sdltb1de1fa-nh
Foto: Kicki Nilsson / TT

Den nya lönemodellen har givit cheferna ett redskap i dialogen med medarbetarna, konstaterar Göran Lejerwik, hr-chef på IT-mästaren. "De tar upp saker som de inte gjort tidigare men de gör det också på ett tydligare sätt när de har lönekriterierna att hänvisa till."

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.

För tre år sedan införde it-bolaget It-mästaren en helt ny lönemodell för att få mer struktur och styrning när det gällde lönefrågor. Cheferna hade tidigare inte haft något att luta sig mot vilket fick till följd att lönesättningen kunde vara ganska godtycklig och utgick från varje chefs egen bedömning.

Efter att ha använt den nya modellen i samband med fyra lönerevisioner är bilden en helt annan, enligt Göran Lejerwik, hr-chef på It-mästaren.

– Det har blivit en ökad dialog mellan chef och medarbetare om vad företaget behöver för att vara framgångsrikt och de lönekriterier som vi vill ska styra medarbetarnas beteenden, säger han.

Det gör dialogen om beteendena som lönekriterierna handlar om inte bara sker i samband med lönesamtalen utan även i vardagen. Vill chefen uppmärksamma något särskilt som är bra eller något som behöver förändras, är det enklare att hänvisa till kriterierna som företaget vill att medarbetarna ska agera efter.

– Att ha de här samtalen är en utmaning och jag tycker verkligen att cheferna har utvecklat sin förmåga att genomföra dem. De tar upp saker som de inte gjort tidigare men de gör det också på ett tydligare sätt när de har lönekriterierna att hänvisa till i dialogen.

Cheferna har fått ett redskap, konstaterar han.

– De går ner i våra lönekriterier och är mycket tydligare i sin återkoppling. De har det mer ”i magen” nu.

Han märker också en större mognad i de feedbackövningar där cheferna jämför bedömningar av medarbetare och lönesättning, och får feedback från de andra cheferna. Analysen av hur man ser på respektive medarbetare är djupare, konstaterar han.

– Utvecklingen märks på hur de beskriver sin syn på medarbetarna men också på hur de tar till sig andra chefers uppfattning. Det finns en trygghet i gruppen som gör att de törs stå för det de tycker men att de också är ödmjuka och lyssnar.

På chefernas sätt att resonera och arbeta med lönesättningen ser Göran Lejerwik att de är mycket mer förberedda inför sina lönesamtal. De inser hur viktig lönesättningen är för företaget och medarbetarna.

– På 4–5 år har vi gått från att i stort sett skicka ut mejl med ”här är din nya lön” till medarbetaren till ett gediget arbete där vi i olika samtal följer upp beteenden som i slutänden översätts till en ny lön.

Samtidigt som löneprocessen ställer högre krav på cheferna så vet de mer om var varje medarbetare står. Dialogen kring hur medarbetarna förväntas arbeta, vad som leder till företagets framgång och vad som belönas har lett till att de presterar ännu bättre. Medarbetarna själva är också positiva, påpekar Göran Lejerwik.

– Många ger uttryck för att det finns en helt annan tydlighet kring vad som bedöms och en bättre dialog kring hur de värderas och vad som kan utvecklas. De vet mer om vad som gäller inom bolaget.

En stor vinst är att företaget bättre identifierar de personer som verkligen presterar och levererar, och som har det beteende som önskas enligt lönekriterierna.

 – Det är medarbetare som är viktiga för bolagets tillväxt, och på det här sättet kan vi ännu bättre se till att de får möjlighet till fortsatt utveckling så att vi inte tappar dem.

När It-mästaren i samband med rekryteringar beskriver arbetet kring lönebildningen är många kandidater positiva till betoningen på transparens och dialog.

– Även om lönesättningen självklart påverkas av den stora bristen på it-kompetens så ökar vi med vårt sätt att jobba möjligheten att de som är allra viktigast för oss stannar.

För att matcha företagets inriktning ses lönekriterierna ständigt över, berättar Göran Lejerwik. I stora drag handlar de om förmågan att utveckla sin kompetens, att ta ansvar, att ta initiativ och att ha fokus på kunderna.

I utvecklingen av löneprocessen är nästa steg för It-mästaren att jobba igenom bedömningsmallen för att det ska bli ännu tydligare och enklare för cheferna att göra sina bedömningar.

– Det här är den svåraste delen. Om vi säger att en medarbetare har utvecklingsbehov – vad menar vi med det? Hur mäter vi det? Att vara ”godkänd” inom ett område – vad innebär det? Eller att vara ”extraordinär”?

För att utveckla sin nya lönemodell utgick It-mästaren från webbverktyget Jobba med lönen och från början var fokus främst på att coacha cheferna. Det var helt rätt att börja processen med att fokusera på cheferna, anser Göran Lejerwik.

– Absolut. Det måste man göra när den här modellen ska sättas. Nu när vi har börjat utveckla bedömningsmallen har vi även bjudit in medarbetare att tycka till och bidra med sitt perspektiv.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?