Problem med matchningen på arbetsmarknaden

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Under ett seminarium diskuterades utmaningar och tänkbara åtgärder för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Enligt docent Andreas Bergh, vid Institutet för näringslivsforskning, handlar det om hur mycket det lönar sig att ta ett jobb. "Den benägenheten är betydligt större idag än för några år sedan."

Anna-Lena Bohm

Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide, gillar inte snacket om låg- och högkvalificerade jobb.

Foto: SÖREN ANDERSSON
Ylva Johansson Tomas Tobé

Ylva Johansson (S) och Tomas Tobé (M) tror att politiken kan bidra till att förbättra matchningen.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Matchningen på arbetsmarknaden fortsätter att vara en het fråga under supervalåret. Samtidigt som 400 000 är arbetslösa finns det över 70 000 lediga jobb att söka hos Arbetsförmedlingen. Dessutom har vartannat företag i rekryteringsbehov svårt att hitta personer med den kompetens företaget efterfrågar. Med anledning av det bjöd Svenskt Näringsliv in till ett seminarium i Almedalen med forskare, företag och politiker. För hur ska matchningen egentligen förbättras?

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för näringslivsforskning, betonade en rad anledningar till dagens situation.

– Det handlar mycket om hur mycket det lönar sig att ta ett jobb. Den benägenheten är betydligt större idag än för några år sedan och vi vet egentligen inte om arbetslinjen har funkat. Det vi kan konstatera är att Sverige har klarat den här krisen bättre än vad vi brukar klara kriser.

– Samtidigt visar forskningen att en lyckad modell är hyfsat hög a-kassa under kort tid, men idag är a-kassan låg och tiden lång, sa han.

Grundutbildning och möjligheter till fortbildning är viktiga faktorer, betonade Bergh, utöver det som kan te sig som självklart.

– Det måste uppstå nya jobb när gamla försvinner. Det gör det också, men inte i tillräcklig utsträckning. Ofta har effektiviseringar resulterat i att investeringar har skett utomlands, men inte här, sa Andreas Bergh, och menade att på en fungerande marknad ska det inte behövas en statlig myndighet som Arbetsförmedlingen för att matcha jobben.

Ett av de företag som upplevt problematiken kring matchning är Uniguide. Kundserviceföretaget har idag närmare 70 anställda, i åldrarna 20 till 74 år. Nya typer av företag innebär en ny verklighet.

– Först och främst måste vi sluta prata om låg- och högkvalificerade jobb, det handlar om jobb. Jag gillar inte det där snacket. Det är lika svårt att matcha till båda, sa Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide.

Företaget har tidigare haft svårt med matchningen och tvingats tacka nej till projekt och inte kunnat växa på det sätt som de önskat. En verklighet som tvingade Uniguide att tänka utanför ramarna, en satsning som gett resultat för ett företag med små marginaler.

– Vi tittar på personlighet, inte betyg. Dessutom märkte vi att många unga tjejer undvek att söka ett jobb om de upplevde att de inte hade alla kvalifikationer. Därför har vi tagit bort specificerade regler och på så sätt hittat guldkornen. Vi har blivit mer träffsäkra i vår rekrytering, Vår rekryteringstid har gått från fyra veckor till en vecka, sa Anna-Lena Bohm.

Kan politiken då förbättra matchningen? Ja, om man får tror Ylva Johansson (S) och Tomas Tobé (M).

– Jag är övertygad om att matchningsproblematiken kommer att öka. Omställningen går fort med nya marknader och ny teknik. Arbetsförmedlingens prioritering måste vara att lediga jobb omsätts. Där finns ett strukturfel idag.

– Det är viktigt att Arbetsförmedlingen jobbar med riktigt bra leverantörer. Det är ingen mänsklig rättighet att vara leverantör till Arbetsförmedlingen, sa Ylva Johansson.

Tomas Tobé lyfte fram en rad åtgärder för att möta matchningsproblematiken.

– Utbildningen måste vara mer anpassad efter arbetsmarknaden med mer praktik på alla program och med större bredd. Åtgärder som att minska RUT-avdraget och höja arbetsgivaravgiften drabbar unga och utrikes födda. Avslutningsvis är det viktigt att Sverige är ett land som är öppet för arbetskraftsinvandring, sa han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Trendbrott: Snabb ökning av arbetslösheten

KOMMENTAR Hade regeringen lyckats med ambitionen att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet vid årsskiftet, så hade 330 000 fler varit sysselsatta. Istället har svensk arbetslöshet varit högre än genomsnittet i EU fyra månader i rad, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Regeringen måste vässa politiken för att möta ökande arbetslöshet

HÖSTBUDGET "Regeringens prognos för arbetslösheten är överspelad. Fyra månader i rad har den svenska arbetslösheten legat klart över snittet i EU. Nu måste regeringen vässa sin politik för att möta trendbrottet på arbetsmarknaden." Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens matchning kritiseras av Riksrevisionen

ARBETSMARKNAD Riksrevisionen kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i matchningsarbetet mellan arbetssökande och arbetsgivare. Revisionen pekar på att verksamheten aldrig har blivit utvärderad på ett systematiskt sätt. Dessutom uppges verksamheten vila på en svag kunskapsgrund. ”Något vi påpekat länge”, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Internationella experter om AF-reform: "Lova inte för mycket"

ARBETSMARKNAD Hur ska Sverige bäst hantera reformeringen av Arbetsförmedlingen? Den frågan svarade tre internationella experter på vid ett seminarium nyligen.
NYHET Publicerad:

Privata jobbleverantörer efterlyser ett bättre betygssystem

ARBETSMARKNAD Satsningen Stöd & matchning, STOM, har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att förbättra resultatstyrningen – men systemet står inför flera utmaningar. Nu vill leverantörer av fristående arbetsförmedlingstjänster att systemet blir mer transparent och effektivt, för både arbetssökande och leverantörer.
NYHET Publicerad:

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

ARBETSMARKNAD Att utrikes födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden än infödda svenskar beror på många olika saker, konstateras i en ny rapport. Och det krävs många olika lösningar – och snabba insatser. "Sverige skulle vinna mer på att komma igång tidigt", säger nationalekonomen Patrick Joyce.
NYHET Publicerad:

Alarmerande kockbrist – prövning för restaurangbranschen

KOMPETENSBRIST Bristen på kockar är så stor att många företagare tvekar att öppna eller expandera sin restaurang, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

Dyra extratjänster får bisarra konsekvenser

DEBATT Malmös hantering av extratjänster väcker frågor om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det krävs en omläggning från ineffektiva åtgärder till riktiga jobb i riktiga företag, skriver regionchef Carina Centrén och arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Matchningsföretag drabbas när Arbetsförmedlingen kapar stöd

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen har ”slut på pengar” och anvisar betydligt färre arbetssökanden till fristående stöd- och matchningsföretag. Det drar undan mattan för en verksamhet som har hjälpt många människor till jobb, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.