Så ökar förståelsen för den nya lönen

NYHET Publicerad

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner. 

Jens Danielsson

"Är medarbetarna med på tåget känner cheferna sig tryggare i processen. Får vi ihop de två pusselbitarna kan det bli väldigt bra." Det säger Jens Danielsson.

Lönearbetet på AFA Försäkring har två huvudsakliga mål. Att de 650 medarbetarna ska känna sig delaktiga i löneprocessen och förstå sin lön, och att cheferna känner sig trygga och bekväma i sin lönesättning.  

– Vid lönerevisionen ska det vara tydligt för alla medarbetare vilka kriterier de har blivit bedömda efter och vad var och en kan göra för att påverka sin lön framåt, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner på företaget. 

På AFA Försäkring har chef och medarbetare två utvecklingssamtal per år och ett lönesamtal. Inför lönesamtalet gäller det att ha knutit ihop det som har pågått under hela året. Medarbetarna ska veta att det inte är något som görs på målsnöret utan att de med hjälp av uppföljningar under hela året kan påverka sin lön. När chef och medarbetare har månadsavstämningar om arbetet är det viktigt att samtidigt göra kopplingar till mål och måluppfyllelse, konstaterar han.   

– Det ska kännas att avstämningsmöten, utvecklingssamtal och lönesamtal hänger ihop i en och samma process, vilket är en utmaning. Många chefer ser dem som helt olika typer av samtal.  

När det är dags för lönesamtal ska det ha funnits en röd tråd under hela året så att medarbetaren vet vad han eller hon blir bedömd på. 

– Det är viktigt att löneprocessen pågår hela tiden för när lönen sätts är det prestationen de senaste 12 månaderna som ska vägas in.  

AFA Försäkring planerar nu att lägga in ytterligare ett steg i löneprocessen före lönesamtalet, i samband med utvecklingssamtalet – ett förväntansamtal.  

– Då får medarbetaren möjlighet att uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet – som en brygga mellan utvecklingssamtal och lönesamtal. 

På AFA Försäkring kan en medarbetare som är missnöjd med sitt lönesamtal begära en så kallat förstärkt lönedialog för att få ökad förståelse för den nya lönen. Diskussionerna brukar visa att det bottnar i att chef och medarbetare har olika målbilder, förklarar Jens Danielsson.  

– Chefen får med sig medarbetarens syn på sin prestation och förväntningar på lönen in i lönesamtalet och vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd. 

AFA Försäkring hoppas att en dialog kring förväntningarna ska skapa delaktighet och engagemang i ännu högre grad hos medarbetarna, samtidigt som det ställer högre krav på chefen att kunna motivera sin bedömning.  

– Varje gång någon begär en förstärkt lönedialog är ett tecken på att vi kan bli bättre som arbetsgivare. Då har vi inte lyckats med vår lönerevisionsprocess. 

För att lyckas med individuella löner är det viktigt att medarbetarna förstår processen och hur de blir bedömda, betonar han. Med en transparent löneprocess upplevs bedömningen som schysst.  

– Den som förstår vilka faktorer som har lagts in i en bedömning kan ha lättare att ta till sig löneförslaget. Även den som kanske inte är nöjd kan ha förståelse för bedömningen. 

Om medarbetare vet vad de kan göra för att påverka sin lön då blir det också lättare för chefen att använda lönen som ett styrmedel.  

Många chefer upplever lönesamtalet som en tuff situation i stället för att känna att det är ett tillfälle att ge beröm och feedback. Medarbetare som förstår processen tar bättre till sig beröm och återkoppling och då blir det lättare för chefen att lyfta in det i lönesamtalet. 

– Är medarbetarna med på tåget känner cheferna sig tryggare i processen. Får vi ihop de två pusselbitarna kan det bli väldigt bra. Då blir lönen ett enkelt och kraftfullt styrmedel för chefen, säger Jens Danielsson. 

Tre tips 

– Gör informationen till medarbetarna enkel och tillgänglig så att det lockar till läsning och gör processen förståelig.  

– Ha en tydlig process för cheferna och uppmuntra till att ha en dialog med medarbetarna om realistiska förväntningar på lönerevisionen. 

– Jobba nära facket och skapa en bra dialog. Facket bidrar till att skapa ökad förståelse för löneprocessen hos sina medlemmar.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?