Många mål får strategin att gå i baklås

NYHET Publicerad

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.

David Holmberg

"Mäter man allt styr man mot inget", säger David Holmberg, som uppmuntrar enkla mål och nyckeltal.

Foto: Jesper Mott

– Nyckeln är att våga sätta tydliga och få mål. Om inte alla förstår vart organisationen ska går det inte att få medarbetarna att agera i linje med strategin, säger David Holmberg, målstyrningsexpert och vd på The Information Company.

Enligt honom är den främsta anledningen till att en strategi inte blir verklighet att den högsta ledningen inte vågar översätta den i tydliga, agerbara, uppföljningsbara mål.

Hos alla människor finns det från födseln en inneboende vilja att sätta upp och nå mål, konstaterar han. Det skapar engagemang och får oss att må bra.

–  Med uttalat tydliga mål kommer vi omedvetet och kontinuerligt att fatta små beslut som ökar sannolikheten att vi når dem.

Det är lätt att diskussionen fastnar i metoder och teorier, och kretsar kring ord och uttryck som få egentligen vet vad de betyder. Därför är det viktigt att slå fast vad målen ska leda till – att skapa ett agerande i linje med organisationens strategi.

Det innebär att det inte finns någon anledning att samla in mängder av data, analysera och diskutera om det inte leder till ett relevant agerande, påpekar han. Om alla i organisationen kan säga att ”jag vet vad som är viktigast, hur det går just nu och jag agerar i linje med det”, så innebär det att alla vet vad strategin är, konstaterar han.

– Då kommer medarbetare välja att agera i linje med strategin – de vill göra det! Människor vill i grunden göra rätt. Det gäller bara att ge dem förutsättningarna. Strategi handlar om att välja väg och framför allt om att välja bort.

För att lyckas med målstyrning är det tre kriterier som måste uppfyllas enligt David Holmberg:

– Fokus. Ha så få mål som möjligt – helst bara ett. Våga vara tydlig. För varje mål som läggs till en organisation eller individ minskar sannolikheten att nå det viktigaste målet. Det är också viktigt att olika mål inte verkar mot varandra, det vill säga att för att nå det ena så kan det andra inte nås.

– Målen behöver vara agerbara. Det betyder att alla måste förstå vad målen betyder och alla måste framför allt förstå hur de som individer ska agera för att påverka målet. Mål som ”shareholder value” fungerar inte.

– Kontinuitet. Det handlar inte om att ha samma mål år efter år utan att om att målen regelbundet följs upp. En människas beteende påverkas bara till 20 procent av de mål som sätts men till 80 procent av att kontinuerligt följa upp dem.

Men finns det ett antal fallgropar som nästan alla organisationer trillar ner i, som gör det svårt att sätta mål, påpekar David.

Ett vanligt misstag är att företaget har flera olika styrmodeller – processtyrning, värdegrundsstyrning, målstyrning, visionsstyrning, etcetera.

– Hakar man på alla nya trender hela tiden blir det bara rörigt för medarbetarna. Styrning handlar ju om att underlätta för dem i varje vardagssituation.

Den vanligaste fallgropen är att mäta allt och ha för många och komplicerade mål och nyckeltal.

– Mäter man allt styr man mot inget. Det har forskningen bevisat. När vi mäter allt beskriver vi bara vår tillvaro men vi styr inte mot något.

Många organisationer tenderar också att underskatta vikten av att visualisera. Att bifoga ett excel-dokument till ett mejl och skicka ut till hela organisationen fungerar inte som uppföljning.

– Vi måste tänka mer kreativt och visualisera på ett sätt som talar till människors hjärna och hjärta så att man förstår åt vilket håll man ska gå.

Genom att arbeta aktivt med målstyrning går det att undvika att genomtänkta och bra strategier rinner ut i sanden, enligt David Holmgren.

- Ha så få mål som möjligt, se till att de är förståeliga och agerbara, och följ upp dem kontinuerligt. Då har ni maximerat sannolikheten att ni tillhör de tio procent som faktiskt implementerar sin strategi.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?