Så ökar förståelsen för den nya lönen

NYHET Publicerad

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner. 

Jens Danielsson

"Är medarbetarna med på tåget känner cheferna sig tryggare i processen. Får vi ihop de två pusselbitarna kan det bli väldigt bra." Det säger Jens Danielsson.

Lönearbetet på AFA Försäkring har två huvudsakliga mål. Att de 650 medarbetarna ska känna sig delaktiga i löneprocessen och förstå sin lön, och att cheferna känner sig trygga och bekväma i sin lönesättning.  

– Vid lönerevisionen ska det vara tydligt för alla medarbetare vilka kriterier de har blivit bedömda efter och vad var och en kan göra för att påverka sin lön framåt, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner på företaget. 

På AFA Försäkring har chef och medarbetare två utvecklingssamtal per år och ett lönesamtal. Inför lönesamtalet gäller det att ha knutit ihop det som har pågått under hela året. Medarbetarna ska veta att det inte är något som görs på målsnöret utan att de med hjälp av uppföljningar under hela året kan påverka sin lön. När chef och medarbetare har månadsavstämningar om arbetet är det viktigt att samtidigt göra kopplingar till mål och måluppfyllelse, konstaterar han.   

– Det ska kännas att avstämningsmöten, utvecklingssamtal och lönesamtal hänger ihop i en och samma process, vilket är en utmaning. Många chefer ser dem som helt olika typer av samtal.  

När det är dags för lönesamtal ska det ha funnits en röd tråd under hela året så att medarbetaren vet vad han eller hon blir bedömd på. 

– Det är viktigt att löneprocessen pågår hela tiden för när lönen sätts är det prestationen de senaste 12 månaderna som ska vägas in.  

AFA Försäkring planerar nu att lägga in ytterligare ett steg i löneprocessen före lönesamtalet, i samband med utvecklingssamtalet – ett förväntansamtal.  

– Då får medarbetaren möjlighet att uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet – som en brygga mellan utvecklingssamtal och lönesamtal. 

På AFA Försäkring kan en medarbetare som är missnöjd med sitt lönesamtal begära en så kallat förstärkt lönedialog för att få ökad förståelse för den nya lönen. Diskussionerna brukar visa att det bottnar i att chef och medarbetare har olika målbilder, förklarar Jens Danielsson.  

– Chefen får med sig medarbetarens syn på sin prestation och förväntningar på lönen in i lönesamtalet och vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd. 

AFA Försäkring hoppas att en dialog kring förväntningarna ska skapa delaktighet och engagemang i ännu högre grad hos medarbetarna, samtidigt som det ställer högre krav på chefen att kunna motivera sin bedömning.  

– Varje gång någon begär en förstärkt lönedialog är ett tecken på att vi kan bli bättre som arbetsgivare. Då har vi inte lyckats med vår lönerevisionsprocess. 

För att lyckas med individuella löner är det viktigt att medarbetarna förstår processen och hur de blir bedömda, betonar han. Med en transparent löneprocess upplevs bedömningen som schysst.  

– Den som förstår vilka faktorer som har lagts in i en bedömning kan ha lättare att ta till sig löneförslaget. Även den som kanske inte är nöjd kan ha förståelse för bedömningen. 

Om medarbetare vet vad de kan göra för att påverka sin lön då blir det också lättare för chefen att använda lönen som ett styrmedel.  

Många chefer upplever lönesamtalet som en tuff situation i stället för att känna att det är ett tillfälle att ge beröm och feedback. Medarbetare som förstår processen tar bättre till sig beröm och återkoppling och då blir det lättare för chefen att lyfta in det i lönesamtalet. 

– Är medarbetarna med på tåget känner cheferna sig tryggare i processen. Får vi ihop de två pusselbitarna kan det bli väldigt bra. Då blir lönen ett enkelt och kraftfullt styrmedel för chefen, säger Jens Danielsson. 

Tre tips 

– Gör informationen till medarbetarna enkel och tillgänglig så att det lockar till läsning och gör processen förståelig.  

– Ha en tydlig process för cheferna och uppmuntra till att ha en dialog med medarbetarna om realistiska förväntningar på lönerevisionen. 

– Jobba nära facket och skapa en bra dialog. Facket bidrar till att skapa ökad förståelse för löneprocessen hos sina medlemmar.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?