsreglerna och reglerna för uppsägning av personliga skäl i lagen om anställningsskydd, LAS är en av de största anledningarna till att företag som vill och kan ändå väljer att inte anställa. Här nedan kan du läsa företagarnas egna historier.

Företagare om LAS

NYHET Publicerad:

Långa uppsägningstider är det största problemet

”Om det krisar till sig för ett företag gäller det att fort, väldigt fort, kraftigt minska kostnaderna. Då kan de långa uppsägningstiderna bli förödande för bolaget.” Det är det verkligt stora problemet med LAS, menar Ingemar Eriksson.
NYHET Publicerad:

LAS försvårar för ungdomarna

En liten företagare behöver en mer flexibel lagstiftning för att kunna driva företag även genom långkonjunkturer och marknadsförändringar. Annelie Petersén äger och driver tre skobutiker i Nässjö, Värnamo och Vetlanda under namnet Bonvings Skor.
NYHET Publicerad:

Per-Ove fick betala för att jobbskolkaren skulle sluta

Medarbetaren dök bara upp på jobbet några få dagar under flera månader. Men det räckte inte för uppsägning. För att slippa en seg rättsprocess betalade Per-Ove Kårfors, Orto Novo, 100 000 kronor för att medarbetaren skulle sluta.
NYHET Publicerad:

Lättnader i LAS bättre än det Arbetsförmedlingen gör

”Allt blir så befängt. LAS fungerar som en gigantisk stoppkloss och gynnar verkligen inte företagsamheten, alltså det som hela Sveriges välfärd bygger på”, understryker Christer Hellström.
NYHET Publicerad:

Alla rättigheter på arbetstagarens sida

Trots att den nyanställde projektledaren både misskötte sig och var impopulär bland kunderna, gick det inte att avsluta anställningen. Patric Ramberg på Faveo Projektledning AB vet att en felrekrytering kan ha ett högt pris.
NYHET Publicerad:

LAS hade tvingat bort viktiga medarbetare

Lågkonjunkturen klarade Catrin Jalkander, Hit & Dit Alltjänst , med hjälp av de reserver som fanns i företaget. "Jag borde varslat, men LAS hade tvingat bort viktiga medarbetare, så vi drev företaget med förlust och hoppades på en vändning", säger hon.
NYHET Publicerad:

Man skulle vilja ha regler med mjukare kanter

I Hultsfred finns produktionen för Team Tejbrant AB. Här tillverkas väderskydd, fastighetstavlor, spelarbås och mängder med andra, liknande produkter. Tommy Johansson är VD för verksamheten i Hultsfred och har lång erfarenhet som arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Rädd att förlora makten över sitt livsverk

När it-bubblan brast bestämde sig Heléne Johansson för att byta chefshatten mot bagarmössan. Nio år senare driver hon populära Brunkebergs Bageri i centrala Stockholm. Hon ser egentligen bara ett hinder för att kunna fortsätta att utveckla sitt livsverk – Las.
NYHET Publicerad:

"Glöd och engagemang viktigare än antal år i företaget"

LAS Sara Carlemår är delägare i aktiebolaget Samba Marknad. Idag är de fem anställda i företaget. Hon har varit arbetsgivare i fyra år, och det senaste anställningsavtalet skrevs på i februari i år.
NYHET Publicerad:

Turordningsreglerna slår hårdast mot de unga

LAS ”Turordningsreglerna slår framför allt mot yngre medarbetare och försvårar för dem att komma in på arbetsmarknaden. Av naturliga skäl har de ingen lång anställningstid att luta sig mot om ett företag måste göra personalnedskärningar”, konstaterar Göran Ek, som är vd på Fagersta Stainless AB.
NYHET Publicerad:

Jag ser dansk arbetsrätt som ett föredöme

”Den danska modellen för arbetsrätten, Flexicurity, ser jag som mycket attraktiv och som ett föredöme. Här finns den flexibilitet som också Sverige behöver”, betonar serieentreprenören och Gasellföretagaren Lars Wingefors i Karlstad.
NYHET Publicerad:

"Det blir mycket övertid innan jag vågar anställa."

