Många mål får strategin att gå i baklås

NYHET Publicerad

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.

David Holmberg

"Mäter man allt styr man mot inget", säger David Holmberg, som uppmuntrar enkla mål och nyckeltal.

Foto: Jesper Mott

– Nyckeln är att våga sätta tydliga och få mål. Om inte alla förstår vart organisationen ska går det inte att få medarbetarna att agera i linje med strategin, säger David Holmberg, målstyrningsexpert och vd på The Information Company.

Enligt honom är den främsta anledningen till att en strategi inte blir verklighet att den högsta ledningen inte vågar översätta den i tydliga, agerbara, uppföljningsbara mål.

Hos alla människor finns det från födseln en inneboende vilja att sätta upp och nå mål, konstaterar han. Det skapar engagemang och får oss att må bra.

–  Med uttalat tydliga mål kommer vi omedvetet och kontinuerligt att fatta små beslut som ökar sannolikheten att vi når dem.

Det är lätt att diskussionen fastnar i metoder och teorier, och kretsar kring ord och uttryck som få egentligen vet vad de betyder. Därför är det viktigt att slå fast vad målen ska leda till – att skapa ett agerande i linje med organisationens strategi.

Det innebär att det inte finns någon anledning att samla in mängder av data, analysera och diskutera om det inte leder till ett relevant agerande, påpekar han. Om alla i organisationen kan säga att ”jag vet vad som är viktigast, hur det går just nu och jag agerar i linje med det”, så innebär det att alla vet vad strategin är, konstaterar han.

– Då kommer medarbetare välja att agera i linje med strategin – de vill göra det! Människor vill i grunden göra rätt. Det gäller bara att ge dem förutsättningarna. Strategi handlar om att välja väg och framför allt om att välja bort.

För att lyckas med målstyrning är det tre kriterier som måste uppfyllas enligt David Holmberg:

– Fokus. Ha så få mål som möjligt – helst bara ett. Våga vara tydlig. För varje mål som läggs till en organisation eller individ minskar sannolikheten att nå det viktigaste målet. Det är också viktigt att olika mål inte verkar mot varandra, det vill säga att för att nå det ena så kan det andra inte nås.

– Målen behöver vara agerbara. Det betyder att alla måste förstå vad målen betyder och alla måste framför allt förstå hur de som individer ska agera för att påverka målet. Mål som ”shareholder value” fungerar inte.

– Kontinuitet. Det handlar inte om att ha samma mål år efter år utan att om att målen regelbundet följs upp. En människas beteende påverkas bara till 20 procent av de mål som sätts men till 80 procent av att kontinuerligt följa upp dem.

Men finns det ett antal fallgropar som nästan alla organisationer trillar ner i, som gör det svårt att sätta mål, påpekar David.

Ett vanligt misstag är att företaget har flera olika styrmodeller – processtyrning, värdegrundsstyrning, målstyrning, visionsstyrning, etcetera.

– Hakar man på alla nya trender hela tiden blir det bara rörigt för medarbetarna. Styrning handlar ju om att underlätta för dem i varje vardagssituation.

Den vanligaste fallgropen är att mäta allt och ha för många och komplicerade mål och nyckeltal.

– Mäter man allt styr man mot inget. Det har forskningen bevisat. När vi mäter allt beskriver vi bara vår tillvaro men vi styr inte mot något.

Många organisationer tenderar också att underskatta vikten av att visualisera. Att bifoga ett excel-dokument till ett mejl och skicka ut till hela organisationen fungerar inte som uppföljning.

– Vi måste tänka mer kreativt och visualisera på ett sätt som talar till människors hjärna och hjärta så att man förstår åt vilket håll man ska gå.

Genom att arbeta aktivt med målstyrning går det att undvika att genomtänkta och bra strategier rinner ut i sanden, enligt David Holmgren.

- Ha så få mål som möjligt, se till att de är förståeliga och agerbara, och följ upp dem kontinuerligt. Då har ni maximerat sannolikheten att ni tillhör de tio procent som faktiskt implementerar sin strategi.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?