Sverker Walldal
Foto: Henrik Montgomery/TT

"Vår process ska uppfattas som enkel, tydlig och förutsägbar. Det är grunden för vårt arbete med att ytterligare stärka medarbetarnas möjligheter att påverka sin totala kompensation med prestationer och beteenden som är bra för vår affär", säger Sverker Walldal, ansvarig för löner och villkor på Ericsson i Sverige.

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten.

– I vår bransch är mobilitet extremt viktigt för att behålla medarbetare länge och att ha en och samma lönemodell i hela koncernen underlättar intern rörlighet. Medarbetare och chefer som rör sig över olika affärsområden, regioner och länder känner direkt igen sig i begreppen som används, säger Sverker Walldal, ansvarig för Total Rewards, löner och villkor, på Ericsson i Sverige.

Det är fem år sedan Ericsson sjösatte sin koncernövergripande lönemodell. Syftet var att öka attraktiviteten och visa på helheten företaget erbjuder medarbetarna genom enhetliga principer och processer.

För Ericsson är det viktigt att kunna fånga det som är lokalt konkurrenskraftigt och samtidigt ha en gemensam där alla jobbar med samma tidplaner, principer och system.

– Vi har verksamhet i 180 länder över hela världen och det som är konkurrenskraftigt i ett land är inte nödvändigtvis det i ett annat. Nu har vi skapat en lönemodell som kombinerar lokal marknadskännedom med globala processer.

Bland annat handlar det om globala arbetssätt för arbetsmarknadsanalyser, marknadslönedata, verktyg, lönekriterier och parametrar. Det finns även en global modell för rörlig lön som följer mål kopplade till respektive affärsverksamhet. En gemensam löneprocess underlättar dessutom förbättringar, förklarar han.

– Tar vi ett beslut om att utveckla lönekonceptet påverkar det direkt hela företaget. Därmed säkrar vi att vi verkligen lever efter de principer som vi har formulerat för vår lönebildning.

Men vissa anpassningar har Ericsson behövt göra på grund av legala krav som skiljer sig mellan länder. Det handlar om såväl makroekonomiska förhållanden som Argentina och Venezuelas snabba inflation på senare tid, som regler för minimilöner eller påslag.

Ericssons strategi inom lön och förmåner är att följa marknadstrender globalt och i varje land för att bygga ett erbjudande till medarbetarna som innehåller både monetära och icke-monetära aspekter.

– Vi arbetar bredare än bara begreppet lön. Vår attraktion ligger i helheten av vad vi erbjuder, där utveckling, ledarskap, kompetens och karriär är lika viktiga faktorer, säger Sverker Walldal.

En tydlig trend är att medarbetarna i allt högre grad efterfrågar flexibilitet när det gäller arbetstider och förmåner, men också frihet att påverka arbetets innehåll.

– Som medarbetare på Ericsson är man med i en teknisk evolution och jobbar brett med produktutveckling, ledning, system och kunder och därigenom skapar vi en kultur och en attraktivitet som ingen kan kopiera. Det är också en del av vårt erbjudande.

På senare tid har företaget jobbat mycket på att hitta enkla koncept för att förklara för medarbetare och chefer vad företaget vill åstadkomma med lönebildningen.

– Vi försöker göra lön mindre tekniskt och datadrivet, och i stället fokusera på att skapa förståelse för hur lönebildningen sker.

Att ha samma lönefilosofi och löneprinciper för hela företaget ger en konsistent tillämpning, konstaterar Sverker Walldal.

– Vår process ska uppfattas som enkel, tydlig och förutsägbar. Det är grunden för vårt arbete med att ytterligare stärka medarbetarnas möjligheter att påverka sin totala kompensation med prestationer och beteenden som är bra för vår affär.

Vad är viktigast för en bra löneprocess?

– Kommunikation, transparens, rättvisa och att medarbetarna förstår på vilka grunder lönen sätts. Hela tiden kommer vi tillbaka till att motiverade och kompetenta medarbetare ärr det som skapar förutsättningar för vår verksamhet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?