Varannan privatanställd har aldrig lönesamtal

NYHET Publicerad

FORSKNING Mer än hälften av de privatanställda har inte lönesamtal med sin chef. Av de lönesamtal som hålls, blickar bara en tredjedel framåt. Det visar en kommande forskningsstudie om verksamhetsnära lönesättning.

Magnus Sverke

"Alarmerande uppgifter", säger forskningsledaren Magnus Sverke.

På Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet pågår sedan tre år ett forskningsprojekt för att öka kunskapen om hur lön, motivation och prestation hänger ihop inom privat sektor. Projektet finansieras av Svenskt Näringsliv.

En ny rapport, som snart presenteras, utgår från en enkätundersökning bland anställda i privat sektor. Det handlar bland annat om hur lönesättningen går till, vad de anställda tycker, hur lön och motivation hänger ihop, och om medarbetarna känner till vad som ligger till grund för lönen.

– Poängen är att försöka beskriva hur det egentligen ser ut ute på företagen. Lönesättning i privat sektor är något som det har forskats väldigt lite om. Det är ett eftersatt område, säger professor Magnus Sverke som leder projektet.

En aspekt som forskarna betonar i rapporten är att drygt hälften av de anställda känner till sina lönekriterier men mer än hälften uppger också att de inte har lönesamtal.

– Det är alarmerande uppgifter, säger Magnus Sverke.

Av de som har lönesamtal uppger majoriteten att det kretsar kring hur arbetsinsatsen under året har påverkat lönen.

– Bara en tredjedel av lönesamtalen blickar framåt och handlar också om handlar om vad medarbetaren kan göra framöver för att kunna höja sin lön, säger han.

Närmare 80 procent av de privatanställda anser att skillnader i prestation är något som ska kunna ge skillnader i lön.

– Det finns såklart stora skillnader inom privat sektor hur lönesättning går till. Men överlag är ett värdefullt bidrag med rapporten att det handlar om privat sektor och aspekter kring individuell lönesättning.

Rapporten lägger sitt fokus på legitimiteten, det vill säga att anställda tycker att lönesättningen går schyst och rättvist till. Vissa upplever att lönen inte alltid fördelas optimalt, och andra säger sig inte känna till spelregler och procedurer, eller upplever att de ibland får för lite information.

– Företagen säger heller inte att det fungerar helt smärtfritt. Vi trycker på faktorer som är viktiga för att lönesättningen ska upplevas som rättvist.

Att få feedback om sitt jobb, att känna till lönekriterierna, att ha regelbundna lönesamtal och att förstå hur chefen har bedömt ens arbetsinsats är några aspekter som är viktiga för att processen ska kännas legitim.

– När vi tittar på hur lönesättning hänger ihop med motivation och prestation på jobbet ser vi att lönen i sig har en viss, men inte särskilt stor, betydelse. Det är snarare aspekter av hur lönesättningen går till, och framför allt hur den närmaste arbetssituationen ser ut som väger tyngst.

För att lönesättningen ska upplevs som legitim handlar det mycket om hur cheferna agerar, konstaterar han.

– Det som det kokar ner till är tydlighet i hela processen, och det är cheferna som är bärare av hela lönesystemet.

Den första rapporten som kom för ett år sedan var en sammanställning av den kunskap som finns kring kopplingen mellan individuell lön och motivation, prestation och legitimitet. Läs hela rapporten eller en kortversion.

Tips för att lyckas med individuella löner

– Ha tydliga kriterier för vad som ligger till grund för lönen.

– Ge feedback regelbundet – inte bara en gång om året.  

– Säkerställ att medarbetarna känner förtroende för att chefen kan göra en korrekt bedömning av arbetsinsatsen.

– Se inte på lönesättning som en process som bara sker en gång om året. Den måste integreras med den ordinarie verksamheten.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?
NYHET Publicerad:

AP-fond lockar med hållbarhet och mångfald

REKRYTERING När ungdomar söker jobb vill de inte bara veta vad en arbetsgivare gör, utan även hur jobbet utförs. ”Lönen har nog fortfarande en viss status men lika mycket status ligger i att företaget har schysta värderingar”, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.
NYHET Publicerad:

Unga vill göra karriär – men har inte bråttom

MILLENNIEGENERATIONEN Att unga bara vill vidare till nästa jobb för att få upp lönen är en missuppfattning, konstaterar Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson. ”Millennials vill göra karriär men det är inget måste att byta jobb för att åstadkomma det”, säger han.
NYHET Publicerad:

Så stärker prisade Centiro företagskulturen

STRATEGI På Centiro blir medarbetare sedda som individer samtidigt som de hela tiden får utmaningar som utvecklar. I en väl fungerande arbetsmiljö och kultur är lönen inte den viktigaste frågan, enligt koncernchefen Niklas Hedin.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?