Att förstå lönen är A och O

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Alla strävar efter viss grad av kontroll över sitt eget liv, och för att få det behöver man förstå. Sannolikheten att en medarbetare accepterar en förändring, en bedömning eller en nödvändig åtgärd är mycket större om ledaren kan få medarbetaren att förstå VARFÖR. Det gäller även vid lönesättning, skriver Edel Karlsson Håål.

Diagram

Ur forskningsrapporten ”Anställdas syn på lön, motivation och prestation – en undersökning av lönesättning i privat sektor”.

Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON

En medarbetare som förstår chefens bedömning när lönen sätts är mer nöjd än den som inte förstår, även om lönen är lägre. Det visar en ny forskningsrapport ”Anställdas syn på lön, motivation och prestation – en undersökning av lönesättning i privat sektor”.

Det finns en omfattande nationalekonomisk forskning inom lönebildningsområdet som handlar om lönekostnadsökningarnas betydelse för konkurrenskraft, sysselsättning och penningpolitik. Men förvånande nog finns nästan ingen forskning som belyser betydelsen av hur lönekostnaderna fördelas på arbetsmarknaden och inom företagen. Hur vi använder lönerna får alltså väldigt lite uppmärksamhet.

Den psykologiska forskningen har människan i fokus och lär oss hur vi fungerar, reagerar och agerar. Vad motiverar oss och hur påverkar det vår prestation? Vad krävs för att vi ska uppleva att det går rätt till och att chefens bedömningar är justa när lön sätts?

Den nya rapporten visar ett tydligt samband mellan lönetillfredsställelse och i hur hög grad medarbetarna anser att lönen baseras på hur de utför sitt arbete. De som anser att det finns en ganska hög eller hög grad av koppling är betydligt mer nöjda än de som inte ser någon koppling.

Feedback på det egna arbetet är ett sätt att öka förståelsen för hur chefen ser på mitt arbete och min prestation. När forskarna mäter upplevd lönerättvisa är intressant nog personer i det översta löneintervallet som upplever att de får lite återkoppling lika positiva som de i det lägsta löneintervallet som upplever en hög grad av återkoppling.

För ett antal år sedan arbetade jag i ett företag med individuella löner. Avdelningen som jag ansvarade för hade en väl genomtänk lönestruktur och, tyckte i alla fall jag, en tydlig koppling mellan prestation och lön. Arbetet var av den karaktären att prestationerna blev bättre allt eftersom den anställde byggde upp erfarenhet, vilket innebar att de yngsta hade betydligt lägre löner än de seniora. På en parallellavdelning startade plötsligt ett ”yngreuppror” som slutade med att vd:n bestämde att alla unga skulle få kraftigt höjda löner. Min medarbetare Jerker var en av dem. Han hade tidigare varit nöjd med vår gemensamma bedömning av hans arbetsprestation och hans nya lön. Men efter vd:s beslut skulle han nu få betydligt större lönepåslag eftersom alla unga skulle få samma.

Jerker blev mycket upprörd över att vår gemensamma bedömning i ett slag inte skulle gälla och att han blev inplockad i ett kollektiv som ”ung”. Tydligheten i bedömningen försvann och kunde inte kompenseras med mer pengar. Min lärdom blev att det är bäst att hålla sig till det som gäller. Annars förstörs legitimiteten för såväl den befintliga modellen som för chefernas bedömning.

En annan reflektion kopplad till forskningsrapporten är att det finns en enorm potential att öka prestationerna i företagen. Medarbetare som blir sedda och får feedback på sin prestation blir mer motiverade. Det behöver inte kosta mer än lite tid och chefsengagemang. Att rekrytera ledare som gillar att jobba med människor är en klok investering!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?