Varannan privatanställd har aldrig lönesamtal

NYHET Publicerad

FORSKNING Mer än hälften av de privatanställda har inte lönesamtal med sin chef. Av de lönesamtal som hålls, blickar bara en tredjedel framåt. Det visar en kommande forskningsstudie om verksamhetsnära lönesättning.

Magnus Sverke

"Alarmerande uppgifter", säger forskningsledaren Magnus Sverke.

På Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet pågår sedan tre år ett forskningsprojekt för att öka kunskapen om hur lön, motivation och prestation hänger ihop inom privat sektor. Projektet finansieras av Svenskt Näringsliv.

En ny rapport, som snart presenteras, utgår från en enkätundersökning bland anställda i privat sektor. Det handlar bland annat om hur lönesättningen går till, vad de anställda tycker, hur lön och motivation hänger ihop, och om medarbetarna känner till vad som ligger till grund för lönen.

– Poängen är att försöka beskriva hur det egentligen ser ut ute på företagen. Lönesättning i privat sektor är något som det har forskats väldigt lite om. Det är ett eftersatt område, säger professor Magnus Sverke som leder projektet.

En aspekt som forskarna betonar i rapporten är att drygt hälften av de anställda känner till sina lönekriterier men mer än hälften uppger också att de inte har lönesamtal.

– Det är alarmerande uppgifter, säger Magnus Sverke.

Av de som har lönesamtal uppger majoriteten att det kretsar kring hur arbetsinsatsen under året har påverkat lönen.

– Bara en tredjedel av lönesamtalen blickar framåt och handlar också om handlar om vad medarbetaren kan göra framöver för att kunna höja sin lön, säger han.

Närmare 80 procent av de privatanställda anser att skillnader i prestation är något som ska kunna ge skillnader i lön.

– Det finns såklart stora skillnader inom privat sektor hur lönesättning går till. Men överlag är ett värdefullt bidrag med rapporten att det handlar om privat sektor och aspekter kring individuell lönesättning.

Rapporten lägger sitt fokus på legitimiteten, det vill säga att anställda tycker att lönesättningen går schyst och rättvist till. Vissa upplever att lönen inte alltid fördelas optimalt, och andra säger sig inte känna till spelregler och procedurer, eller upplever att de ibland får för lite information.

– Företagen säger heller inte att det fungerar helt smärtfritt. Vi trycker på faktorer som är viktiga för att lönesättningen ska upplevas som rättvist.

Att få feedback om sitt jobb, att känna till lönekriterierna, att ha regelbundna lönesamtal och att förstå hur chefen har bedömt ens arbetsinsats är några aspekter som är viktiga för att processen ska kännas legitim.

– När vi tittar på hur lönesättning hänger ihop med motivation och prestation på jobbet ser vi att lönen i sig har en viss, men inte särskilt stor, betydelse. Det är snarare aspekter av hur lönesättningen går till, och framför allt hur den närmaste arbetssituationen ser ut som väger tyngst.

För att lönesättningen ska upplevs som legitim handlar det mycket om hur cheferna agerar, konstaterar han.

– Det som det kokar ner till är tydlighet i hela processen, och det är cheferna som är bärare av hela lönesystemet.

Den första rapporten som kom för ett år sedan var en sammanställning av den kunskap som finns kring kopplingen mellan individuell lön och motivation, prestation och legitimitet. Läs hela rapporten eller en kortversion.

Tips för att lyckas med individuella löner

– Ha tydliga kriterier för vad som ligger till grund för lönen.

– Ge feedback regelbundet – inte bara en gång om året.  

– Säkerställ att medarbetarna känner förtroende för att chefen kan göra en korrekt bedömning av arbetsinsatsen.

– Se inte på lönesättning som en process som bara sker en gång om året. Den måste integreras med den ordinarie verksamheten.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lyssna på kunderna innan lönen sätts

KOMMENTAR Vi måste ha bättre underlag för att bedöma arbetsprestationer, och säkerligen blir företagens lönesättning bättre om det finns ett kundperspektiv. Det skriver löneexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Upptakt för nästa års avtalsrörelse

HALLÅ DÄR Förberedelserna inför avtalsrörelsen år 2020 är redan igång. Det handlar bland annat om uttalanden om förväntade löneökningar och diskussioner om de ekonomiska förutsättningarna. Om ungefär ett år kommer förhandlingarna igång med kravväxling inom industrin, berättar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Tre faktorer som stärker medarbetares motivation

MOTIVATION Genom att koppla lönen till faktorer som styr inre motivation ökar de anställdas engagemang och prestation. ”Det ökar sannolikheten för att medarbetarna vill satsa och lägga mer energi på arbetet”, säger psykologiforskaren Helena Falkenberg.
NYHET Publicerad:

Lönematris kopplar samman prestation och resultat

RUSTA-ANDAN Sedan ett år tillbaka använder Rustas lager en egen matris för att utvärdera medarbetares prestationer och sätta lön. Nu har den spritt sig till varuhusen. Tydlighet är nyckelordet, enligt Annika Holm Sundström, hr-chef.
NYHET Publicerad:

"Modernisera kollektivavtalen"