”Det hörs ju på namnet, ”kollektiv”, vad det är för något? Det är föråldrat att se personalgruppen som en klump. Även LAS känns föråldrad och tar varken hänsyn till mina anställda eller till företaget, säger Anna-Karin Jansson”
NYHET Publicerad:

Lagen i vägen för kursgårdens förnyelse

Lottie Orrvik tog över Balingsholm Kursgård – och den befintliga personalen. I sitt arbete för att förnya och utveckla kursgården har hon på sju år bara kunnat göra en enda nyrekrytering eftersom turordningsreglerna inte tillåter att personalstyrkan förnyas.
NYHET Publicerad:

"Bäst-före-datum passerat

LAS ”Turordningsreglerna och annat i LAS är inte längre relevanta. Lagen skrevs 1974 och har totalt förlorat sin aktualitet idag”, menar Anna Karin Tyskhagen, som tillsammans med sin man Jörgen driver Dala Ledstång & Snickeri AB i Rättvik.
NYHET Publicerad:

Låt de allra minsta företagen slippa LAS

I tolv år har Lena Kamph drivit sitt enmansföretag Borlänge Städteknik AB, BST som det oftast kallas. Hon behöver anställa en person och har behövt göra det ganska länge, men väljer ändå att klara sig på egen hand.
NYHET Publicerad:

Företagen måste få välja sin personal

I Älmhult säljs inte bara möbler, där tillverkas också specialmaskiner som väver filtreringsband till pappersindustrin. Företaget heter Texo AB och med en marknad där 95 % av produktionen går på export över hela världen gäller det att ligga i framkant och vara konkurrenskraftig.
NYHET Publicerad:

Individen förlorar på LAS

”De inlåsningseffekter som turordningsreglerna i LAS skapar missgynnar både individerna och företagen. Jag tror att individerna är de allra största förlorarna.” Det säger Anders Arnaryd, vd på byggföretaget Lönn & Söner i Sandviken AB.
NYHET Publicerad:

Dyrt behålla nödvändig kompetens

LAS För en tid sedan tvingades BBAB Media i Malmö till personalnedskärningar. Företaget fick behålla sina nyckelmedarbetare. Den gedigna kompetensen finns kvar, men kostnaden för att få göra avsteg från turordningsreglerna blev hög.
NYHET Publicerad:

Nyckelkompetens måste få väga tyngst

Magnus Larsson driver ett konsultföretag inom affärsmannaskap med fyra medarbetare i företaget. De jobbar till mycket stor del med inhyrda konsulter, och det finns en tydlig tanke med det: "Att vi ska vara mindre känsliga för nedgångar i antalet uppdrag och att vi ska slippa fokusera på sådana saker som LAS", säger han.
NYHET Publicerad:

LAS slår hårdast mot ungdomar

Visst är trygghet för medarbetarna viktigt. Men varför ska en ung familjefar som har jobbat i företaget i två år ha mindre trygghet än en ensamstående 60-åring som jobbat i tjugo år, undrar Nils-Åke Hallström som driver Hallströms verkstäder.
NYHET Publicerad:

Ge kompetensen större genomslag

För Erik Eriksson, VD på Mattsson Metal AB i Mora, är det självklart att medarbetarnas kompetens och inte deras anställningstid måste avgöra vilka som sägs upp om ett företag tvingas till personalminskningar.
NYHET Publicerad:

Tvingades tacka nej till miljonuppdrag

Kent Lennartsson på Adelsö El AB vill gärna utöka verksamheten och anställa fler montörer. Men så länge turordningsreglerna gör att anställningstid går före kompetens vågar han inte. Tidigare felrekryteringar har kostat honom både tid, energi och uteblivna uppdrag.
NYHET Publicerad:

LAS hämmar småföretagens utveckling

”På en friare och därmed rörligare arbetsmarknad har alla lättare att finna ett arbete som passar”, säger Patrik Skantze, Karlskrona Lampfabrik. Han anser att fackliga förhandlare inte känner till småföretagens förutsättningar och därför fungerar inte LAS.
NYHET Publicerad:

Alla rättigheter på arbetstagarens sida

Trots att den nyanställde projektledaren både spred en dålig stämning och var impopulär bland kunderna, gick det inte att säga upp anställningen. Patric Ramberg på Faveo Projektledning AB vet att en felrekrytering kan ha ett högt pris.
NYHET Publicerad:

LAS tyngsta kvarnstenen kring halsen

LAS "LAS och turordningsreglerna är den tyngsta kvarnstenen kring halsen på oss företagare. Med en förändrad LAS kommer företagen att våga anställa i mycket större utsträckning. Arbetslösheten sjunker", konstaterar Göran Debäck på Stuvbutiken AB i Karlstad.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna måste få större bestämmanderätt

Klas Hedlund, VD på måleriföretaget Miljönären, tycker att det är hög tid att arbetsgivarna får större bestämmanderätt, bland annat när det gäller förändringar i personalens sammansättning.
NYHET Publicerad:

LAS ger en osund inlåsningseffekt

LAS bidrar till en orörlig arbetsmarknad där många ungdomar stängs ut och många anställda inte vågar komma vidare i karriären. Det anser Rolf Sandström, företagare i Borlänge.
NYHET Publicerad:

Knivhot inte skäl för uppsägning

Det kom som en chock. Louise Molin fick veta att en av hennes medarbetare var allvarligt psykiskt sjuk, och förstod att han inte kunde arbeta med barn och ungdomar igen. Men att försöka avsluta mannens anställning med hänvisning till personliga skäl ledde till en lång och kostsam tvist. I dag är Louise Molin, vd och ägare till bemanningsföretaget e-Quality Personalkraft, kritisk till skrivningarna i Las om personliga skäl.
NYHET Publicerad:

LAS gör arbetsgivare försiktiga med anställningar

Många arbetsgivare är försiktiga vid nyanställningar eftersom LAS gör att en lång och omfattande process ligger framför dem om de skulle behöva säga upp en anställd. Enligt företagaren Peter Magnusson leder till att ungdomar och personer med invandrarbakgrund inte får jobb.
NYHET Publicerad:

Underleverantörer gör oss mindre beroende av LAS

Företaget Habeo undviker i möjligaste mån att anställa för att minska sitt beroende av LAS. Istället tar företaget hjälp av sina underleverantörer och hyr in arbetskraft. Det har hjälpt dem att behålla sina skickligaste medarbetare.
NYHET Publicerad:

Tryggheten ska finnas i systemet

”När man som företagare tvingas säga upp personal gör man det för att säkra företagets fortlevnad. Det är en krissituation och bästa tänkbara stab av medarbetare behövs. Därför borde företagen själva ha mer att säga till om när det gäller vilka som ska vara kvar i företaget och inte.” Det säger Lena Holst, som tillsammans med sina syskon och kusiner driver familjekoncernen Starka.
NYHET Publicerad:

Alla förlorar på LAS

”Det finns något fundamentalt fel i hur LAS fungerar. Den stelbenta byråkratin i LAS går ut över företagen, medarbetarna och affärerna, vilket ju betyder att alla förlorar.” Detta säger Ingmar Eliasson, som driver sju företag inom elteknik, jordbruk, fastigheter, mekanik och bygg i Blekinge och Småland.
NYHET Publicerad:

LAS föder ängsliga medarbetare

Ann-Charlotte Carlsson tror att de höga sjukskrivningstalen delvis beror på att Las får många att stanna kvar på arbetsplatser där de inte trivs. ”Sverige borde titta på Danmark och dra erfarenheter av hur den danska arbetsmarknaden fungerar”, anser hon.
NYHET Publicerad:

Minska riskerna för arbetsgivaren

LAS Susanne Holm, vd för Smålandsbussen AB, vill ha ett system där arbetsgivaren inte tar alla risker. Hon tror att det avskräcker många från att nyanställa. Samtidigt tycker hon att anställda ska få det lättare att röra sig mellan jobb. "Anställda som inte fungerar på en arbetsplats kan behöva en nyttig omstart", säger hon.
NYHET Publicerad:

