Varannan privatanställd har aldrig lönesamtal

NYHET Publicerad

FORSKNING Mer än hälften av de privatanställda har inte lönesamtal med sin chef. Av de lönesamtal som hålls, blickar bara en tredjedel framåt. Det visar en kommande forskningsstudie om verksamhetsnära lönesättning.

Magnus Sverke

"Alarmerande uppgifter", säger forskningsledaren Magnus Sverke.

På Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet pågår sedan tre år ett forskningsprojekt för att öka kunskapen om hur lön, motivation och prestation hänger ihop inom privat sektor. Projektet finansieras av Svenskt Näringsliv.

En ny rapport, som snart presenteras, utgår från en enkätundersökning bland anställda i privat sektor. Det handlar bland annat om hur lönesättningen går till, vad de anställda tycker, hur lön och motivation hänger ihop, och om medarbetarna känner till vad som ligger till grund för lönen.

– Poängen är att försöka beskriva hur det egentligen ser ut ute på företagen. Lönesättning i privat sektor är något som det har forskats väldigt lite om. Det är ett eftersatt område, säger professor Magnus Sverke som leder projektet.

En aspekt som forskarna betonar i rapporten är att drygt hälften av de anställda känner till sina lönekriterier men mer än hälften uppger också att de inte har lönesamtal.

– Det är alarmerande uppgifter, säger Magnus Sverke.

Av de som har lönesamtal uppger majoriteten att det kretsar kring hur arbetsinsatsen under året har påverkat lönen.

– Bara en tredjedel av lönesamtalen blickar framåt och handlar också om handlar om vad medarbetaren kan göra framöver för att kunna höja sin lön, säger han.

Närmare 80 procent av de privatanställda anser att skillnader i prestation är något som ska kunna ge skillnader i lön.

– Det finns såklart stora skillnader inom privat sektor hur lönesättning går till. Men överlag är ett värdefullt bidrag med rapporten att det handlar om privat sektor och aspekter kring individuell lönesättning.

Rapporten lägger sitt fokus på legitimiteten, det vill säga att anställda tycker att lönesättningen går schyst och rättvist till. Vissa upplever att lönen inte alltid fördelas optimalt, och andra säger sig inte känna till spelregler och procedurer, eller upplever att de ibland får för lite information.

– Företagen säger heller inte att det fungerar helt smärtfritt. Vi trycker på faktorer som är viktiga för att lönesättningen ska upplevas som rättvist.

Att få feedback om sitt jobb, att känna till lönekriterierna, att ha regelbundna lönesamtal och att förstå hur chefen har bedömt ens arbetsinsats är några aspekter som är viktiga för att processen ska kännas legitim.

– När vi tittar på hur lönesättning hänger ihop med motivation och prestation på jobbet ser vi att lönen i sig har en viss, men inte särskilt stor, betydelse. Det är snarare aspekter av hur lönesättningen går till, och framför allt hur den närmaste arbetssituationen ser ut som väger tyngst.

För att lönesättningen ska upplevs som legitim handlar det mycket om hur cheferna agerar, konstaterar han.

– Det som det kokar ner till är tydlighet i hela processen, och det är cheferna som är bärare av hela lönesystemet.

Den första rapporten som kom för ett år sedan var en sammanställning av den kunskap som finns kring kopplingen mellan individuell lön och motivation, prestation och legitimitet. Läs hela rapporten eller en kortversion.

Tips för att lyckas med individuella löner

– Ha tydliga kriterier för vad som ligger till grund för lönen.

– Ge feedback regelbundet – inte bara en gång om året.  

– Säkerställ att medarbetarna känner förtroende för att chefen kan göra en korrekt bedömning av arbetsinsatsen.

– Se inte på lönesättning som en process som bara sker en gång om året. Den måste integreras med den ordinarie verksamheten.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?