Så ökar förståelsen för den nya lönen

NYHET Publicerad

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner. 

Jens Danielsson

"Är medarbetarna med på tåget känner cheferna sig tryggare i processen. Får vi ihop de två pusselbitarna kan det bli väldigt bra." Det säger Jens Danielsson.

Lönearbetet på AFA Försäkring har två huvudsakliga mål. Att de 650 medarbetarna ska känna sig delaktiga i löneprocessen och förstå sin lön, och att cheferna känner sig trygga och bekväma i sin lönesättning.  

– Vid lönerevisionen ska det vara tydligt för alla medarbetare vilka kriterier de har blivit bedömda efter och vad var och en kan göra för att påverka sin lön framåt, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner på företaget. 

På AFA Försäkring har chef och medarbetare två utvecklingssamtal per år och ett lönesamtal. Inför lönesamtalet gäller det att ha knutit ihop det som har pågått under hela året. Medarbetarna ska veta att det inte är något som görs på målsnöret utan att de med hjälp av uppföljningar under hela året kan påverka sin lön. När chef och medarbetare har månadsavstämningar om arbetet är det viktigt att samtidigt göra kopplingar till mål och måluppfyllelse, konstaterar han.   

– Det ska kännas att avstämningsmöten, utvecklingssamtal och lönesamtal hänger ihop i en och samma process, vilket är en utmaning. Många chefer ser dem som helt olika typer av samtal.  

När det är dags för lönesamtal ska det ha funnits en röd tråd under hela året så att medarbetaren vet vad han eller hon blir bedömd på. 

– Det är viktigt att löneprocessen pågår hela tiden för när lönen sätts är det prestationen de senaste 12 månaderna som ska vägas in.  

AFA Försäkring planerar nu att lägga in ytterligare ett steg i löneprocessen före lönesamtalet, i samband med utvecklingssamtalet – ett förväntansamtal.  

– Då får medarbetaren möjlighet att uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet – som en brygga mellan utvecklingssamtal och lönesamtal. 

På AFA Försäkring kan en medarbetare som är missnöjd med sitt lönesamtal begära en så kallat förstärkt lönedialog för att få ökad förståelse för den nya lönen. Diskussionerna brukar visa att det bottnar i att chef och medarbetare har olika målbilder, förklarar Jens Danielsson.  

– Chefen får med sig medarbetarens syn på sin prestation och förväntningar på lönen in i lönesamtalet och vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd. 

AFA Försäkring hoppas att en dialog kring förväntningarna ska skapa delaktighet och engagemang i ännu högre grad hos medarbetarna, samtidigt som det ställer högre krav på chefen att kunna motivera sin bedömning.  

– Varje gång någon begär en förstärkt lönedialog är ett tecken på att vi kan bli bättre som arbetsgivare. Då har vi inte lyckats med vår lönerevisionsprocess. 

För att lyckas med individuella löner är det viktigt att medarbetarna förstår processen och hur de blir bedömda, betonar han. Med en transparent löneprocess upplevs bedömningen som schysst.  

– Den som förstår vilka faktorer som har lagts in i en bedömning kan ha lättare att ta till sig löneförslaget. Även den som kanske inte är nöjd kan ha förståelse för bedömningen. 

Om medarbetare vet vad de kan göra för att påverka sin lön då blir det också lättare för chefen att använda lönen som ett styrmedel.  

Många chefer upplever lönesamtalet som en tuff situation i stället för att känna att det är ett tillfälle att ge beröm och feedback. Medarbetare som förstår processen tar bättre till sig beröm och återkoppling och då blir det lättare för chefen att lyfta in det i lönesamtalet. 

– Är medarbetarna med på tåget känner cheferna sig tryggare i processen. Får vi ihop de två pusselbitarna kan det bli väldigt bra. Då blir lönen ett enkelt och kraftfullt styrmedel för chefen, säger Jens Danielsson. 

Tre tips 

– Gör informationen till medarbetarna enkel och tillgänglig så att det lockar till läsning och gör processen förståelig.  

– Ha en tydlig process för cheferna och uppmuntra till att ha en dialog med medarbetarna om realistiska förväntningar på lönerevisionen. 

– Jobba nära facket och skapa en bra dialog. Facket bidrar till att skapa ökad förståelse för löneprocessen hos sina medlemmar.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.