AVTAL Kollektivavtalen måste moderniseras för att vara relevanta. Främst handlar det om att individanpassa dem till grupper som gig-jobbare, småbarnsföräldrar och seniorer, enligt Lee Wermelin på Civilekonomerna. ”Vi måste våga lyfta på locket och se om det finns annat som är viktigare än lön och arbetstimmar”.
NYHET Publicerad:

Jobba med lönen stärker konkurrenskraften

KOMMENTAR Om Sverige ska behålla sin starka position i den globala konkurrensen måste företag jobba aktivt med lönen för att motivera medarbetare att utvecklas och prestera bättre. Det bygger i sin tur starka företag, skriver Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Lönen inte allt på Viktor Rydbergs skolor

LÖNEBILDNING Bristen på lärare har fått lönerna att öka snabbt. Men eftersom skolpengen inte hänger med utvecklingen måste skolorna hitta annat än höga löner att locka nya lärare med. Viktor Rydbergs skolor erbjuder flexibilitet, utveckling och mindre administration, enligt skolchefen Kristy Lundström.
NYHET Publicerad:

ÅF lockar med intressanta arbetsuppgifter och en bra chef

STRATEGI En bra chef och intressanta arbetsuppgifter smäller högre än lön och förmåner. Det visar ingenjörs- och designföretaget ÅF:s undersökningar. För att tackla branschens höga personalomsättning satsar nu företaget på att det ska vara tydligt för medarbetaren hur karriärvägen framåt ser ut, enligt Martin Lindecrantz på ÅF.
NYHET Publicerad:

Bästa knepen för att påverka medarbetarens beteende 

STRATEGI För att förändra medarbetarens beteende måste konsekvenserna vara tydliga, konstaterar Niklas Laninge, psykolog och expert på beteendedesign. Det gäller att arbetsgivaren tar reda på vad som motiverar den anställde.
NYHET Publicerad:

Lönesättning ett nytt sätt att leda

LÖNEBILDNINGSDAGEN Hur kan lönen användas för att forma beteenden och skapa attraktiva arbetsplatser med fokus på prestation och resultat? Det diskuterades under Lönebildningsdagen i Stockholm i september, som var mer välbesökt än någonsin.
NYHET Publicerad:

Uniguides chefer vågar sätta noll i löneökning

JOBBA MED LÖNEN Största vinsten med individuella löner är att det blir lättare att identifiera nya talanger. Det säger Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide. Hennes råd till andra är att börja i liten skala och sedan bygga på.
NYHET Publicerad:

Unga vill ha koppling till prestation

MOTIVATION Yngre generationer har en ny syn på arbete och lön. Balans i livet och rätt värderingar betyder minst lika mycket som lön vid valet av arbetsgivare. Det konstaterar Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern.
NYHET Publicerad:

"Lönen måste bindas ihop med utveckling"

INDIVIDUELL LÖN För att ändra lönesättningen och gå mot mer individuella löner måste transparensen genom hela löneprocessen öka. Det säger Ami Hemviken, expert inom kommunikation, retorik och ledarskap.
NYHET Publicerad:

Lönesättning ett verktyg för ledare

LÖNEBILDNINGSDAGEN Lönebildningen måste vara integrerad i ledarskapet för att kunna förändras. Men då behöver också strukturen i företaget förändras för att stötta det. Det sa ledarskapsexperten Ami Hemviken på Lönebildningsdagen i Stockholm.
NYHET Publicerad:

”Dagen får en att börja tänka framåt”

LÖNEBILDNINGSDAGEN Det var fjärde året i rad som Lönebildningsdagen gick av stapeln i Stockholm och för många har det blivit en återkommande tradition. Vi frågade två personer i vimlet varför de kom till hit.
NYHET Publicerad:

Samverkan gör det lätt att göra rätt

UTVECKLING Guider för att lättare kunna följa krångliga regler och nya förslag på hur lönekartläggning kan förenklas. Det är något av det som Almega, Unionen och Akademikerna tar fram i ett gemensamt utvecklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Skrotad individuell ett bonus lyft för Atea

LÖNESTRATEGI När it-bolaget Atea jobbat igenom sina värderingar blev det uppenbart att de individuella bonusarna mest gav problem, så de togs bort. I stället ökade fokuset på individuella löner vilket gav en gedignare löneprocess och en starkare samarbetskultur – med kraftig tillväxt som resultat.
NYHET Publicerad:

Lektion 13: Allt att vinna på att jobba med lönen

JOBBA MED LÖNEN En av sex medarbetare skulle bli mer motiverade att prestera på jobbet om lönen var tydligare kopplad till arbetsinsatsen, visar en undersökning. Med andra ord finns det en outnyttjad potential i en bättre fungerande lönesättning, enligt Löneskolan.
NYHET Publicerad:

Lönebildning hetare än någonsin

HALLÅ DÄR Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert. I veckan är det fjärde året i rad som Svenskt Näringsliv arrangerar Lönebildningsdagen i Stockholm och intresset är större än någonsin – 350 deltagare. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Varannan privatanställd har aldrig lönesamtal

FORSKNING Mer än hälften av de privatanställda har inte lönesamtal med sin chef. Det visar en kommande forskningsstudie om verksamhetsnära lönesättning. "Det är alarmerande uppgifter", säger Magnus Sverke, psykologiprofessor och projektledare.