LAS hindrar mig att anställa

Det låter inte speciellt lockande att ge bort ett antal arbetstillfällen till samarbetspartners varje år. Ändå är det precis vad Peter Carlsson, vd på Ydre skåp tvingas göra. "Jag ger bort miljonbelopp till mina samarbetspartners. LAS gör att jag inte vågar anställa i den utsträckning jag skulle behöva", säger han.
NYHET Publicerad:

"Turordningsreglerna ger en falsk trygghet"

”Turordningsreglerna ger en falsk trygghet för alla på företaget. När vi längre tillbaka tvingades minska personalstyrkan var det unga och duktiga medarbetare som fick gå”, säger Daniel Eriksson, produktionschef på Nord-Lock AB i Mattmar i Jämtland.
NYHET Publicerad:

Återanställningsrätten det största problemet

Från halvårsskiftet 2008 fram till slutet av 2010 tvingades Kohlswa Gjuteri AB i Kolsva i Västmanland säga upp 30 medarbetare. Företaget har med andra ord den hårda vägen lärt sig hur LAS fungerar i praktiken.
NYHET Publicerad:

Lagen gjorde litet misstag stort

En medveten satsning har gett En annan bokhandel en egen nisch. Ägaren Per Ahlqvist skulle gärna anställa fler av alla de ungdomar som regelbundet söker jobb hos honom. Men efter att ett litet misstag fick stora konsekvenser tvekar han.
NYHET Publicerad:

LAS - en kulturfråga

"Idag lever vi i ett modernt tjänstesamhälle, men regelverket har tyvärr inte följt med utvecklingen och baseras fortfarande på när vi levde i ett traditionellt industrisamhälle. LAS hade kanske en viktig funktion då, men i dag bidrar denna lag till att förhindra framväxten av en flexibel arbetsmarknad", säger Urban Ståhl, Online i Lund AB.
NYHET Publicerad:

Låt de allra minsta företagen slippa LAS

I tolv år har Lena Kamph drivit sitt enmansföretag Borlänge Städteknik AB, BST som det oftast kallas. Hon behöver anställa en person och har behövt göra det ganska länge, men väljer ändå att klara sig på egen hand.
NYHET Publicerad:

LAS cementerar arbetsmarknaden

"De som jobbat på ett och samma ställe tillräckligt länge känner sig säkra och törs inte söka något annat. Förlorarna blir först och främst ungdomar och nyanlända invandrare som har svårt att få sin första anställning", säger Tony Oscarsson, ICA-handlare och VD på ICA Supermarket.
NYHET Publicerad:

Inget samband mellan LAS och trygg anställning

ARBETSMARKNAD LAS skapar en inlåsningseffekt som försvårar för arbetsgivare och anställd. Vid uppsägningar riskerar arbetsgivare att förlora nyckelkompetens. Samtidigt har ungdomar svårt att komma in på arbetsmarknaden, anser Urban Bülow, Stenbergskoncernen.
NYHET Publicerad:

Bra med regler - men gärna med större flexibilitet

”Det har hänt mer än en gång att jag tvingats säga upp en ung och duktig målare mot min vilja, och det trots att det finns äldre målare som faktiskt vill sluta”, säger Evy Svensson som driver Frösö Färg och är platschef på Målerifirma G. Persson.
NYHET Publicerad:

LAS leder till obalans i åldersstrukturen

När krisen inom bilindustrin slog till med full kraft runt årsskiftet 2008/09 stod Kongsberg Automotive i Mullsjö med en övertalighet på 150 personer. "De 40 sist anställda var kopplade till olika utvecklingsprojekt", berättar divisionschef Joachim Magnusson. Men nerdragningen var kopplad till produktionen.
NYHET Publicerad:

"Man väntar med att anställa tills man absolut måste"

"Reglerna finns där och man tänker inte så mycket på dem i vardagsarbetet. Men de styr hur man agerar och företagets utveckling." Det konstaterar Tommie Hjort som driver Hjorts entreprenad och linjebygg utanför Östersund.
NYHET Publicerad:

Företagare måste få skapa sitt eget lag

ARBETSMARKNAD Spelregler är bra. Men dagens arbetsrätt gör att en felrekrytering kostar för mycket tid och pengar. Om Åke Sigsjö på Installationsteknik i Nacka fick bestämma skulle turordningsreglerna slopas för mindre företag.
NYHET Publicerad:

