Många mål får strategin att gå i baklås

NYHET Publicerad

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.

David Holmberg

"Mäter man allt styr man mot inget", säger David Holmberg, som uppmuntrar enkla mål och nyckeltal.

Foto: Jesper Mott

– Nyckeln är att våga sätta tydliga och få mål. Om inte alla förstår vart organisationen ska går det inte att få medarbetarna att agera i linje med strategin, säger David Holmberg, målstyrningsexpert och vd på The Information Company.

Enligt honom är den främsta anledningen till att en strategi inte blir verklighet att den högsta ledningen inte vågar översätta den i tydliga, agerbara, uppföljningsbara mål.

Hos alla människor finns det från födseln en inneboende vilja att sätta upp och nå mål, konstaterar han. Det skapar engagemang och får oss att må bra.

–  Med uttalat tydliga mål kommer vi omedvetet och kontinuerligt att fatta små beslut som ökar sannolikheten att vi når dem.

Det är lätt att diskussionen fastnar i metoder och teorier, och kretsar kring ord och uttryck som få egentligen vet vad de betyder. Därför är det viktigt att slå fast vad målen ska leda till – att skapa ett agerande i linje med organisationens strategi.

Det innebär att det inte finns någon anledning att samla in mängder av data, analysera och diskutera om det inte leder till ett relevant agerande, påpekar han. Om alla i organisationen kan säga att ”jag vet vad som är viktigast, hur det går just nu och jag agerar i linje med det”, så innebär det att alla vet vad strategin är, konstaterar han.

– Då kommer medarbetare välja att agera i linje med strategin – de vill göra det! Människor vill i grunden göra rätt. Det gäller bara att ge dem förutsättningarna. Strategi handlar om att välja väg och framför allt om att välja bort.

För att lyckas med målstyrning är det tre kriterier som måste uppfyllas enligt David Holmberg:

– Fokus. Ha så få mål som möjligt – helst bara ett. Våga vara tydlig. För varje mål som läggs till en organisation eller individ minskar sannolikheten att nå det viktigaste målet. Det är också viktigt att olika mål inte verkar mot varandra, det vill säga att för att nå det ena så kan det andra inte nås.

– Målen behöver vara agerbara. Det betyder att alla måste förstå vad målen betyder och alla måste framför allt förstå hur de som individer ska agera för att påverka målet. Mål som ”shareholder value” fungerar inte.

– Kontinuitet. Det handlar inte om att ha samma mål år efter år utan att om att målen regelbundet följs upp. En människas beteende påverkas bara till 20 procent av de mål som sätts men till 80 procent av att kontinuerligt följa upp dem.

Men finns det ett antal fallgropar som nästan alla organisationer trillar ner i, som gör det svårt att sätta mål, påpekar David.

Ett vanligt misstag är att företaget har flera olika styrmodeller – processtyrning, värdegrundsstyrning, målstyrning, visionsstyrning, etcetera.

– Hakar man på alla nya trender hela tiden blir det bara rörigt för medarbetarna. Styrning handlar ju om att underlätta för dem i varje vardagssituation.

Den vanligaste fallgropen är att mäta allt och ha för många och komplicerade mål och nyckeltal.

– Mäter man allt styr man mot inget. Det har forskningen bevisat. När vi mäter allt beskriver vi bara vår tillvaro men vi styr inte mot något.

Många organisationer tenderar också att underskatta vikten av att visualisera. Att bifoga ett excel-dokument till ett mejl och skicka ut till hela organisationen fungerar inte som uppföljning.

– Vi måste tänka mer kreativt och visualisera på ett sätt som talar till människors hjärna och hjärta så att man förstår åt vilket håll man ska gå.

Genom att arbeta aktivt med målstyrning går det att undvika att genomtänkta och bra strategier rinner ut i sanden, enligt David Holmgren.

- Ha så få mål som möjligt, se till att de är förståeliga och agerbara, och följ upp dem kontinuerligt. Då har ni maximerat sannolikheten att ni tillhör de tio procent som faktiskt implementerar sin strategi.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?