Problem med matchningen på arbetsmarknaden

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Under ett seminarium diskuterades utmaningar och tänkbara åtgärder för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Enligt docent Andreas Bergh, vid Institutet för näringslivsforskning, handlar det om hur mycket det lönar sig att ta ett jobb. "Den benägenheten är betydligt större idag än för några år sedan."

Anna-Lena Bohm

Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide, gillar inte snacket om låg- och högkvalificerade jobb.

Foto: SÖREN ANDERSSON
Ylva Johansson Tomas Tobé

Ylva Johansson (S) och Tomas Tobé (M) tror att politiken kan bidra till att förbättra matchningen.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Matchningen på arbetsmarknaden fortsätter att vara en het fråga under supervalåret. Samtidigt som 400 000 är arbetslösa finns det över 70 000 lediga jobb att söka hos Arbetsförmedlingen. Dessutom har vartannat företag i rekryteringsbehov svårt att hitta personer med den kompetens företaget efterfrågar. Med anledning av det bjöd Svenskt Näringsliv in till ett seminarium i Almedalen med forskare, företag och politiker. För hur ska matchningen egentligen förbättras?

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för näringslivsforskning, betonade en rad anledningar till dagens situation.

– Det handlar mycket om hur mycket det lönar sig att ta ett jobb. Den benägenheten är betydligt större idag än för några år sedan och vi vet egentligen inte om arbetslinjen har funkat. Det vi kan konstatera är att Sverige har klarat den här krisen bättre än vad vi brukar klara kriser.

– Samtidigt visar forskningen att en lyckad modell är hyfsat hög a-kassa under kort tid, men idag är a-kassan låg och tiden lång, sa han.

Grundutbildning och möjligheter till fortbildning är viktiga faktorer, betonade Bergh, utöver det som kan te sig som självklart.

– Det måste uppstå nya jobb när gamla försvinner. Det gör det också, men inte i tillräcklig utsträckning. Ofta har effektiviseringar resulterat i att investeringar har skett utomlands, men inte här, sa Andreas Bergh, och menade att på en fungerande marknad ska det inte behövas en statlig myndighet som Arbetsförmedlingen för att matcha jobben.

Ett av de företag som upplevt problematiken kring matchning är Uniguide. Kundserviceföretaget har idag närmare 70 anställda, i åldrarna 20 till 74 år. Nya typer av företag innebär en ny verklighet.

– Först och främst måste vi sluta prata om låg- och högkvalificerade jobb, det handlar om jobb. Jag gillar inte det där snacket. Det är lika svårt att matcha till båda, sa Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide.

Företaget har tidigare haft svårt med matchningen och tvingats tacka nej till projekt och inte kunnat växa på det sätt som de önskat. En verklighet som tvingade Uniguide att tänka utanför ramarna, en satsning som gett resultat för ett företag med små marginaler.

– Vi tittar på personlighet, inte betyg. Dessutom märkte vi att många unga tjejer undvek att söka ett jobb om de upplevde att de inte hade alla kvalifikationer. Därför har vi tagit bort specificerade regler och på så sätt hittat guldkornen. Vi har blivit mer träffsäkra i vår rekrytering, Vår rekryteringstid har gått från fyra veckor till en vecka, sa Anna-Lena Bohm.

Kan politiken då förbättra matchningen? Ja, om man får tror Ylva Johansson (S) och Tomas Tobé (M).

– Jag är övertygad om att matchningsproblematiken kommer att öka. Omställningen går fort med nya marknader och ny teknik. Arbetsförmedlingens prioritering måste vara att lediga jobb omsätts. Där finns ett strukturfel idag.

– Det är viktigt att Arbetsförmedlingen jobbar med riktigt bra leverantörer. Det är ingen mänsklig rättighet att vara leverantör till Arbetsförmedlingen, sa Ylva Johansson.

Tomas Tobé lyfte fram en rad åtgärder för att möta matchningsproblematiken.

– Utbildningen måste vara mer anpassad efter arbetsmarknaden med mer praktik på alla program och med större bredd. Åtgärder som att minska RUT-avdraget och höja arbetsgivaravgiften drabbar unga och utrikes födda. Avslutningsvis är det viktigt att Sverige är ett land som är öppet för arbetskraftsinvandring, sa han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Privata jobbleverantörer efterlyser ett bättre betygssystem

ARBETSMARKNAD Satsningen Stöd & matchning, STOM, har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att förbättra resultatstyrningen – men systemet står inför flera utmaningar. Nu vill leverantörer av fristående arbetsförmedlingstjänster att systemet blir mer transparent och effektivt, för både arbetssökande och leverantörer.
NYHET Publicerad:

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

ARBETSMARKNAD Att utrikes födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden än infödda svenskar beror på många olika saker, konstateras i en ny rapport. Och det krävs många olika lösningar – och snabba insatser. "Sverige skulle vinna mer på att komma igång tidigt", säger nationalekonomen Patrick Joyce.
NYHET Publicerad:

Alarmerande kockbrist – prövning för restaurangbranschen

KOMPETENSBRIST Bristen på kockar är så stor att många företagare tvekar att öppna eller expandera sin restaurang, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

Dyra extratjänster får bisarra konsekvenser

DEBATT Malmös hantering av extratjänster väcker frågor om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det krävs en omläggning från ineffektiva åtgärder till riktiga jobb i riktiga företag, skriver regionchef Carina Centrén och arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Matchningsföretag drabbas när Arbetsförmedlingen kapar stöd

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen har ”slut på pengar” och anvisar betydligt färre arbetssökanden till fristående stöd- och matchningsföretag. Det drar undan mattan för en verksamhet som har hjälpt många människor till jobb, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Björklund sågar etableringsjobben – ”Otillräckligt”

ARBETSMARKNAD Liberalernas partiledare Jan Björklund är upprörd över den överenskommelse om etableringsjobben som arbetsmarknadens parter har gjort med regeringen. "Helt otillräckligt", säger han till Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Utbredd kompetensbrist oroar moderatledaren

VALET 2018 Moderatledaren Ulf Kristersson är bekymrad. Det som oroar honom är tudelningen och kompetensbristen på svensk arbetsmarknad. Det berättar Kristersson för Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen bör sluta förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen kostar mycket, men ger för klena resultat. Därför föreslår Svenskt Näringsliv en rejäl förändring av myndigheten, som presenteras i den femte rapporten av framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Så vill Svenskt Näringsliv reformera Arbetsförmedlingen

DEBATT Svenskt Näringsliv presenterar en rad konkreta reformförslag för Arbetsförmedlingen idag på DN Debatt. För trots de enorma summor som Arbetsförmedlingen konsumerar misslyckas myndigheten med sitt uppdrag.
NYHET Publicerad:

SUP46: Slöseri med tid att kontakta Arbetsförmedlingen

WEBB-TV I jakten på specialistkompetens väljer techbolag inte sällan informella kontakter för att hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingen är inget alternativ. ”För oss är det förlorad tid att kontakta dem", säger Daniel Sonesson, vd för SUP46.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen sämst på att förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Företagen rankar Arbetsförmedlingen som den sämsta kanalen för att hitta personal, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. ”Arbetsförmedlingen kommer inte att överleva om man inte anpassar sig till verkligheten”, säger Johan Talenti, vd på Silentium.