Företag behöver erfarenhet och nytänkande

Som vd för ett småhustillverkande företag, Myresjöhus vet Mikael Olsson hur snabbt konjunkturen kan svänga. "Förr visste vi att det handlade om cirka sex år, sedan kunde vi förbereda en nergång. Nu är det helt annorlunda".
NYHET Publicerad:

"Fel att anställningsstid går före kompetens"

LAS Enligt LAS har en person, som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, rätt att komma tillbaka om företaget måste återanställa inom nio månader. Enligt Catarina Hagstrand, vd på Oxelösunds Båtvarv, kan detta ställa till problem.
NYHET Publicerad:

"Turordningsreglerna tvingar bort de unga killarna"

Robert Gjervold har som företagare både hunnit med att anställa och säga upp. Som mest har Legosvets AB i Strömsund varit 28 personer och som minst 13. Idag jobbar 23 svetsare och två kontorsarbetare i företaget.
NYHET Publicerad:

Utforma regelsystemet så det underlättar för yngre

"Det smärtar mig att se att de som ska bygga företaget i framtiden alltid är de som måste gå först vid uppsägningar. Det borde snarare vara en merit att vara ung", säger Per Linde som driver Linde Metallteknik. Han tycker att den lagstiftning som finns gällande anställningsvillkor gör att man som företag drabbas väldigt hårt vid nedgång.
NYHET Publicerad:

"LAS måste moderniseras"

Magnus Sandholm är den tredje generationen som driver Sandholms Färg & Golv i Högsby. Företagandet fick han med andra ord i sig med bröstmjölken. Men visst finns det saker han inte riktigt hade klart för sig från början.
NYHET Publicerad:

LAS-reglerna borde ta hänsyn till företagens verklighet

LAS "I grunden tycker jag att det är bra att vi har LAS men problemet är att LAS inte tar hänsyn till företagens verklighet", Det säger Staffan Johansson, VD i teknikföretaget Neava i Luleå.
NYHET Publicerad:

Kostsamt och långdraget att säga upp av personliga skäl

”Självklart ska man som arbetstagare behandlas på ett schysst sätt, men det måste finnas en jämvikt. Jag har satsat tid, kraft och pengar i mitt företag. Det påverkar min familjs situation och jag tycker att det är rimligt att jag själv ska få bestämma vilken arbetskraft jag ska ha”, säger Bertil Magnusson.
NYHET Publicerad:

LAS cementerar arbetsmarknaden

- LAS cementerar arbetsmarknaden. De som jobbat på ett och samma ställe tillräckligt länge känner sig säkra och törs inte söka något annat. Förlorarna blir först och främst ungdomar och nyanlända invandrare som har svårt att få sin första anställning.
NYHET Publicerad:

Svår balansgång för arbetsgivaren

Arbetsgivare ska inte få säga upp medarbetare hur som helst. Det är bra, till och med helt nödvändigt, att det finns regler som styr. Men ansvaret för samarbetet och för att på bästa sätt lösa arbetsuppgifterna är inte bara arbetsgivarens, anser Vivika Andersson.
NYHET Publicerad:

Fegt att regeringen inte vågar röra LAS

"Jag är besviken på regeringen som inte är beredd att röra LAS. Det är fegt. Man vågar inte ta i den här frågan. Här hade jag förväntat mig mer av Alliansen", poängterar Sven-Olov Hiller, som är VD för Gävle Taxi.
NYHET Publicerad:

LAS motverkar sitt eget syfte

"LAS motverkar sitt eget syfte. Tanken med lagen är att skapa trygghet för de anställda, men i själva verket ger den en tröghet på arbetsmarknaden. Den som redan har ett jobb vågar inte flytta på sig", säger Jörgen Johansson, VD på B.R.A Maskiner AB i Mullhyttan i Närke.
NYHET Publicerad:

Byråkratisk cirkus utan provanställning

ANSTÄLLNINGSFORMER Bara under 2011 räknar Lars Eriksson på Carolines Kök med att skriva 120 visstidsavtal med tio medarbetare. Rätten att provanställa, som finns inskriven i LAS, har upphävts i kollektivavtalet.