Simona Scaravella
Foto: Pontus Lundahl/TT

"Den ger oss möjlighet att justera våra mål på en gång och styra om verksamheten. Vi fokuserar på kompetensutveckling och feedback snarare än på utvärdering", säger Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige, om företagets nya lönemodell.

Så får IBM rättvisare löner

NYHET Publicerad

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.

IBM har radikalt ändrat sitt sätt att arbeta de senaste åren. Projekten har blivit kortare och arbetssättet mer agilt, och för fyra år sedan insåg företaget att lönesättningen släpade efter.

Det gick inte längre att sätta upp mål för medarbetaren en gång om året, som följdes upp av chefen en eller två gånger per år, berättar Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige. 2015 införde därför koncernen globalt en ny lönemodell.

– Vi behövde anpassa lönesättningen utifrån att vi har ändrat vårt sätt att jobba. Nu har vi större fokus på kompetensutveckling och hur vi jobbar, inte bara på rena resultat.

Tidigare fick medarbetaren i slutet av året ett betyg mellan ett och tre, baserat på hur väl målen som satts upp i början av året uppfyllts. Lönesättningen var hårt knuten till betyget. Eftersom betygsfördelningen bestämdes centralt, och chefen skulle fördela löneökningar enligt den, kunde det innebära att inga pengar fanns att fördela till dem med ett lågt betyg.

Årliga mål fungerar inte när projekten blir kortare och förändringar kan ske snabbt, förklarar hon.

– Idag är det inte ovanligt att jobba i flera projekt under ett år och då behövs kortsiktiga mål som kan justeras under resans gång, något som inte var möjligt med det tidigare systemet.

I stället för ett sammantaget bedömningsbetyg görs en utvärdering inom fem olika områden –resultat, kundnytta, innovation, medarbetarskap och kompetens – och det finns inte längre en fix budgetfördelning baserad på betyg.

De tidigare strikta riktlinjerna från centralt håll om hur betygen skulle sättas upplevdes av cheferna som begränsande. Nu har de fått större befogenheter att tillsammans med medarbetarna sätta upp mål, utvärdera och sätta lön.

– Eftersom lönemodellen bygger på bedömningar inom flera områden är den mer mångsidig, vilket gör det lättare för chefen att förklara hur medarbetaren behöver vidareutveckla sig.

Genom att målen sätts oftare och tillsammans med den närmaste chefen är det tydligare och enklare för medarbetarna att koppla dem till det dagliga arbetet, påpekar Simona Scaravella.

– När målen baseras på det jobb medarbetaren verkligen gör ökar engagemanget. De känner att de är relevanta och bidrar till företaget – det är den största vinsten.

Kompetensutveckling har blivit en allt mer central fråga för IBM och där är lönemodellen ett viktigt verktyg för att snabbt kunna anpassa kompetensen efter förändringar i omvärlden.

– Den ger oss möjlighet att justera våra mål på en gång och styra om verksamheten. Vi fokuserar på kompetensutveckling och feedback snarare än på utvärdering, och lönesättningen upplevs som rättvisare.

Kontinuerlig återkoppling från cheferna är ett måste i det nya systemet, betonar Simona Scaravella. Det är upp till chefen att samla information om sina medarbetares prestationer, och medarbetarna ska även själva informera om vad de gör, och underlätta för att chefen ska få feedback från kollegor.

– Vi ville ha ett agilt lönesystem baserat på feedback, som ger chefer större befogenheter att stötta sina medarbetare på många plan, och som fokuserar på de anställdas utveckling. Och det tycker vi att vi har nu.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?