Simona Scaravella
Foto: Pontus Lundahl/TT

"Den ger oss möjlighet att justera våra mål på en gång och styra om verksamheten. Vi fokuserar på kompetensutveckling och feedback snarare än på utvärdering", säger Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige, om företagets nya lönemodell.

Så får IBM rättvisare löner

NYHET Publicerad

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.

IBM har radikalt ändrat sitt sätt att arbeta de senaste åren. Projekten har blivit kortare och arbetssättet mer agilt, och för fyra år sedan insåg företaget att lönesättningen släpade efter.

Det gick inte längre att sätta upp mål för medarbetaren en gång om året, som följdes upp av chefen en eller två gånger per år, berättar Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige. 2015 införde därför koncernen globalt en ny lönemodell.

– Vi behövde anpassa lönesättningen utifrån att vi har ändrat vårt sätt att jobba. Nu har vi större fokus på kompetensutveckling och hur vi jobbar, inte bara på rena resultat.

Tidigare fick medarbetaren i slutet av året ett betyg mellan ett och tre, baserat på hur väl målen som satts upp i början av året uppfyllts. Lönesättningen var hårt knuten till betyget. Eftersom betygsfördelningen bestämdes centralt, och chefen skulle fördela löneökningar enligt den, kunde det innebära att inga pengar fanns att fördela till dem med ett lågt betyg.

Årliga mål fungerar inte när projekten blir kortare och förändringar kan ske snabbt, förklarar hon.

– Idag är det inte ovanligt att jobba i flera projekt under ett år och då behövs kortsiktiga mål som kan justeras under resans gång, något som inte var möjligt med det tidigare systemet.

I stället för ett sammantaget bedömningsbetyg görs en utvärdering inom fem olika områden –resultat, kundnytta, innovation, medarbetarskap och kompetens – och det finns inte längre en fix budgetfördelning baserad på betyg.

De tidigare strikta riktlinjerna från centralt håll om hur betygen skulle sättas upplevdes av cheferna som begränsande. Nu har de fått större befogenheter att tillsammans med medarbetarna sätta upp mål, utvärdera och sätta lön.

– Eftersom lönemodellen bygger på bedömningar inom flera områden är den mer mångsidig, vilket gör det lättare för chefen att förklara hur medarbetaren behöver vidareutveckla sig.

Genom att målen sätts oftare och tillsammans med den närmaste chefen är det tydligare och enklare för medarbetarna att koppla dem till det dagliga arbetet, påpekar Simona Scaravella.

– När målen baseras på det jobb medarbetaren verkligen gör ökar engagemanget. De känner att de är relevanta och bidrar till företaget – det är den största vinsten.

Kompetensutveckling har blivit en allt mer central fråga för IBM och där är lönemodellen ett viktigt verktyg för att snabbt kunna anpassa kompetensen efter förändringar i omvärlden.

– Den ger oss möjlighet att justera våra mål på en gång och styra om verksamheten. Vi fokuserar på kompetensutveckling och feedback snarare än på utvärdering, och lönesättningen upplevs som rättvisare.

Kontinuerlig återkoppling från cheferna är ett måste i det nya systemet, betonar Simona Scaravella. Det är upp till chefen att samla information om sina medarbetares prestationer, och medarbetarna ska även själva informera om vad de gör, och underlätta för att chefen ska få feedback från kollegor.

– Vi ville ha ett agilt lönesystem baserat på feedback, som ger chefer större befogenheter att stötta sina medarbetare på många plan, och som fokuserar på de anställdas utveckling. Och det tycker vi att vi har nu.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?
NYHET Publicerad:

AP-fond lockar med hållbarhet och mångfald

REKRYTERING När ungdomar söker jobb vill de inte bara veta vad en arbetsgivare gör, utan även hur jobbet utförs. ”Lönen har nog fortfarande en viss status men lika mycket status ligger i att företaget har schysta värderingar”, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.
NYHET Publicerad:

Unga vill göra karriär – men har inte bråttom

MILLENNIEGENERATIONEN Att unga bara vill vidare till nästa jobb för att få upp lönen är en missuppfattning, konstaterar Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson. ”Millennials vill göra karriär men det är inget måste att byta jobb för att åstadkomma det”, säger han.
NYHET Publicerad:

Så stärker prisade Centiro företagskulturen

STRATEGI På Centiro blir medarbetare sedda som individer samtidigt som de hela tiden får utmaningar som utvecklar. I en väl fungerande arbetsmiljö och kultur är lönen inte den viktigaste frågan, enligt koncernchefen Niklas Hedin.