Varannan privatanställd har aldrig lönesamtal

NYHET Publicerad

FORSKNING Mer än hälften av de privatanställda har inte lönesamtal med sin chef. Av de lönesamtal som hålls, blickar bara en tredjedel framåt. Det visar en kommande forskningsstudie om verksamhetsnära lönesättning.

Magnus Sverke

"Alarmerande uppgifter", säger forskningsledaren Magnus Sverke.

På Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet pågår sedan tre år ett forskningsprojekt för att öka kunskapen om hur lön, motivation och prestation hänger ihop inom privat sektor. Projektet finansieras av Svenskt Näringsliv.

En ny rapport, som snart presenteras, utgår från en enkätundersökning bland anställda i privat sektor. Det handlar bland annat om hur lönesättningen går till, vad de anställda tycker, hur lön och motivation hänger ihop, och om medarbetarna känner till vad som ligger till grund för lönen.

– Poängen är att försöka beskriva hur det egentligen ser ut ute på företagen. Lönesättning i privat sektor är något som det har forskats väldigt lite om. Det är ett eftersatt område, säger professor Magnus Sverke som leder projektet.

En aspekt som forskarna betonar i rapporten är att drygt hälften av de anställda känner till sina lönekriterier men mer än hälften uppger också att de inte har lönesamtal.

– Det är alarmerande uppgifter, säger Magnus Sverke.

Av de som har lönesamtal uppger majoriteten att det kretsar kring hur arbetsinsatsen under året har påverkat lönen.

– Bara en tredjedel av lönesamtalen blickar framåt och handlar också om handlar om vad medarbetaren kan göra framöver för att kunna höja sin lön, säger han.

Närmare 80 procent av de privatanställda anser att skillnader i prestation är något som ska kunna ge skillnader i lön.

– Det finns såklart stora skillnader inom privat sektor hur lönesättning går till. Men överlag är ett värdefullt bidrag med rapporten att det handlar om privat sektor och aspekter kring individuell lönesättning.

Rapporten lägger sitt fokus på legitimiteten, det vill säga att anställda tycker att lönesättningen går schyst och rättvist till. Vissa upplever att lönen inte alltid fördelas optimalt, och andra säger sig inte känna till spelregler och procedurer, eller upplever att de ibland får för lite information.

– Företagen säger heller inte att det fungerar helt smärtfritt. Vi trycker på faktorer som är viktiga för att lönesättningen ska upplevas som rättvist.

Att få feedback om sitt jobb, att känna till lönekriterierna, att ha regelbundna lönesamtal och att förstå hur chefen har bedömt ens arbetsinsats är några aspekter som är viktiga för att processen ska kännas legitim.

– När vi tittar på hur lönesättning hänger ihop med motivation och prestation på jobbet ser vi att lönen i sig har en viss, men inte särskilt stor, betydelse. Det är snarare aspekter av hur lönesättningen går till, och framför allt hur den närmaste arbetssituationen ser ut som väger tyngst.

För att lönesättningen ska upplevs som legitim handlar det mycket om hur cheferna agerar, konstaterar han.

– Det som det kokar ner till är tydlighet i hela processen, och det är cheferna som är bärare av hela lönesystemet.

Den första rapporten som kom för ett år sedan var en sammanställning av den kunskap som finns kring kopplingen mellan individuell lön och motivation, prestation och legitimitet. Läs hela rapporten eller en kortversion.

Tips för att lyckas med individuella löner

– Ha tydliga kriterier för vad som ligger till grund för lönen.

– Ge feedback regelbundet – inte bara en gång om året.  

– Säkerställ att medarbetarna känner förtroende för att chefen kan göra en korrekt bedömning av arbetsinsatsen.

– Se inte på lönesättning som en process som bara sker en gång om året. Den måste integreras med den ordinarie verksamheten.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönesättning ett verktyg för ledare

LÖNEBILDNINGSDAGEN Lönebildningen måste vara integrerad i ledarskapet för att kunna förändras. Men då behöver också strukturen i företaget förändras för att stötta det. Det sa ledarskapsexperten Ami Hemviken på Lönebildningsdagen i Stockholm.
NYHET Publicerad:

”Dagen får en att börja tänka framåt”

LÖNEBILDNINGSDAGEN Det var fjärde året i rad som Lönebildningsdagen gick av stapeln i Stockholm och för många har det blivit en återkommande tradition. Vi frågade två personer i vimlet varför de kom till hit.
NYHET Publicerad:

Samverkan gör det lätt att göra rätt

UTVECKLING Guider för att lättare kunna följa krångliga regler och nya förslag på hur lönekartläggning kan förenklas. Det är något av det som Almega, Unionen och Akademikerna tar fram i ett gemensamt utvecklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Skrotad individuell ett bonus lyft för Atea

LÖNESTRATEGI När it-bolaget Atea jobbat igenom sina värderingar blev det uppenbart att de individuella bonusarna mest gav problem, så de togs bort. I stället ökade fokuset på individuella löner vilket gav en gedignare löneprocess och en starkare samarbetskultur – med kraftig tillväxt som resultat.
NYHET Publicerad:

