Att förstå lönen är A och O

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Alla strävar efter viss grad av kontroll över sitt eget liv, och för att få det behöver man förstå. Sannolikheten att en medarbetare accepterar en förändring, en bedömning eller en nödvändig åtgärd är mycket större om ledaren kan få medarbetaren att förstå VARFÖR. Det gäller även vid lönesättning, skriver Edel Karlsson Håål.

Diagram

Ur forskningsrapporten ”Anställdas syn på lön, motivation och prestation – en undersökning av lönesättning i privat sektor”.

Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON

En medarbetare som förstår chefens bedömning när lönen sätts är mer nöjd än den som inte förstår, även om lönen är lägre. Det visar en ny forskningsrapport ”Anställdas syn på lön, motivation och prestation – en undersökning av lönesättning i privat sektor”.

Det finns en omfattande nationalekonomisk forskning inom lönebildningsområdet som handlar om lönekostnadsökningarnas betydelse för konkurrenskraft, sysselsättning och penningpolitik. Men förvånande nog finns nästan ingen forskning som belyser betydelsen av hur lönekostnaderna fördelas på arbetsmarknaden och inom företagen. Hur vi använder lönerna får alltså väldigt lite uppmärksamhet.

Den psykologiska forskningen har människan i fokus och lär oss hur vi fungerar, reagerar och agerar. Vad motiverar oss och hur påverkar det vår prestation? Vad krävs för att vi ska uppleva att det går rätt till och att chefens bedömningar är justa när lön sätts?

Den nya rapporten visar ett tydligt samband mellan lönetillfredsställelse och i hur hög grad medarbetarna anser att lönen baseras på hur de utför sitt arbete. De som anser att det finns en ganska hög eller hög grad av koppling är betydligt mer nöjda än de som inte ser någon koppling.

Feedback på det egna arbetet är ett sätt att öka förståelsen för hur chefen ser på mitt arbete och min prestation. När forskarna mäter upplevd lönerättvisa är intressant nog personer i det översta löneintervallet som upplever att de får lite återkoppling lika positiva som de i det lägsta löneintervallet som upplever en hög grad av återkoppling.

För ett antal år sedan arbetade jag i ett företag med individuella löner. Avdelningen som jag ansvarade för hade en väl genomtänk lönestruktur och, tyckte i alla fall jag, en tydlig koppling mellan prestation och lön. Arbetet var av den karaktären att prestationerna blev bättre allt eftersom den anställde byggde upp erfarenhet, vilket innebar att de yngsta hade betydligt lägre löner än de seniora. På en parallellavdelning startade plötsligt ett ”yngreuppror” som slutade med att vd:n bestämde att alla unga skulle få kraftigt höjda löner. Min medarbetare Jerker var en av dem. Han hade tidigare varit nöjd med vår gemensamma bedömning av hans arbetsprestation och hans nya lön. Men efter vd:s beslut skulle han nu få betydligt större lönepåslag eftersom alla unga skulle få samma.

Jerker blev mycket upprörd över att vår gemensamma bedömning i ett slag inte skulle gälla och att han blev inplockad i ett kollektiv som ”ung”. Tydligheten i bedömningen försvann och kunde inte kompenseras med mer pengar. Min lärdom blev att det är bäst att hålla sig till det som gäller. Annars förstörs legitimiteten för såväl den befintliga modellen som för chefernas bedömning.

En annan reflektion kopplad till forskningsrapporten är att det finns en enorm potential att öka prestationerna i företagen. Medarbetare som blir sedda och får feedback på sin prestation blir mer motiverade. Det behöver inte kosta mer än lite tid och chefsengagemang. Att rekrytera ledare som gillar att jobba med människor är en klok investering!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.