Många mål får strategin att gå i baklås

NYHET Publicerad

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.

David Holmberg

"Mäter man allt styr man mot inget", säger David Holmberg, som uppmuntrar enkla mål och nyckeltal.

Foto: Jesper Mott

– Nyckeln är att våga sätta tydliga och få mål. Om inte alla förstår vart organisationen ska går det inte att få medarbetarna att agera i linje med strategin, säger David Holmberg, målstyrningsexpert och vd på The Information Company.

Enligt honom är den främsta anledningen till att en strategi inte blir verklighet att den högsta ledningen inte vågar översätta den i tydliga, agerbara, uppföljningsbara mål.

Hos alla människor finns det från födseln en inneboende vilja att sätta upp och nå mål, konstaterar han. Det skapar engagemang och får oss att må bra.

–  Med uttalat tydliga mål kommer vi omedvetet och kontinuerligt att fatta små beslut som ökar sannolikheten att vi når dem.

Det är lätt att diskussionen fastnar i metoder och teorier, och kretsar kring ord och uttryck som få egentligen vet vad de betyder. Därför är det viktigt att slå fast vad målen ska leda till – att skapa ett agerande i linje med organisationens strategi.

Det innebär att det inte finns någon anledning att samla in mängder av data, analysera och diskutera om det inte leder till ett relevant agerande, påpekar han. Om alla i organisationen kan säga att ”jag vet vad som är viktigast, hur det går just nu och jag agerar i linje med det”, så innebär det att alla vet vad strategin är, konstaterar han.

– Då kommer medarbetare välja att agera i linje med strategin – de vill göra det! Människor vill i grunden göra rätt. Det gäller bara att ge dem förutsättningarna. Strategi handlar om att välja väg och framför allt om att välja bort.

För att lyckas med målstyrning är det tre kriterier som måste uppfyllas enligt David Holmberg:

– Fokus. Ha så få mål som möjligt – helst bara ett. Våga vara tydlig. För varje mål som läggs till en organisation eller individ minskar sannolikheten att nå det viktigaste målet. Det är också viktigt att olika mål inte verkar mot varandra, det vill säga att för att nå det ena så kan det andra inte nås.

– Målen behöver vara agerbara. Det betyder att alla måste förstå vad målen betyder och alla måste framför allt förstå hur de som individer ska agera för att påverka målet. Mål som ”shareholder value” fungerar inte.

– Kontinuitet. Det handlar inte om att ha samma mål år efter år utan att om att målen regelbundet följs upp. En människas beteende påverkas bara till 20 procent av de mål som sätts men till 80 procent av att kontinuerligt följa upp dem.

Men finns det ett antal fallgropar som nästan alla organisationer trillar ner i, som gör det svårt att sätta mål, påpekar David.

Ett vanligt misstag är att företaget har flera olika styrmodeller – processtyrning, värdegrundsstyrning, målstyrning, visionsstyrning, etcetera.

– Hakar man på alla nya trender hela tiden blir det bara rörigt för medarbetarna. Styrning handlar ju om att underlätta för dem i varje vardagssituation.

Den vanligaste fallgropen är att mäta allt och ha för många och komplicerade mål och nyckeltal.

– Mäter man allt styr man mot inget. Det har forskningen bevisat. När vi mäter allt beskriver vi bara vår tillvaro men vi styr inte mot något.

Många organisationer tenderar också att underskatta vikten av att visualisera. Att bifoga ett excel-dokument till ett mejl och skicka ut till hela organisationen fungerar inte som uppföljning.

– Vi måste tänka mer kreativt och visualisera på ett sätt som talar till människors hjärna och hjärta så att man förstår åt vilket håll man ska gå.

Genom att arbeta aktivt med målstyrning går det att undvika att genomtänkta och bra strategier rinner ut i sanden, enligt David Holmgren.

- Ha så få mål som möjligt, se till att de är förståeliga och agerbara, och följ upp dem kontinuerligt. Då har ni maximerat sannolikheten att ni tillhör de tio procent som faktiskt implementerar sin strategi.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.