Lektion 13: Allt att vinna på att jobba med lönen

JOBBA MED LÖNEN En av sex medarbetare skulle bli mer motiverade att prestera på jobbet om lönen var tydligare kopplad till arbetsinsatsen, visar en undersökning. Med andra ord finns det en outnyttjad potential i en bättre fungerande lönesättning, enligt Löneskolan.
NYHET Publicerad:

Lönebildning hetare än någonsin

HALLÅ DÄR Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert. I veckan är det fjärde året i rad som Svenskt Näringsliv arrangerar Lönebildningsdagen i Stockholm och intresset är större än någonsin – 350 deltagare. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Varannan privatanställd har aldrig lönesamtal

FORSKNING Mer än hälften av de privatanställda har inte lönesamtal med sin chef. Det visar en kommande forskningsstudie om verksamhetsnära lönesättning. "Det är alarmerande uppgifter", säger Magnus Sverke, psykologiprofessor och projektledare.
NYHET Publicerad:

Lektion 12: När lönetaket sätter stopp

JOBBA MED LÖNEN Medarbetare som presterar på topp har en relativt snabb löneutveckling, men stannar de länge i samma befattning riskerar de tillslut att ha ett för högt löneläge för sin roll. I löneskolans lektion 11 ger Edel Karlsson Håål exempel på hur det kan lösas.
NYHET Publicerad:

Elbolaget Eon tar helhetsgrepp på lönesättningen

LEDARSKAP Eon flyttar ut ansvaret för tjänstemännens löner till cheferna. Farhågor för att sifferlösa avtal, utan central kontroll, skulle få lönerna att skena visade sig vara obefogade, säger hr-chefen Katarina Sigeus Ek.
NYHET Publicerad:

Bensinmack med eget bonussystem

LÖNEBILDNING På Circle K Sannarp i Halmstad har stationschefen Sven-Olof Gudmundsson utvecklat ett eget bonuslönesystem. Genom att delegera ansvar till de anställda och ge möjlighet till bonuslön, har han fått motiverade medarbetare och en lönsam bensinmack.
NYHET Publicerad:

Lektion 11: Ja, lön är viktigt

JOBBA MED LÖNEN Lön handlar om så mycket mer än pengar – det handlar om existentiella behov, skriver lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål i Löneskolans lektion 11. Utmaningen i Sverige är att vi är vana vid små löneskillnader och att den egna lönen är svår att påverka.
NYHET Publicerad:

Ta fram lönestrategin på webben

STRATEGI Webbverktyget Jobba med lönen har varit ett bra stöd i företaget Uniguides utveckling mot individuella löner, enligt vd:n Anna-Lena Bohm. Dessutom har det lett till att företaget har identifierat nya talanger internt. 
NYHET Publicerad:

Visitaföretag positiva till individuella löner

HALLÅ DÄR Niklas Berthelson, arbetsrättsjurist på Visita. Ni har precis gjort en undersökning om individuell lönesättning bland era medlemsföretag. Vad visar resultatet?
NYHET Publicerad:

Volvo Cars: Lägger om lönestruktur för att attrahera nya kompetenser

LÖN Volvo Cars lägger om sin lönestruktur för att attrahera nya kompetenser. Chefer får större flexibilitet i lönesättningen samtidigt som lön, förmåner och arbetsformer individanpassas. Det berättade Volvo Cars Hanna Fager på Lönebildningsdagen i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Lektion 10: När man inte kommer överens

JOBBA MED LÖNEN Löneskolans lektion tio handlar om när chef och medarbetare inte förstår varandra i lönesamtalet eller har väldigt olika uppfattning om bedömning och lön. Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål tipsar om hur problemet kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Sug efter individuella löner

HALLÅ DÄR Viveca Krook, förhandlare på arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Hur ser läget ut i er bransch när det gäller löner?
NYHET Publicerad:

Tydliga kriterier begränsar subjektiv lönesättning

LÖNEBILDNING Minimala lönehöjningar för en medarbetare är en signal på att något måste förändras. Ingen mår bra av att prestera lägre än förväntat år efter år, enligt Laila von Schéele, personalchef på vård- och omsorgsföretaget Sällskapet vänner till Pauvres Honteux.
NYHET Publicerad:

Rangordnade arbetsuppgifter förenklar lönearbetet

FÖRETAGSNÄRA LÖNER Morakniv har tagit ett grepp om sina tjänstemannalöner. Genom att värdera och rangordna varje arbetsuppgift på företaget blir det lättare att jämföra löner mellan olika avdelningar. Det har höjt förståelsen hos alla och gjort livet enklare för cheferna, enligt hr-chefen Pia Kadfalk.
NYHET Publicerad:

”Cheferna måste lita på sin magkänsla”

LÖNESÄTTNING På SSAB har de flesta anställda alltid varit arbetare med kollektivt satta löner. Det har även påverkat tjänstemännens löner som inte är särskilt differentierade trots att avtalet tillåter det. Det vill SSAB ändra på men då måste cheferna våga tro på sig själva, enligt förhandlingschefen Charlotte Witt.
NYHET Publicerad:

Enhetliga kriterier kopplar prestationen rätt till lönen

FÖRETAGSNÄRA LÖNER På AFA Försäkring är kriterierna för att bedöma medarbetarens prestation samma som kriterierna som bestämmer hur lönen sätts.  Det knyter ihop helheten och utgör grunden i företagets modell för att individuell lönesättning, enligt hr-chefen Stefan Lampinen.