Annica Ånäs
Foto: Stina Stjernkvist/TT

I början var det en utmaning att sätta relevanta, mätbara mål för varje individ, konstaterar Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. "Men under de år vi haft den här processen har det blivit bättre och tydligare. Både chefer och medarbetare ser tydligt fördelarna."

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

NYHET Publicerad

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.

Hur medarbetarna lever upp till de värderingar som ska genomsyra företaget väger tungt när lönerna sätts på Atrium Ljungberg. Den övergripande strategi för lönebildning är att inte vara löneledande men att ha marknadsmässiga löner. Riktlinje är att den interna medianen för varje roll ska ligga över marknadsmedianen, enligt vd:n Annica Ånäs.

Lönerna sätts utifrån kompetenser i rollen, hur väl de personliga målen har uppfyllts och hur medarbetaren lever efter företagets värderingar – engagemang, långsiktighet, pålitlighet och ett innovativt tänkande.

– Alla dessa parametrar vägs in i lönesättningen. Utifrån detta får varje medarbetare ett sammantaget betyg som i sin tur ger ett löneökningsspann. Det är inte den person som förhandlar bäst som får mest.

På Atrium Ljungberg pågår löneprocessen under hela året, förklarar hon. Alla anställda ska känna till företagets affärsidé, mål, strategier och värderingar väl. Det ligger till grund för handlingsplaner för varje avdelning och bryts i sin tur ned till individuella mål för varje medarbetare.

Medarbetarens insats värderas löpande och diskuteras också i samband med utvecklingssamtal.

– Genom att våra övergripande mål bryts ner till varje medarbetare får vi en tydlig koppling mellan bolag och individ. Det är ett effektivt sätt att säkerställa att vi går åt rätt håll. När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat.

2013 ändrade Atrium Ljungberg sitt sätt att jobba med lönebildningen. Den största förändringen var att prestationsstyrningen ökade vilket bland annat innebär att chef och medarbetare sätter mål, jobbar med utveckling och utvärdering samt har en 1:1-dialog minst en gång per månad.

– Vi tittar inte bara på vad som uppnåtts utan även hur medarbetaren har agerat. Hur medarbetaren lever upp till företagets värderingar har stor betydelse för det övergripande individuella resultatet.

Atrium Ljungberg ser lön som en del av ett större erbjudande där både monetära och icke-monetära delar ingår. Varje år stämmer företaget av att den interna medianlönen ligger över marknadens median.

– Det är avgörande för bolagets utveckling att vi erbjuder lön och andra villkor som attraherar rätt kompetens.

I början var det en utmaning att sätta relevanta, mätbara mål för varje individ, berättar Annica Ånäs.

– Men under de år vi haft den här processen har det blivit bättre och tydligare. Både chefer och medarbetare ser tydligt fördelarna.

Vad är viktigt för att lyckas med er process för individuell lönesättning?

– Att alla medarbetare har relevanta mål och är väl införstådda med vad som förväntas av dem. Och att chef och medarbetare har en regelbunden dialog minst en gång i månaden, säger Annica Ånäs.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?